luni, 19 noiembrie 2007

Orasul Siret si-a imbogatit zestrea edilitara


Din luna septembrie 2007, orasul Siret si-a imbogatit zestrea edilitara cu 13.200 mp strazi modernizate, 3.380 ml de santuri dalate, 67 buc. podete accese la proprietate, 2.450 ml retea de canalizare, 2.650 ml retea de iluminat modernizata, 13 puturi reabilitate, o statie de tratare a apei reabilitata, statia de clorinare reabilitata si dotarea cu pompe si echipamente eficiente prin implementarea a doua proiecte finantate prin programul Phare 2001: „Modernizarea strazilor, reabilitarea si extinderea retelei de canalizare in cartierele Tatarcina si Ruina” si „Imbunatatirea sistemului de furnizare a apei potabile in orasul Siret”.

Prin proiectul „Modernizarea strazilor, reabilitarea si extinderea retelei de canalizare in cartierele Tatarcina si Ruina” in valoare de 706.262 Euro finantat 66% prin programul Phare 2001 – Infrastructura mica, 22% Guvernul Romaniei, 12% Consiliul Local Siret, s-a avut in vedere realizarea urmatoarelor obiective:
a) extinderea retelei de canalizare pe 8 strazi, din care 3 partial, iar 5 strazi in totalitate in lungime totala de 2,45 km;
b) modernizarea iluminatului public pe 6 strazi din aceste cartiere prin inlocuirea corpurilor de iluminat cu altele performante din punct de vedere tehnic si extinderea iluminatului integral pe alte 2 strazi, rezultand o retea totala de 2.650 ml reabilitata si 72 corpuri noi montate;
c) modernizarea imbracamintii pe un numar de 8 strazi, din care 4 in totalitate si 4 partiale in lungime totala de 2,5 km;
d) realizarea unei statii de pompare ape uzate pe strada Ioan Botezatorul si o conducta de refulare de 386 ml.
Prin proiectul „Imbunatatirea sistemului de furnizare a apei potabile in orasul Siret” in valoare de 677.490 Euro finantat 66% prin programul Phare 2001 – Infrastructura mica, 22% Guvernul Romaniei, 12% Consiliul Local al orasului Siret, s-au realizat urmatoarele obiective:
a) reabilitarea chesonului de la drenul de mal, prin dotarea cu noi tipuri de pompe;
b) reabilitarea a 13 puturi de adancime;
c) reabilitarea statiei de tratare cu toate componentele sale (aerare, statie pompe, filtre statie clorinare, laborator, etc.);
d) sistematizarea verticalaa incintei.
Prin acest proiect s-a reusit dotarea statiei cu pompe si echipamente performante de tratare a apei si de transportul acesteia catre rezervoarele de inmagazinare, care in final vor conduce la reducerea cheltuielilor de intretinere, reparatii si consumurilor specifice de energie.