marți, 2 septembrie 2008

Importanţa respectării legislaţiei în alegerea unei centrale termiceDacă încă mai optaţi pentru montarea unei centrale termice, este esenţial să cunoaşteţi toţi paşii care trebuie urmaţi, mai ales că sezonul rece nu mai e foarte departe. Important este să ştiţi exact atît etapele tehnice, dar şi pe cele legislative, care nu sînt foarte bine cunoscute de toată lumea.

Iată, în ceea ce urmează, cîteva indicii care vă vor fi de mare ajutor în alegerea, achiziţionarea dar şi instalarea centralei.

Pentru a realiza o instalaţie termică este necesară, în primul rînd, alegerea unei companii autorizate şi cu personal calificat şi avizat. Împreună cu această companie, se vor parcurge următorii paşi:

1. Evaluarea energetică a spaţiului: aceasta este efectuată de reprezentantul companiei şi de beneficiar.

2. Analizarea ofertelor personalizate (mai multe variante propuse de companie) - reprezentantul şi beneficiarul se ocupă şi de această etapă.

3. Beneficiarul trebuie să se decidă şi să aleagă soluţia termică finală: echipamente, elemente de distribuţie etc.

4. Se încheie unui contract de furnizare echipamente, proiectare şi/sau execuţie, autorizare ISCIR (dacă este cazul) de către reprezentantul companiei, împreună cu beneficiarul.

5. În cazul unei centrale pe gaz este necesară furnizarea unor documente pentru documentaţia de gaz metan (copie după actul de proprietate, copie după buletin, acordul de racordare la instalaţia de gaz metan) precum şi completarea unei cereri tip. 6. Proiectare, obţinere avize, montaj: compania.

7. Realizarea procesului verbal de recepţie finală între beneficiar şi executant ce constă în acceptarea cantitativă şi calitativă a lucrării executate: reprezentantul companiei împreună cu beneficiarul.

8. Punerea în funcţiune, pentru care se parcurg alte etape importante şi anume: • prezentarea documentelor – proiect de gaz unde este cazul, documentele de achiziţie a echipamentelor, certificat de garanţie, proces verbal de probe de casă (beneficiarul); • verificarea condiţiilor tehnice, PIF‑ul (reprezentantul companiei autorizate se ocupă de asta); • instruirea asupra modului corect de exploatare a echipamentului (reprezentantul companiei şi beneficiarul); • autorizarea de funcţionare (reprezentant şi beneficiar); • monitorizarea pe baza unui contract de mentenanţă pe toată durata de exploatare a echipamentului (reprezentant companie şi beneficiar).

Adăpost pentru cîinii vagabonzi ai Fălticeniului

Trecut în planul de investiţii al acestui an, primul adăpost pentru cîinii fără stăpîn din Fălticeni urmează a fi construit în următoarea perioadă. În acest sens, municipalitatea a primit votul favorabil al aleşilor locali pentru demararea lucrărilor unui adăpost care să respecte condiţiile minimale necesare funcţionării lui. Adăpostul se va întinde pe o suprafaţă de 320 de metri pătraţi, teren situat la periferie, în incinta fostei întreprinderi chimice. Investiţia, în valoare de 30.000 de lei, va fi realizată în regie proprie de către Serviciul de Utilităţi Publice al Primăriei Fălticeni, serviciu care are în dotare şi mijloacele de transport care se încadrează în normele privind capturarea şi transportul cîinilor. Clădirea propusă poate fi adaptată pentru crearea de spaţii pentru intervenţii medicale, spaţii de depozitare şi preparare a hranei, beneficiind de toate utilităţile: energie electrică, apă, canalizare.

Vatra Dornei, mai aproape de Bucureşti

Consiliul Judeţean Suceava vrea ca în primăvara anului 2009 să dea în funcţiune drumul judeţean Vatra Dornei-Panaci-Bilbor-Topliţa, care, dacă s-ar realiza, ar reduce cu peste 110 kilometri distanţa între Bucureşti şi Vatra Dornei. Preşedintele CJ, Gheorghe Flutur, a declarat că proiectul de modernizare a acestui drum, pe o lungime de 18 kilometri, porţiune ce se află pe raza judeţului Suceava va fi finanţat din fonduri structurale şi este singura legătură directă între judeţul Suceava şi Harghita. Acesta a arătat că reprezentanţi ai consiliilor judeţene Suceava şi Harghita s-au întîlnit la Vatra Dornei şi au stabilit modalitatea de conlucrare pentru execuţia lucrărilor la acest drum. "Acest drum este de o importanţă strategică pentru o mare parte din locuitorii judeţului Suceava, pentru că reduce cu 110 kilometri distanţa între Vatra Dornei şi Bucureşti şi va fi şi ieşirea din Bazinul Dornelor spre Autostrada Transilvania", a spus Gheorghe Flutur. Acesta şi-a exprimat speranţa că lucrările vor începe în toamna acestui an şi vor fi finalizate în primăvara anului 2009. Pentru realizarea acestui drum a fost necesar ca printr-o lege, iniţiată de deputatul Dumitru Pardău, o suprafaţă de 6,34 hectare de terenuri cu vegetaţie forestieră a fost exceptată de la plata taxei pentru ocupare definitivă.

Bucovinenii primesc bani pentru turismul religios• ministerul Agriculturii lansează în septembrie două noi măsuri de finanţare • una se adresează zonei Bucovina, turismul specific pentru regiune fiind cel religios

Ministerul Agriculturii lansează în a doua jumătate a lunii noi măsuri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Este vorba despre sprijinul pentru crearea şi dezvoltarea micro-întreprinderilor şi încurajarea activităţilor turistice. Alocarea financiară depăşeşte 900 de milioane de euro. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Agriculturii, Cornelia Mihai, primele proiecte vor putea fi depuse după 15 septembrie. Potenţialii beneficiari ai programului de dezvoltare rurală pot începe să-şi scrie proiectele axate pe micro-întreprinderi sau pe turismul rural. Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Cornelia Mihai, anunţă că, din a doua jumătate a lunii, ghidurile beneficiarilor pentru cele două măsuri vor fi publicate, iar sesiunea de depunere a proiectelor va fi deschisă.

Micile afaceri din agricultură vor fi sprijinite cu bani

Alocarea financiară pentru prima măsură, cea de sprijinirea a înfiinţării şi dezvoltării micro-întreprinderilor , depăşeşte 370 de milioane de euro. O analiză făcută în urmă cu doi ani arăta că numărul mediu al salariaţilor micro-întreprinderilor din mediul rural este de 100 de mii, adică 13 la sută din numărul total la nivel naţional. Asta înseamnă abia 4,2 micro-întreprinderi la 1000 de locuitori, majoritatea desfăşoară activităţi de comerţ. Măsura vine în sprijinul micilor întreprinzători pentru a-şi diversifica domeniul de activitate şi pentru a-şi creşte productivitatea. Activităţile turistice din mediul rural vor fi şi ele încurajate.

Turismul primeşte 540 milioane de euro

Alocarea financiară pentru măsura 313 depăşeşte 540 de milioane de euro. Zonele vizate sînt Bucovina, turismul specific pentru regiune fiind cel religios, Maramureş - turism arhitectural şi etnografic, Transilvania şi Delta Dunării. Pînă în acest moment, Ministerul Agriculturii a lansat primele trei măsuri din PNDR. Ele vizează modernizarea exploataţiilor agricole, creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi piscicole precum şi dezvoltarea satelor.

Modernizarea bazarului din Lunca Sucevei, în întîrziere

Lucrările de modernizare a tronsonului al doilea al Bazarului sucevean sînt în întîrziere. Acestea trebuiau încheiate a sfîrşitul lunii august, primarul Ion Lungu recunoscînd că execuţia a rămas în urmă. "Deşi termenul stabilit era 1 septembrie, acesta nu a putut fi respectat, întrucît se lucrează la montarea învelitorii", a declarat primarul. D-sa a făcut apel la comercianţii din Lunca Sucevei să mai aibă răbdare, pentru că se intenţionează a se face lucrări de calitate, astfel ca, în momentul în care se vor muta în zona modernizată, să nu mai aibă nici un fel de probleme. În ceea ce priveşte mutatul, şeful administraţiei locale a declarat că ocuparea tronsonului modernizat va avea loc exclusiv pe baza criteriilor adoptate recent. Astfel, de prioritate se vor bucura locuitorii judeţului, urmaţi de cei ai municipiului reşedinţă, la coadă rămînînd proprietarii a mai multor chioşcuri. "Există comercianţi care au cîte 5 chioşcuri, unele dintre ele chiar în tronsonul anterior modernizat. Nu pot fi de acord cu acest lucru, în condiţiile în care Bazarul este o măsură de protecţie socială, astfel ca sucevenii care nu au surse de venit să poată cîştiga o bucată de pîine", a precizat Ion Lungu. Lucrările de modernizare vor înghiţi aproape 3 milioane euro, iar execuţia se va desfăşura pe durata a 4 ani, începînd cu 2006. În spaţiul comercial din Lunca Sucevei se vor construia o hală pe structură metalică, alei betonate, o parcare de 240 de locuri, 4 grupuri sanitare, canalizarea pluvială, sedii pentru lucrătorii administraţiei şi pentru cei ai Poliţiei.

Amplasarea repartitoarelor de costuriRepartitoarele de costuri se montează numai de către personalul autorizat al firmei care a furnizat aceste aparate şi cu care se încheie un contract. Demontarea lor şi orice încercare de a umbla la aceste aparate şi de a deteriora sigiliul cu care sînt asigurate este interzisă. Consecinţa în acest caz va fi pierderea garanţiei pentru repartitor.

În cazul în care se constată încercări de demontare a repartitorului şi de îndepărtare a sigiliului, pentru caloriferul în cauză se va calcula un consum egal cu valoarea maximă înregistrată în camere similare din imobil, majorată cu un procent conform modalităţii de calcul descrise şi acceptate pentru prestarea serviciului de repartiţie de costuri.

Atenţie! În cazul în care doriţi demontarea repartitorului (fie în scopul schimbării caloriferului sau în scopul efectuării de reparaţii), anunţaţi reprezentantul Asociaţiei de Proprietari şi cel al firmei care a montat repartitoarele. Acesta din urmă va lua măsura demontării şi remontării ulterioare, contra cost, a repartitorului în cauză.

De asemenea, este bine de ştiut că instalaţia de încălzire poate fi modificată numai dacă anunţaţi în prealabil firma care v-a montat repartitoarele, deoarece va trebui să se ia în considerare modificări la efectuarea calculelor de repartiţie de costuri.

Important! Repartitorul indică succesiv, în următoarea ordine: valoarea de consum momentan, testul display (ecran), data la care se memorează consumul anual sau luna anterioară, codul de verificare a citirilor, avertizare consum baterie, mesaje de eroare, valoarea de consum momentan, valoarea de consum memorată la sfîrşitul lunii precedente, test display (ecran), valoarea de consum memorată cu două luni în urmă.

Repartitoarele se citesc numai de către personalul instruit al firmei care s-a ocupat de furnizarea şi montarea lor, data citirii urmînd a fi anunţată, în prealabil, prin afişe puse la avizierul blocului. Dacă din diverse motive citirea nu poate fi efectuată, pentru fiecare repartitor se va considera consumul mediu înregistrat în încăperi similare din imobil. Dacă nu veţi permite efectuarea citirii sau verificarea echipamentelor, pentru fiecare repartitor se va lua în calcul consumul maxim înregistrat în încăperi similare din imobil, majorat cu un procent.

După citirea repartitoarelor veţi primi "nota de repartiţie" individuală cu costurile energiei termice consumate, valorile de consum pentru fiecare calorifer şi factorii de corecţie ai caloriferelor.

Atenţie! Nu acoperiţi repartitoarele cu haine şi nu plasaţi în faţa lor corpuri masive de mobilă sau draperii groase. Acest lucru conduce la creşterea locală a temperaturii în zona repartitorului şi la posibilitatea evidenţierii unui consum majorat de căldură.

Repartitorul nu trebuie lovit sau inundat cu lichide. Aceste situaţii conduc la defectarea provocată a echipamentului şi nu veţi beneficia de garanţie.

Harta de zgomot nu sună bineHarta de zgomot a Iaşului, pentru care autorităţile s-au chinuit să găsească o firmă care s-o realizeze, este plină de defecte. Acest lucru l-a constatat comisia de specialişti ai agenţiilor de protecţie a mediului din judeţele Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. "Harta nu respectă scara, mărimea curbelor de nivel, iar densitatea populaţiei nu corespunde statisticilor oficiale. Am trimis-o înapoi, pentru a fi refăcută", a declarat Mihai Chirica, directorul tehnic al Primăriei. Firma Incerctrans, care va primi 340.000 de lei de la Primărie pentru harta de zgomot, va trebui s-o refacă pînă pe 8 septembrie. În caz contrar, şefii Primăriei o vor acţiona în instanţă.

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din Rădăuţi îşi numără restanţierii

La sfîrşitul lunii august, în municipiul Rădăuţi erau 645 de restanţieri în documentele de evidenţă a populaţiei, iar în celelalte aşezări arondate serviciului se aflau peste 1.900 de restanţieri, cei mai mulţi provenind din Vicovu de Sus şi Marginea. În conformitate cu OG 97 din 2005, orice cetăţean este obligat să se prezinte pentru legalizarea actului de identitate cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea valabilităţii documentului sau a împlinirii vîrstei de 14 ani. În municipiul Rădăuţi sînt la această dată 141 de copii care au împlinit vîrsta de 14 ani care nu s-au prezentat pentru întocmirea actului de identitate. Taxa pentru eliberarea cărţii de identitate este de 7 lei şi se achită la Primăria Rădăuţi, la care se adaugă un timbru extrajudiciar de 1 leu. De la începutul anului, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din Rădăuţi a întocmit 6.000 de cărţi de identitate şi 2.500 de paşapoarte. La sfîrşitul lunii trecute, serviciul avea în evidenţă peste 2.600 de cetăţeni care erau în legalitate în ceea ce priveşte actele de identitate. Evidenţa cetăţenilor români se ţine după principiul locului de domiciliu al acestora, de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, împreună cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, în Registrul permanent de evidenţă a populaţiei din cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei. Pentru cetăţenii români care au domiciliul în străinătate, evidenţa acestora se ţine după principiul ultimului domiciliu avut în ţară şi după reşedinţa declarată în România. Neprezentarea în termenii legali pentru actualizarea actului de identitate poate atrage sancţiuni contravenţionale.

Copiii sinistraţilor din Ulma au plecat în tabără

Ieri, 70 de elevi şi 7 cadre didactice din localitatea Ulma, afectată de inundaţiile din iulie, au plecat spre judeţul Covasna, unde vor beneficia de o tabără gratuită oferită de Ministerul Educaţiei, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Tineret. Copiii şi dascălii din Ulma vor petrece 7 zile în centrul de agrement Zabala. Săptămîna trecută, 215 elevi şi 25 de cadre didactice din alte 5 localităţi sinistrate din judeţ s-au aflat în taberele Cerbul şi Vînătorul din Dîmboviţa. Directorul DJT Suceava, Simona Sofroni, a spus că masa şi cazarea sînt asigurate din fonduri de la direcţiile pentru tineret din judeţele unde sînt organizate taberele respective. ARR Suceava suportă o parte din costurile cu transportul elevilor în tabere.

Judeţul are un nou prefect

Ieri a fost anunţat oficial rezultatul concursului organizat pentru ocuparea postul de prefect al judeţului Botoşani. Gheorghe Sorescu a cîştigat concursul susţinut săptămîna trecută, urmînd ca după publicarea Hotărîrii de Guvern să fie investit oficial. D-sa a abandonat această funcţie la alegerile locale, în speranţa că va deveni primar.

Clipe de coşmar în Tudor VladimirescuUn muncitor a stat ieri mai bine de patru ore îngropat pe jumătate. Mihai M. (23 de ani) făcea parte din echipa care efectua lucrări la canalizare în cartierul Tudor Vladimirescu, în spatele rectoratului Universităţii Tehnice. Aceste lucrări fuseseră subcontractate de către Incom SA unei alte firme. Pe la ora 12, un mal al şanţului adînc de aproximativ patru metri s-a surpat peste omul care se ocupa de montarea conductei. Un echipaj al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) s-a chinuit mai bine de patru ore să-l elibereze. Mihai M. a suferit o fractură deschisă la piciorul stîng şi, mai ales, s-a ales cu o sperietură soră cu moartea. El a fost transportat la Spitalul de Neurochirurgie. "Am intervenit prompt, pentru că exista riscul ca şi celălalt mal să se prăbuşească peste bărbat. Din fericire, tînărul este teafăr, dar în stare de şoc. Mă bucur că operaţiunea de salvare a reuşit", ne-a spus dl Dan Mariciuc, purtătorul de cuvînt la ISU. Inspectorii ITM au început o anchetă. "Muncitorul se află în incapacitate temporară de muncă. De cercetări se ocupă şi o comisie din cadrul firmei subcontractate de către Incom. Din primele verificări rezultă că omul lucra cu forme legale", a arătat dl Eugen Fülop, inspector-şef adjunct al ITM.

Nu de un final la fel de fericit a avut parte o fetiţă de cinci ani, din Golăeşti. Copila se juca într-o groapă excavată pe imaşul satului Petreşti, cînd o porţiune dintr-un mal nisipos, înalt de 3 metri, s-a surpat peste ea. Fata a fost scoasă de tatăl său după aproximativ 30 de minute, dar medicii SMURD nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Ziua Românilor la Cernăuţi

Românii din zona Cernăuţi ar putea avea o zi doar a lor, special dedicată românismului şi culturii române din zonă, cu ocazia Zilelor oraşului Cernăuţi, care vor avea lor în perioada 4-6 octombrie. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a cerut şi a şi obţinut din partea şefului Administraţiei Regionale Cernăuţi, Volodimir Culiş, promisiunea că una dintre cele trei zile va fi "a românilor". În replică, şi în judeţul Suceava, o zi din an va fi dedicată ucrainenilor, urmînd ca aceasta să fie aleasă de cei de la Cernăuţi. "Vrem să implicăm toate organizaţiile româneşti din zona Cernăuţi să se implice în organizarea acestei zile. Din punctul nostru de vedere vom ajuta la organizarea unor seminarii, a unor simpozioane sau orice alt fel de manifestări pe care cei de acolo le consideră suficient de interesante pentru a le pune în practică. Vrem să ne întîlnim cu românii din zonă, să vorbim cu ei şi să ne cunoaştem mult mai bine", a explicat şeful CJ.

Miercurea, zi de tîrg... auto

Rădăuţi

Dacă pînă acum tîrgul de maşini de la Rădăuţi avea loc în fiecare duminică, primarul Aurel Olărean a primit aprobarea Consiliului Local de a schimba ziua de tîrg. Astfel, cei care vor să-şi cumpere maşină pot vizita tîrgul miercurea. Primarul a răspuns astfel unor solicitări venite de la cetăţeni, care i-au spus edilului şef că duminica au loc slujbe religioase şi că mai indicată pentru achiziţionarea de maşini ar fi altă zi decît cea destinată rugăciunii. Cum obişnuiţii tîrgului de maşini par preocupaţi mai mult de bunurile materiale, nu este de aşteptat ca decizia autorităţilor să crească numărul credincioşilor prezenţi la slujbele religioase...

Etapele corecte ale termoizolăriiTermoizolarea corespunzătoare a pereţilor unei clădiri poate aduce o micşorare a costurilor la încălzire a unei locuinţe, mai exact a unui imobil, cu cîteva zeci de procente. Sistemul de termoizolaţie pentru pereţii exteriori ai unei clădiri constă în aplicarea de plăci de polistiren termoizolante cu un adeziv special, şpăcluirea suprafeţei lor cu un strat protector de mortar armat cu reţea din fibră de sticlă şi acoperirea suprafeţei cu un strat de tencuială decorativă. Cu un asemenea sistem de termoizolaţie creşte confortul termic: iarna pereţii nu sînt reci, menţin căldura, iar în timpul verii, în special pe caniculă, în interior se menţine o temperatură suportabilă.

Principalele variante ale sistemelor folosite pentru termoizolare se deosebesc, în funcţie de materialul utilizat, tipul de mortar şi de tencuială de exterior. Dar, modul de aplicare este asemănător.

Vă vom prezenta paşii ce trebuie urmaţi în executarea termoizolaţiei exterioare a unui imobil şi chiar dacă unele proceduri vi se vor părea dificile, nu trebuie decît să fiţi atenţi şi să nu săriţi peste nici o etapă.

Pregătirea suprafeţei

Trebuie să se verifice, în primul rînd, calitatea stratului suport, de regulă cu ajutorul unui ciocan. Sunetul "a gol" indică lipsa aderenţei tencuielii la perete şi este necesar ca aceste zone să fie decopertate. Este posibil ca în partea nordică să apară igrasie. Treceţi imediat la îndepărtarea ei şi curăţaţi locul cu o perie. Aplicaţi apoi o soluţie anti mucegai.

În cazul în care daţi peste o vopsea rezistentă la foc şi care nu se desprinde, trebuie să ştiţi că aceasta este suficient de aderentă. Totodată este indicat să nu îndepărtaţi doar numai părţile de tencuială friabile ci şi tencuiala glafurilor, ferestrelor şi uşilor.

Atenţie! Dacă aceste zone nu sunt termoizolate, pereţii se vor umezi la interior şi în jurul tocurilor.

Zonele de unde a fost dată jos tencuiala trebuie reparate cu mortar de ciment. Atenţie! În zona glafurilor nu mai este necesar să tencuiţi. Plăcile termoizolante vor fi fixate direct pe perete.

Peretele trebuie bine curăţat: mai întîi îndepărtaţi praful. Spălaţi apoi cu un jet de apă sub presiune. Pereţii din cărămidă, netencuiţi, necesită foarte multă grijă la curăţare. Important! Lăsaţi pereţii pe care i-aţi spălat să se usuce complet şi abia apoi treceţi la următoarea etapă.

Zidăriile din BCA sau blocurile de silicaţi, mai exact pereţii care absorb foarte uşor, trebuie trataţi în prealabil cu grund.

Important! Plăcile termoizolante ascund toate imperfecţiunile zidurilor. Inegalităţile de pînă la 2 centimetri pot fi corectate cu un strat mai gros de mortar. În cazul inegalităţilor mai mari, se recomandă folosirea unor plăci de grosimi diferite.

Pereţii pot fi consideraţi adecvaţi atunci cînd mostrele de polistiren se rup în bucăţi la încercarea de a le smulge de pe perete, după maxim 7 zile, de la lipire. Dacă polistirenul se dezlipeşte împreună cu statul de mortar, atunci trebuie folosite şi elemente de fixare mecanice.

Trebuie demontat tot ceea ce ar putea îngreuna acţiunea de aplicare a plăcilor termoizolante, de exemplu pervazuri, burlane. În locul burlanelor clasice puteţi aplica, provizoriu, burlane şi conducte elastice.

"Bucovina înaripată", monument edificator pentru municipiul Suceava

Primarul Ion Lungu a anunţat că pînă pe 25 octombrie, pe esplanada Casei Culturii va fi amplasată statuia "Bucovina înaripată". Noul monument se va înălţa pe locul statuii lui Petru Muşat, care, la rîndu-i, va fi mutată la colegiul naţional care poartă numele domnitorului, respectiv la fostul Liceu industrial nr 2. "Este bine ca statuia să fie turnată în acest an, pentru că este un monument edificator pentru municipiul Suceava. Specialişti spun că este vorba despre ceva deosebit, acest monument reprezentîndu-i pe toţi eroii neamului. Intenţionăm să nu mai mergem la comemorări, printre cruci, în cimitirul Pacea, ci în centrul municipiului, să poată participa şi cei care trec ocazional prin zonă, precum şi elevii", a spus primarul. "Bucovina înaripată" este opera sculptorului sucevean Mircea Dăneasa, pentru alegerea viitorului monument Primăria organizînd un concurs de proiecte cu premii în bani.

Adolescenţi tîlhăriţi în parcul Şipote

Duminică după-amiază, doi adolescenţi ce se plimbau prin parcul Şipote au fost tîlhăriţi de un tînăr. Minorii F.D., în vîrstă de 15 ani şi P.A., în vîrstă de 13 ani, au sesizat Poliţia că o persoană necunoscută, prin ameninţări cu acte de violenţă, i-a deposedat de telefoanele mobile, un cercel din aur, un MP 4 player şi suma de 43 lei, prejudiciul total fiind de circa 500 lei. Poliţiştii au reuşit să îl identifice imediat pe autor, acesta fiind F.R., în vîrstă de 16 ani, din municipiul Suceava, de la care s-a recuperat prejudiciul în totalitate.

Au început înscrierile la Şcoala Populară de Artă "Ion Irimescu"

Ieri, conducerea Şcolii Populare de Artă "Ion Irimescu" a prezentat oferta educaţională pentru noul an de învăţămînt. Potrivit directorului instituţiei, Petru Horvat, înscrierile se fac în perioada 25 august–12 septembrie, iar probele de aptitudini se vor susţine pe 13 septembrie, între orele 9–12. "Am încheiat un an şcolar în iunie, cu aproximativ 750 de elevi. Un număr, care cred eu, şi în acest an şcolar îl vom atinge, avînd în vedere că nu am renunţat la nici o secţie, care a funcţionat în celălalt an, ci dimpotrivă am suplimentat acolo unde cererea a fost mai mare. Mă refer la clasa de pian. Revenim la două secţii prin care vrem să sprijinim mişcarea artistică din judeţ. Pentru că şcoala nu-şi poate deschide secţii peste tot în judeţ, cererile fiind destul de mari, propunem să vină la noi şi să se instruiască viitorii creatori de nuclee artistice la nivel de cămine culturale. Mă refer la instructori pentru dans popular şi dirijor de orchestră populară. Secţiile erau prinse şi anul trecut în planul de şcolarizare, dar nu am primit nici un răspuns din partea primăriilor din judeţ", a explicat dl Horvat. Pentru a urma cursurile Şcolii de Artă "Ion Irimescu", concurenţii trebuie să aibă între 7 şi 35 de ani, să completeze o cerere tip şi să achite taxa de înscriere care nu depăşeşte 30 de lei.

Lucrările de înlocuire a reţelelor au scos la iveală mărturii arheologice


Timp Liber
lucrari Lucrările efectuate pentru înlocuirea conductelor şi modernizarea sistemului de termoficare din municipiul Suceava au scos la iveală, în două puncte de pe strada Samoil Isopescu, mărturii arheologice din perioada preistorică şi secolele de început ale primului mileniu creştin, precum şi din perioada medievală.

Zona Cutului (Mahalaua Colţul, Cutul sau Ţigănimea Mitropoliei), configurată în jurul Bisericii Sf. Gheorghe (Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou) - ridicată în cel de-al doilea deceniu al sec. al XVI-lea ca nouă catedrală mitropolitană a Moldovei - cuprinsă între Uliţa Mitropoliei (ulterior str. Ana Ipătescu şi parţial Iancu Flondor) şi vechea Uliţă Tătărască (Uliţa Bosancilor sau, mai târziu, Uliţa Cutului), se află permanent în atenţia arheologilor suceveni.

Aşa cum a spus arheologul dr. Ion Mareş, directorul general adjunct al Complexului Muzeal Bucovina, în acest perimetru s-au făcut, de-a lungul anilor, mai multe descoperiri arheologice, în zona Tipografiei / Ana Ipătescu, fiind identificată o mare necropolă carpică de incineraţie, din sec. II - III d. H.

Odată cu începerea lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare, supravegherea arheologică s-a făcut (şi continuă să se facă) pe tronsoane de execuţie şi iată că are rezultate.

Cu toate că săpăturile se fac pe traseele conductelor vechi, apar şi acum urme care trezesc interesul arheologilor. Astfel, au fost scoase la suprafaţă materiale diferite tipologic, amestecate şi provenind din mai multe perioade istorice. Este vorba, cu precădere, de fragmente ceramice (dar au fost găsite şi fragmente dintr-o râşniţă de piatră sau bucăţi de chirpici) din perioada preistorică, epoca târzie a bronzului (Cultura Noua), din cea de-a doua epocă a fierului (La Tene), dar şi din perioada migraţiilor (Cultura Sântana de Mureş), precum şi din perioada evului mediu, din sec. XVI-XVII-XVIII.

Aşa cum a precizat Ion Mareş, „urmele de locuire descoperite completează baza de date a arheologilor suceveni”. Fragmentele ceramice au fost ridicate de la locul descoperirii şi aduse la Muzeul de Istorie, unde vor intra în depozitul de materiale arheologice.

Sorin Avram bate palma cu PD-L pentru un colegiu electoral


Politica
sorinCunoscutul jurnalist şi om de radio Sorin Avram, patronul postului de radio TOP 91 din Suceava şi director al săptămânalului JUPÂNU’ este la un pas de a candida pentru un post de deputat, pe colegiul Suceava (centru) din partea PD-L. Avram a mai fost solicitat de echipa lui Gheorghe Flutur (preşedinte al PD-L) să candideze, în anul 2004, când Flutur conducea, la vremea respectivă, PNL Suceava, însă a refuzat diun motive încă necunoscute.

Surse sigure din PD-L ne-au declarat, sub protecţia anonimatului, că discuţiile cu Sorin Avram sunt destul de avansate şi că în cursul zilei de marţi acesta ar trebui să anunţe intrarea sa în competiţia electorală. Jurnalistul sucevean se bucură în momentul de faţă de o bună notorietate, însă trecerea sa de partea cealaltă a baricadei ar putea să însemne o cu totul altă provocare.

Avram ar trebui să candideze în locul lui Marius Vătavu, secretar general al organizaţiei judeţene a PD-L Suceava, anunţat ca fiind candidat pentru Camera Deputaţilor, însă nu cu foarte mari şanse. În cazul în care jurnalistul va face pasul către PD-L, şansele fiind de peste 90 %, el va face echipă cu o parte dintre politicienii pe care până acum „i-a desfiinţat” din punct de vedere al acţiunilor politice.

Un utilaj al firmei STRABAG a lăsat Vatra Dornei fără electricitate


Zona centrală a municipiului-staţiune Vatra Dornei a rămas fără energie electrică, luni, preţ de o jumătate de oră. Întreruperea a fost provocată de un utilaj al firmei „STRABAG”. Utilajul în cauză a rupt un cablu electric, pe cînd ce efectua săpături pentru reţeaua de canalizare. „E.On Moldova Distribuţie” a informat printr-un comunicat de presă că firma „STRABAG” nu avea aviz de amplasament şi nu ceruse asistenţă tehnică din partea companiei de electricitate. Potrivit aceluiaşi document, echipele de intervenţie ale „E.On” au reuşit ca într-un termen cît se poate de scurt (o jumătate de oră) să realimenteze toţi abonaţii din Vatra Dornei, în condiţiile în care depistarea defectului a trebuit să fie făcută din aproape în aproape.

Municipiul Suceava va adera la Institutul Regiunilor din Europa

Municipiul Suceava va adera la Institutul Regiunilor din Europa (IRE). Aceasta dacă aleşii locali vor aproba proiectul de hotărîre întocmit în acest sens. Institutul Regiunilor din Europa este a fost fondat pe 21 decembrie 2004, cu suportul guvernamental al Austriei, îmbrăcînd forma unei fundaţii non-profit. Scopul acesteia este de a genera contacte între oficialii comunităţilor locale şi reprezentanţii oficiali ai Uniunii Europene. Membru al IRE poate fi autoritatea publică locală, cît şi persoanele juridice cu capital privat. Aderarea la IRE va facilita transferul de bune practici în administraţia publică europeană, precum şi relaţii cu alte unităţi administrativ-teritoriale din Europa. Printre membrii organizaţiei se numără Viena, capitala Austriei şi regiunile Pilsen (Cehia); Etxramadura (Spania); Koprovnica (Croaţia); Flandra (Belgia); Toscana (Italia); Lvov (Ucraina), precum şi companii precum Investkredit Bank şi Raffeisen (Austria) şi Internaţionale Wirtscaftsberatungsgesellschaft Gmbh (Germania). "Unul dintre principalele obiective ale municipiului Suceava este de a atrage sprijin financiar şi logistic, în vederea realizării diverselor proiecte de dezvoltare a municipiului. Pentru realizarea acestui deziderat nu este nevoie de izolare, ci de colaborare pe modele de bună practică în administraţia publică locală cu diverse autorităţi din mediul extern, cît şi cu unele companii din domeniul financiar sau de expertiză", a spus primarul Ion Lungu.

Handbaliştii îşi mai trec pe "răboj" o "victimă" în amicale

În ultimul turneu de pregătire înaintea debutului oficial de sezon care va avea loc sâmbătă, 6 septembrie în deplasare la Dinamo Baumit Bucureşti, CS Universitatea Suceava a jucat într-un turneu găzduit de Odorheiul Secuiesc. Deşi la început la această competiţie ar fi trebuit să mai participe încă două formaţii, una din Ungaria şi una din Serbia, acest lucru nu s-a întâmplat şi sucevenii au evoluat doar împotriva echipei UCM Reşiţa şi a gazdelor de la HC Odorhei.

În prima partidă sucevenii au dat piept cu câştigătoarea ultimelor două ediţii ale Challenge Cup, UCM Reşiţa formaţie pregătită de antrenorul naţionalei masculine a României, Aihan Omer. La capătul unui meci dramatic, CS Universitatea Suceava a învins cu 33-32. În cel de-al doilea joc al turneului, care a avut loc în aceeaşi zi, CS Universitatea Suceava a pierdut cu 34-28 în faţa celor de la HC Odorhei.

“Am folosit echipa de bază în jocul cu UCM Reşiţa, în timp ce în partida cu HC Odorhei am utilizat întreg lotul de jucători. Primul meci a fost unul exploziv, cel de-al doilea unul mai .

Sper să ne descurcăm la fel de bine ca în partida cu puternica UCM Reşiţa şi cu Dinamo. Lotul nostru este valid, nu am forţat prea mult şi de teama unor accidentări.

O singură problemă ne deranjează oarecum şi anume aceea că partidele noastre de campionat sunt programate tot sâmbăta la concurenţă cu meciurile de fotbal şi cele de rugby. Vom încerca până marţi, 2 septembrie, să schimbăm cât de cât ora de disputare a partidelor pentru că avem nevoie de suporterii noştri” a declarat antrenorul principal al formaţiei CS Universitatea Suceava, Petru Ghervan.

Rezultate contradictorii pentru echipele sucevene în Liga a III-a

În etapa a III-a a seriei I a Ligii a III-a, Rapid CFR Suceava a cedat pe teren propriu în disputa cu CSM Focşani, scor 1-2, iar Rarăul Câmpulung a încheiat la egalitate partida disputată în deplasare pe terenul celor de la FCM II Bacău. Ambele forma]ii au acumulat până în prezent doar câte două puncte după trei partide jucate în acest sezon.

Clasament

1.CS Moineşti 3 2 1 0 9-1 7

2.Petrolul Berca 3 2 1 0 4-0 7

3.Pambac Bacău 3 2 1 0 3-1 7

4.FC Panciu 2 0 1 5-1 6

5.CS Râmnicu Sărat 2 2 0 0 4-0 6

6.Laminorul Roman 3 2 0 1 5-2 6

7.CSM Focşani 3 2 0 1 3-4 6

8.Aerostar Bacău 3 1 1 1 4-2 4

9.Poli II IaşI 3 1 1 1 2-4 4

10.Ceahlăul II P.Neamţ 3 1 0 2 3-4 3

11.CFR Paşcani 3 1 0 2 1-5 3

12.Rarăul Câmpulung 3 0 2 1 2-3 2

13.Rapid CFR Suceava 3 0 2 1 2-3 2

14.CS Luceafărul M.Eminescu 3 0 2 1 1-2 2

15.FCM II Bacău 3 0 2 1 3-6 2

16.FC Willy Bacău 3 0 2 1 3-6 2

17.Cetatea Tg.Neamţ 2 0 1 1 1-4 1

18. FC Bârlad 3 0 0 3 2-9 0

Noul spitalul judeţean de urgenţă riscă să rămână doar pe hârtie

Vicepreşedintele organizaţiei judeţene a PD-L, Constantin Daniel Cadariu, atrage atenţia asupra pericolului blocării investiţiei la noul Spital judeţean de urgenţă pentru care guvernul şi-a dat acordul în vederea finanţării. El a arătat că în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean a purtat discuţii cu conducerea Autorităţii de Sănătate Publică Suceava pe marginea proiectului noii unităţi spitaliceşti fiind informat că a avut loc licitaţia în vederea execuţiei proiectării, construcţiei şi dotării acestuia. Finalitatea acestei licitaţii, a spus Cadariu, are însă „asociată” o deficienţă importantă şi anume aceea că în devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului, ce face parte din oferta financiară a câştigătorului procedurii de achiziţie publică, nu s-au alocat resurse financiare în vederea amenajării terenului, în sensul demolării construcţiei existente. Potrivit vicepreşedintelui PD-L Suceava, această situaţie ar putea duce la blocarea acestei investiţii.

„Din păcate, la nivelul judeţului Suceava, mai avem un astfel de exemplu, referitor la componenta de gaz din cadrul proiectului „Suceava – Utilităţi şi mediu la standarde europene”. Şi în acel caz, în devizul general nu s-au prevăzut sume pentru exproprieri, lucru care a dus în final la blocarea investiţiei pe componenta de gaz. Au trebuit executate devieri de traseu ce au ridicat costurile, iar în alte situaţii au trebuit întrerupte lucrările, situaţia generând cheltuieli suplimentare pentru noi organizări de şantier pe alte locaţii. Aceste aspecte au dus la creşterea costurilor pentru componenta de gaz şi depăşirea sumelor prevăzute în contractul de execuţie, motiv pentru care constructorul a încetat lucrările”, a explicat Cadariu.

Alte motive care duc la blocarea proiectului

Un alt motiv care duce la blocarea realizării noului Spital judeţean de urgenţă constatat de Cadariu se referă la faptul că, în acest moment, nu există nici o soluţie pentru a muta secţiile ce funcţionează în Spitalul Vechi, nici din punct de vedere al spaţiilor necesare, nici în ceea ce priveşte resursele financiare. „Faptul că nici în acest caz nu sunt prevăzute sumele necesare în devizul general, poate reprezintă un al motiv de blocare a proiectului.

Al treilea aspect referitor la acest subiect îl constituie faptul că, în conformitate cu prevederile legale, două dintre secţiile actuale, Oncologie şi Contagioase, nu vor putea funcţiona în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă ce va fi construit, motiv pentru care este necesară găsirea, pentru viitor, a unei soluţii în vederea funcţionării acestora. De menţionat este faptul că nici acest aspect nu a fost abordat în soluţia financiară propusă pentru realizarea acestei mari investiţii pentru judeţul Suceava, în domeniul sanitar”, a conchis Cadariu.

Durere în familia sucevenilor omorâţi la Buzău

Corpurile neînsufleţite ale celor cinci suceveni omorâţi într-un accident rutier produs în judeţul Buzău vor fi aduse acasă în cursul zilei de luni. Este vorba despre familia Serediuc, Neculai, Gabriela şi trei copii cu vârste între trei şi cinci ani, care şi-au găsit sfârşitul în urma unui accident, produs de un bucureştean de 27 de ani, care s-a izbit frontal cu un Seat Leon în maşina în care se aflau sucevenii. În Suceava, vestea morţii celor cinci a căzut ca un trăsnet asupra rudelor, nici unora nevenindu-le să creadă că micuţii, împreună cu părinţii au decedat.

La câteva ore după accident, mama lui Neculai Serediuc, este încă în stare de şoc. „Vai de mine şi de mine. Nu mai pot... îmi vine să mă duc. El avea grijă de mine, îmi trimitea bani, nora şi cu nepoţeii stăteau cu mine. Era atât de multă veselie în casă”, spune cu ochii înlăcrimaţi mama lui Neculai Serediuc. „Au plecat de la Bucureşti spre Suceava şi au vrut să treacă pe la părinţii ei. Am vorbit cu ea la telefon. A spus că vine acasă şi să vin pe la ea. Restul... nu ştiu nimic altceva decât că îi aştept să vină acasă”, declară şi sora bărbatului.

Neculai Serediuc era subinginer al firmei de construcţii Aktor şi lucra în Bucureşti, iar soţia sa Gabriela era profesoară de religie, urmând să-şi reînceapă activitatea după o perioadă în care s-a ocupat de creşterea copiilor săi.

Andreica se foloseşte de Elodia pentru a lovi în Geoană şi Tăriceanu

Deputatul PD-L de Suceava, Romică Andreica a arătat că deşi liderii PSD şi PNL, Mircea Geoană, respectiv Călin Popescu Tăriceanu, s-au auto propus pentru funcţia de premier al României în viitorul mandat, însă nici unul dintre aceştia nu vor reuşi să o obţină. „Sunt şanse mai mari să fie găsită Elodia decât ca cei doi să ajungă în funcţia de prim ministru”, este de părere deputatul PD-L de Suceava. Andreica a explicat că viitorul premier va fi propus de preşedintele României, Traian Băsescu, care a afirmat deja că a făcut o greşeală atunci când la nominalizat pe Călin Popescu Tăriceanu în funcţia de prim-ministru. „A persista în greşeală se cheamă într-un anumit fel, care nu este un atribut al preşedintelui”, spune Romică Andreica. În ceea ce-l priveşte pe Mircea Geoană, deputatul PD-L susţine că şansele acestuia de a ajunge premier sunt nule. „S-a văzut că dumnealui nu este în preferinţele lui Traian Băsescu. Mai mult, pe Mircea Geoană nici Ion Iliescu nu l-ar desemna premier al României”, a mai declarat Andreica. El a mai precizat că PD-L îşi va desemna persoana care ar putea să ocupe funcţia de prim-ministru în data de 12 septembrie a.c., când va fi prezentat şi programul de guvernare al democrat liberalilor.

Declaraţiile PSD cu privire la sprijinul agriculturii sunt contestate

Democrat liberalii suceveni contestă declaraţiile liderilor PSD cu privire la intenţiile pe care acest partid le are pentru a sprijini agricultorii din România. Deputatul PD-L de Suceava, Romică Andreica, a precizat că preşedintele PSD, Mircea Geoană, a anunţat că social democraţii vor sprijini dezvoltarea agriculturii, comportamentul acestora în ultimii ani contrazice aceste afirmaţii. Andreica a dat ca exemplu un proiect de lege iniţiat de el, colegul său Dumitru Pardău şi Gheorghe Flutur, în perioada când acesta era senator, şi care viza reducerea accizei la motorina destinată agriculturii. Parlamentarul PD-L Suceava a explicat că proiectul de lege prevedea diminuarea accizei de la 276 de euro la mia de litri de motorină, la 21 de euro pentru aceeaşi cantitate. „Vreau să demontez declaraţiile făcute de Mircea Geoană, care pe de o parte spune că va sprijini agricultura, iar pe de altă parte, a votat, alături de ceilalţi senatori PSD, împotriva acestui proiect de lege. Reducerea accizei la motorina pentru agricultori ar fi reprezentat un sprijin concret pentru aceştia, şi cu toate acestea au votat împotrivă”, a declarat Romică Andreica. El a explicat că atât senatorii PSD, cât şi cei ai PNL, au votat împotriva acestui proiect de lege. Parlamentarul sucevean a spus că singura şansă pentru ca această iniţiativă să fie aprobată este votul din Camera Deputaţilor, care este şi cameră decizională.

Lungu acuzat că "a adus grave prejudicii intereselor Sucevei"

Purtătorul de cuvânt al PSD Suceava, Virginel Iordache, l-a acuzat pe primarul municipiului reşedinţă de judeţ, Ion Lungu, că prin plecarea sa de la PNL la PD-L a adus „grave prejudicii intereselor cetăţenilor” „capitala” de judeţ fiind în prezent neglijată de la finanţare de către autorităţile guvernamentale. „PSD consideră că atitudinea lui Ion Lungu aceea de trădător a adus grave prejudicii intereselor cetăţenilor Sucevei. Nu este normal ca pentru un interes personal pe care l-a cultivat Ion Lungu să sacrifici o comunitate de peste 100.000 de oameni. Mă întreb acum ce explicaţii are Ion Lungu când pe afişul său electoral garantat de 100.000 de suceveni, ce tupeu poţi să ai să ieşi în faţa oamenilor şi să spui că totul este în ordine”, a declarat Iordache.

„Întotdeauna jucătorul slab dă vina pe echipament”

El a arătat că o serie de unităţi de învăţământ precum grădiniţele Guliver, 16, Obcini, nu sunt pregătite să înceapă noul an şcolar investiţiile demarate nefiind finalizate din cauza lipsei fondurilor. Iordache a mai spus că şi alte investiţii „demarate pompieristic” precum cele de la Colegiul de Informatică şi Colegiul „Petru Rareş” au rămas în aer. „Ion Lungu vine acum ca o babă şi se plânge oamenilor din Suceava şi spune că guvernul nu-i dă bani. Totdeauna a spus că va face, va realiza, va investi iar eu căutam să-l temperez şi îi spuneam să conjuge verbul a realiza, a face, a investi la timpul prezent. Se lăuda Ion Lungu că se deplasează la Bucureşti şi că de la Bucureşti vine cu bani. Îi cer să meargă în continuare la Bucureştişi dacă vrea îl ajutăm şi noi cu mijloace de transport să aducă bani pentru Suceava”, a spus purtătorul de cuvânt al PSD Suceava care a adăugat că „întotdeauna jucătorul slab dă vina pe echipament”.

Copii sinistraţi din Ulma în tabără la Covasna

Un nou grup format din copii sinistraţi şi cadre didactice din judeţul Suceava, s-a deplasat luni într-una din taberele gratuite puse la dispoziţie de Ministerul Educaţiei, prin Autoritatea Naţională pentru Tineret. Noul lot are în componenţă 70 de elevi şi 7 dascăli din comuna Ulma, care a fost afectată de inundaţiile din iulie. Copiii şi însoţitorii lor vor petrece 7 zile în centrul de agrement Zabala, din judeţul Covasna. Săptămîna trecută, 215 elevi şi 25 de cadre didactice din localităţile sinistrate Brodina, Frătăuţii Noi, Moldoviţa, Ţibeni şi Dorneşti, s-au aflat în taberele Cerbul şi Vînătorul din Dîmboviţa.

Primarii PSD din judeţ, în vizită la Parlamentul European

Cei 48 de primari PSD din judeţul Suceava vor face o deplasare la Bruxelles în perioada 16-20 septembrie pentru a vedea pe viu ce înseamnă Parlamentul European şi cum funcţionează Uniunea Europeană. Deplasarea social democraţilor va fi asigurată de europarlamentarul PSD de Suceava, Cătălin Nechifor, care are dreptul să ducă anual în vizită la Bruxelles 100 de persoane pe banii Parlamentului European. Potrivit lui Nechifor primarii PSD vor participa la discuţii pe tema fondurilor europene la care vor fi prezenţi oficiali ai Comisiei Europene şi vor vizita o primărie din Belgia pentru a vedea „cum se mănâncă administraţie pe pâine”. „Cred că această experienţă va fi un punct de plecare important pentru ca primarii suceveni să aibă la dispoziţie un bagaj minim de cunoştinţe pentru putea merge mai departe pe logica de accesare de fonduri europene şi cred că se vor întoarce acasă cu idei de proiecte pe care să le pună în practică în mandatul lor”, a spus Nechifor.

Nechifor va duce la Bruxelles şi elevi olimpici

El a adăugat că pe lângă cei 48 de primari PSD va lua la Bruxelles şi un număr de olimpici suceveni. Cătălin Nechifor a ţinut să explice de ce va lua în vizită la Parlamentul European doar primari membri PSD. „Este un lucru firesc. Încercăm să ne mobilizăm aleşii locali, încercăm să le oferim faţă de ceilalţi primari din judeţ o şansă cât decât egală pentru că accesul la informaţie şi finanţare din zona românească din păcate a fost mai puţin disponibil pentru primarii PSD în ultima vreme şi trebuie să recunoaştem că cei din PNL şi PD-L au fost favorizaţi şi sunt în continuare de participarea acestor partide în structuri de conducere atât în plan naţional cât şi local”, a explicat europarlamentarul PSD de Suceava.

Donţu îi aduce pe Boc şi pe Tăriceanu cu picioarele pe pământ

Vicepreşedintele organizaţiei judeţene a PSD, Ovidiu Donţu, a condamnat public disputa dintre liderul PD-L, Emil Boc şi şeful Guvernului, Călin Popescu Tăriceanu pe marginea modificării Constituţiei în privinţa formei de guvernământ a României arătând că cei doi ar trebui să-şi canalizeze energiile nu pentru obţinerea de drepturi în favoarea politicienilor ci pentru obţinerea de drepturi în favoarea oamenilor simpli. „Dacă iniţiativa domnului Geoană are menirea de încheia cumva reforma politică în România premierul Tăriceanu şi Emil Boc care se ceartă practic pe drepturi ale politicienilor. Am urmărit cu toţii cum se certau cum să fie România o republică prezidenţială, semiprezidenţială, monarhie constituţională sau republică parlamentară. Din cetatea Sucevei îmi permit să-i aduc cu picioarele pe pământ pe aceşti politicieni din zona drepturilor pentru politicieni cine să conducă mai bine, cine să stea la geam vreau să aduc dezbaterile în ceea ce înseamnă drepturi pentru cetăţeni pentru oamenii simpli ai României”, a spus Donţu.

„Vreau să-i aducem pe politicieni în zona nevoilor românilor”

El a propus introducerea în textul Constituţiei a unor prevederi de care să beneficieze masele largi de oameni precum indexarea pensiilor cu rata inflaţiei care va conferi siguranţă pensionarilor, corelarea salariului minim pe economie cu coşul de consum zilnic sau majorarea burselor studenţeşti la nivelul salariului minim pe economie. El a amintit că PSD a propus acordarea celei de-a 13-a pensii şi devansarea creşterii pensiilor de la 1 noiembrie la 1 octombrie. „Iată că propunerilor politicienilor României care se ceartă pentru drepturile lor care să mai prindă un loc în faţă, care să mai stea la geam, care să preia ciolanul cel mai mare noi le contrapunem lucruri de care au nevoie cei mulţi. Vreau să-i aducem pe politicieni în zona nevoilor românilor de aceea facem aceste trei propuneri concrete pentru a fi inserate în textele şi dezbaterile de modificare a Constituţiei”, a mai spus Donţu.

Jurnalistul Sorin Avram, candidat PD-L pentru Camera Deputaţilor

Proprietarul postului de radio TOP 91 şi al săptămânalului „Jupanu”, cunoscutul jurnalist Sorin Avram, îşi pregăteşte candidatura pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Din informaţiile venite „pe surse” Sorin Avram ar urma să candideze din partea PD-L la Camera Deputaţilor în colegiul Suceava-centru. Potrivit surselor, jurnalistul se află în tratative destul de avansate cu PD-L iar în cursul zilei de astăzi urmează să-şi anunţe intrarea în competiţia electorală. Sorin Avram a mai avut o ofertă de a candida tot la Camera Deputaţilor în urmă cu patru ani din partea Alianţei D.A. (PNL-PD), ofertă făcută de actualul preşedinte al PD-L Suceava, Gheorghe Flutur, pe atunci lider la PNL. Prin astfel de achiziţii PD-L încearcă să atragă de partea sa oameni cu notorietate cu care să meargă la câştig în campania electorală care se anunţă deja foarte fierbinte. Amintim că PD-L l-a nominalizat iniţial pentru a candida în colegiul Suceava-centru la Camera Deputaţilor pe secretarul general al organizaţiei judeţene, Marius Vatavu. Pentru un mandat de deputat din partea PD-L vor mai candida Ioan Bălan în colegiul Suceava 2, deputatul Dumitru Pardău în colegiul Vatra Dornei, deputatul Romică Andreica în colegiul Fălticeni, Vasile Dediţă în colegiul Fălticeni-sud, deputatul Eugen Uricec în colegiul Solca, doctorul Gabriel Gospodaru în colegiul Humor-Cîmpulung Moldovenesc, doctorul Cristian Irimie în colegiul Siret, Dumitru Mihalescu în colegiul Rădăuţi-Vicov, Paula Ciobîcă în colegiul Rădăuţi. La Senat pe colegiul Vatra Dornei va candia Dan Cadariu, pe colegiul Rădăuţi, Petru Carcalete, pe colegiul Fălticeni, Mihai Vitcu iar pe colegiul Suceava, Orest Onofrei.

Onofrei îl zgândăreşte pe Băişanu

Subprefectul judeţului Suceava, Orest Onofrei, consideră că prefectul Alexandru Băişanu şi-a asumat un risc atunci când l-a nominalizat să se ocupe direct de monitorizarea, gestionarea şi organizarea lucrărilor de reconstrucţie a caselor şi infrastructurii distruse de inundaţii. Onofrei a precizat că această nominalizare îl onorează, însă a adus aminte că premierul României, Călin Popescu Tăriceanu, a anunţat că persoanele responsabile de reconstrucţia caselor şi a infrastructurii, respectiv secretarii de stat şi prefecţii, trebuie să se preocupe de rezolvarea acestor probleme, sub sancţiunea demiterii din funcţie. „Ca şi subprefect în funcţie, dar demisionar, voi lua foarte în serios această atribuţie. Această atribuţie mă onorează şi mă surprinde plăcut. Asta pentru că prefectul şi-a luat un mare risc nominalizându-mă să răspund de această problemă, pentru că într-un fel domnul Băişanu şi-a pus mandatul la dispoziţia mea, pentru că ţine de modul în care eu mă voi achita de această sarcină”, a declarat Orest Onofrei. Subprefectul a adăugat că decizia lui Alexandru Băişanu arată că are încredere în el, dar şi că între ei a existat o relaţie bună în ultimii patru ani. Onofrei a precizat că până când demisia sa din funcţia de prefect va rămâne definitivă, dată estimată la 21 sau 25 septembrie 2008, îşi va duce la îndeplinire noile atribuţii primite.

Onofrei atenţionează Guvernul

Orest Onofrei a precizat că termenul de 31 noiembrie a.c., stabilit pentru finalizarea „la roşu” a caselor şi infrastructurii distruse de inundaţii, nu ar putea fi respectat dacă nu se va modifica procedura de atribuire a lucrărilor de construcţie. El a explicat că în hotărârile de Guvern prin care s-au alocat fonduri pentru aceste investiţii nu s-a specificat clar atribuirea lucrărilor în regim de urgenţă. În aceste condiţii, spune subprefectul, lucrările vor putea să înceapă după respectarea termenelor prevăzute în legislaţia privind achiziţiile publice. „Dacă este să respectăm toate aceste termene, este posibil ca nici la data de 31 noiembrie. Şi vom solicita Guvernului să precizeze clar în hotărârea de Guvern ca atribuirea lucrărilor să se facă după modalitatea folosită în situaţii de urgenţă”, a declarat Orest Onofrei.

Pe de altă parte, el a precizat că în momentul de faţă nu se respectă graficele cu privire la sosirea în judeţ a materialelor de construcţie pentru refacerea caselor. De asemenea, Onofrei a arătat că banii alocaţi de Guvern pentru manoperă, respectiv 20.000 de lei, nu acoperă necesarul. În aceste condiţii subprefectul a sugerat că a discutat deja cu primarii localităţilor afectate de inundaţii ca beneficiarii caselor să muncească şi ei la reconstrucţia acestora.

Făcând referire la investiţiile pentru refacerea infrastructurii distruse de inundaţii, Onofrei a subliniat faptul că singurii responsabili de modul în care se vor cheltui cele 60 de milioane de lei, fonduri primite de la Guvern, sunt primăriile localităţilor calamitate şi Consiliul Judeţean.

„Prefectura va da viza de legalitate pentru realizarea lucrărilor, dacă acestea sunt prinse în lista de investiţii necesare care a fost aprobată şi trimisă să Guvern. Singurii responsabili de cum se cheltuiesc banii vor fi cei de la Consiliul Judeţean şi primării”, a încheiat Onofrei.

Guvernul nu face nimic pentru a accesa Fondul de Solidaritate

Prim vicepreşedintele PSD Suceava, europarlamentarul Cătălin Nechifor, este îngrijorat de faptul că guvernul nu face nimic pentru a obţine bani europeni nerambursabili din Fondul European de Solidaritate în vederea înlăturării efectelor inundaţiilor de la finele lunii iulie. Nechifor a spus că autorităţile române trebuie să depună la Bruxelles, la Comisia Europeană, o cerere de finanţare în termen de 10 săptămâni de la producerea calamităţilor arătând că guvernul mai are la dispoziţie trei săptămâni pentru a depune documentele pentru ca România să beneficieze de un drept care decurge din calitatea de membru al Uniunii Europene. „Vreau să spun că această vară a fost dedicată concediilor la nivel guvernamental şi că ce ceea ce trebuia de făcut e vorba de completarea a nu mai mult de şase pagini de către autorităţile guvernamentale care se cheamă „aplicaţie pentru a mobiliza Fondul European de Solidaritate” nu s-a făcut. România ar fi trebuit deja să aibă deschisă finanţarea pentru a putea repara ceea ce se poate repara în urma inundaţiilor care au avut loc în acest an”, a spus Nechifor.

Apel către guvernul Tăriceanu

Prim vicepreşedintele PSD Suceava a precizat că în conformitate cu regulamentul Consiliului European comunitatea europeană este obligată să acorde la cerere asistenţă financiară unui stat membru în condiţiile în care populaţia a fost afectată de dezastre naturale. „Fac un apel către guvernul Tăriceanu şi îl rog insistent să utilizeze şi elementul de presiune în Parlamentul European prin cei 35 de europarlamentari pentru a putea aduce aceste documente cât mai repede la Bruxelles la Comisia Europeană şi pentru a putea profita de timpul care a rămas disponibil până când va veni iarna”, a spus Nechifor. Nechifor a arătat că anul trecut state precum Germania, Grecia, Estonia, au beneficiat de sume considerabile din Fondul European de Solidaritate pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.

PD-L se delimitează de creşterea preţului gunoiului în Fălticeni

Democrat liberalii din Fălticeni se delimitează de majorarea preţului aferent serviciilor de colectare a deşeurilor în acest municipiu. Deputatul PD-L de Suceava, Romică Andreica, a precizat că la mijlocul săptămânii trecute, în cadrul Consiliului Local Fălticeni a fost discutat un proiect de hotărâre prin care se propunea creşterea preţului gunoiului, respectiv a serviciilor prestate de firma locală de gospodărire comunală, GOSGOM SA. Andreica susţine că iniţiativa aparţine în totalitate social democraţilor din Consiliul Local şi din municipiul Fălticeni.

„Consilierii PD-L s-au opus şi ne vom opune în continuare acestui proiect, pentru că el urmează să mai fie discutat şi în viitoarele şedinţe ale deliberativului. Şi vreau să-i acuzăm public pe cei din PSD Fălticeni că susţin majorarea preţului la gunoi, care este în detrimentul populaţiei”, a declarat deputatul PD-L.

Comisarii de mediu dotaţi cu laptop-uri


Comisarii de mediu suceveni vor ieşi pe teren cu laptop-uri şi cu modemuri, după ce au obţinut permisul european de conducere a calculatorului. Şeful Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu Suceava, Constantin Harasim, a apreciat că actuala investiţie va aduce « un mod mai sănătos de păstrare a documentelor ». El a declarat că cei 12 comisari din subordinea sa vor putea accesa în orice moment baza de date a Gărzii Naţionale de Mediu şi astfel, vor afla toate informaţiile de care au nevoie în timpul acţiunilor de control.

Andreica: "Majorarea pensiilor, o măsură populistă dar necesară"

eputatul PD-L de Suceava, Romică Andreica, consideră că decizia Guvernului de a majora pensiile începând cu data de 1 noiembrie 2008 este o măsură populistă, electorală şi care a fost însuşită de la PSD. Cu toate acestea Andreica spune că majorarea pensiilor era o decizie necesară, iar PD-L a susţinut acest demers, solicitând creşterea punctului de pensie începând cu data de 1 august 2008. „Creşterea pensiilor este o măsură furată de la PSD, care pregătea un proiect de hotărâre de lege în acest sens. Acum cei de la PSD critică această măsură, dar dacă ar fi luat-o ei probabil că era bună”, a arătat parlamentarul PD-L. Romică Andreica a precizat că decizia Guvernului liberal de a majora pensiilor reprezintă „sfârşitul de logodnă” dintre PNL şi PSD, şi va răci relaţiile dintre cele două formaţiuni politice. De asemenea, deputatul democrat liberal a precizat că măsura Guvernului este una social democrată, şi demonstrează faptul că „din această logodnă, mireasa PNL a plecat cu lucrurile mirelui, adică PSD”.

Cu toate acestea, Romică Andreica susţine că atât în PNL, cât şi în PSD, există grupuri care susţin în continuare un „mariaj” între cele două formaţiuni politice.

Un utilaj al firmei STRABAG a lăsat Vatra Dornei fără electricitate

Zona centrală a municipiului-staţiune Vatra Dornei a rămas fără energie electrică, luni, preţ de o jumătate de oră. Întreruperea a fost provocată de un utilaj al firmei „STRABAG”. Utilajul în cauză a rupt un cablu electric, pe cînd ce efectua săpături pentru reţeaua de canalizare. „E.On Moldova Distribuţie” a informat printr-un comunicat de presă că firma „STRABAG” nu avea aviz de amplasament şi nu ceruse asistenţă tehnică din partea companiei de electricitate. Potrivit aceluiaşi document, echipele de intervenţie ale „E.On” au reuşit ca într-un termen cît se poate de scurt (o jumătate de oră) să realimenteze toţi abonaţii din Vatra Dornei, în condiţiile în care depistarea defectului a trebuit să fie făcută din aproape în aproape.

Nici furtuna nu l-a oprit pe Dinu Maxer să se căsătorească

Dinu Maxer şi iubita lui de câţiva ani buni Deea, s-au căsătorit sâmbătă pe litoralul românesc, mai exact pe plaja din Jupiter, informează cotidianul Atac. Cei doi au avut parte de o nuntă ca în poveşti exact aşa cum şi-au dorit, însă, bucuria le-a cam fost stricată de o furtună de nisip care a pornit din senin. Îndrăgostiţii au fost nevoiţi să mute mesele de pe terasa restaurantului unde avea loc masa, petrecerea şi dansul, furtuna fiind una destul de violentă. Dinu şi-a întâmpinat mireasa pe un cal alb, întocmai ca un cavaler din timpurile străvechi, iar Deea a venit cu şalupa. Cununia a fost oficiată pe plaja din faţa Restaurantului Hercules, iar petrecerea a durat până în zorii zilei.

Ilinca Vandici şi Alin Cocoş s-au mutat împreună

Este fericită că îl are alături pe bărbatul pe care îl iubeşte. Ilinca Vandici şi Alin Cocoş, fiul lui Dorin Cocoş, sunt, de ceva vreme, împreună şi relaţia lor este destul de serioasă, dacă ne gândim că se afi- şează peste tot şi sau şi mutat, recent, într-un apartament. Blonda şi fiul vitreg al Elenei Udrea au găsit o locuinţă în centrul Bucureştiului, au mobilat- o şi acum locuiesc deja acolo. Vedeta de la Kanal D îl iubeşte pe partenerul ei de viaţă şi susţine că este tandru şi cu multe calităţi. La rândul lui, Alin o tot răsfaţă pe Ilinca şi are intenţia de a se căsători cu ea, mulţi vorbind despre o posibilă nuntă. În clipa de faţă, îndrăgostiţii sunt încântaţi că s-au mutat şi vor să se simtă cât mai bine în noua lor casă, informează cotidianul Atac.