duminică, 12 august 2007

Blocarea conturilor Ecotermgaz si a Proiectului „Utilitati si mediu” are vinovati

Prin blocarea conturilor Bucovina Ecotermgaz, este blocat şi Proiectul „Suceava-Utilităţi şi mediu la standarde europene”, iar cineva trebuie să-şi recunoască vina pentru situaţia în care s-a ajuns.

La această concluzie a ajuns vicepreşedintele Consiliului Judeţean, PRM Stela Acatrinei, după un control recent al Ministerul Finanţelor în urma căreia, deocamdată, totul a rămas în coadă de peşte, nimeni neasumându-şi răspunderea.

„Eu nu pot să spun că vina aparţine Finanţelor dar, totuşi, a cuiva este. Nu este vorba doar despre faptul că, prin nerambursarea taxei pe valoare adăugată, ni s-au blocat 224 de miliarde de lei vechi, ci a mai apărut o problemă. A fost blocat şi Programul , întrucât fiecare localitate cuprinsă în proiect avea prevăzut un plafon de cheltuieli pe care trebuia să le facă. Or, prin nerambursarea TVA, lucrările nu se mai pot executa”, a arătat Acatrinei.

Ea a explicat că oficialii ministerului au motivat sistarea operaţiunii de rambursare a TVA prin aceea că Bucovina Ecotermgaz nu este operator în cadrul Programului, prin contractul de cesiune nr.9734/2004 societatea constituindu-se ca unitate de implementare a Proiectului, nu şi de exploatare a investiţiei.

„Bucovina Ecotermgaz trebuia oricum să depună deconturile respective, întrucât este plătitor de taxă pe valoare adăugată şi este obligat prin lege la acest demers. Finanţele judeţene au rambursat TVA în baza decontului şi controlului efectuat de către inspectorii de specialitate. Dacă prin actul de control aceştia constatau că nu există dreptul la restituirea TVA, trebuia să o spună şi, atunci, puteam aborda o altă strategie”, a reproşat vicepreşedintele Acatrinei.

Pe de altă parte, potrivit Codului fiscal art. 145, alineat 3, „dacă bunurile şi serviciile achiziţionate sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor taxabile, orice persoană impozabilă înregistrată ca plătitor de taxe are dreptul să le deducă”.

În concluzie, reprezentantul administraţiei judeţene suceava apreciază că răspunsul Ministerului de Finanţe, cât şi demersurile Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Suceava sunt tardive şi de natură a complica lucrurile.

Fondurile blocate la Finanţe nu pot reîntregi creditul şi nici a fi orientate înspre lucrările din cadrul acestuia


Vicepreşedintele CJ Suceava, Stela Acatrinei, reliefează că totul a decurs normal până în 2005, când a fost făcută o primă decontare de 18 miliarde de lei vechi. Ulterior, deşi Bucovina Ecotermgaz a depus în continuare deconturi, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a sistat returnarea TVA.

Valoarea acesteia, calculată până în prezent este de 224,3 miliarde lei vechi, sumă blocată la Finanţe, care nu poate reîntregi creditul contractat de judeţul Suceava în cadrul Proiectului „Utilităţi şi mediu” şi care nici nu poate fi orientată înspre lucrările din cadrul acestuia.

„Or, cineva este vinovat şi tare mă tem ca, nu cumva, o parte de vină să o aibă şi specialiştii, care trebuiau să analizeze mai profund problema. Pentru că este o noutate, un program unicat cu garanţia statului, şi poate că necesita o mai mare aplicare asupra legislaţiei”, a comentat Acatrinei.

În ceea ce priveşte ieşirea din dilema privind statutul de operator al Bucovina Ecotermgaz, Acatrinei a precizat că investiţia din termie şi alimentare cu gaz va fi „vândută” consiliilor locale cu care Consiliul Judeţean este asociat, acestea fiind beneficiare de rambursare de TVA. Aceasta în baza art. 127, alineat 6, litera b, Codul Fiscal, care prevede că "instituţiile publice sunt persoane impozabile în aceleaşi condiţii legale ca şi cele aplicate operatorilor economici, chiar dacă activităţile sunt prestate în calitate de autoritate publică”(fiind enumerate serviciile de furnizare de apă, gaze naturale, energie electrică, energie termică etc).

Astfel, TVA colectată de la beneficiari, şi dedusă de Finanţe prestatorilor de servicii, va intra in conturile Bucovina Ecotermgaz, reîntregind creditul în cauză. Acţionari la Bucovina Ecotermgaz, administratorul creditului, sunt Consiliul Judeţean şi 59 de consilii locale din judeţ care implementează Proiectul „Suceava-Utilităţi şi mediu la standarde europene”.

Valoarea totală a creditului contractat cu garanţii guvernamentale este de 235,5 milioane euro, în prima etapă fiind deblocate 86,9 milioane euro. Aceasta din urmă include introducerea gazelor naturale în peste 50 la sută din localităţile judeţului, reabilitarea reţelelor de distribuţie a energiei termice şi amenajarea de reţele termice moderne în aşezările urbane. Până acum, au fost cheltuite peste 50 de milioane de euro. Proiectul „Suceava-Utilităţi şi mediu la standarde europene” se derulează pe o perioadă de 3 ani de zile, având un grant de 16,5 milioane euro. Termenul de rambursare a creditului, cu dobândă de 6 la sută pe an, este de 15 ani, cu un an de graţie de la terminarea lucrărilor.

0 comentarii: