marți, 30 octombrie 2007

Destituirea lui Dăscăliuc cerută de ASP în raportul final trimis ministrului Sănătăţii


Sanatatedascaliuc Destituirea managerului general al Spitalului Judeţean Suceava este măsura propusă de conducerea Autorităţii de Sănătate Publică Suceava în Raportul final privind controlul efectuat la unitatea spitalicească judeţeană, şi care va ajunge pe masa ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu şi a prefectului de Suceava, Orest Onofrei. Concluzia raportului final semnat de directorul executiv al ASP Suceava Odette Nicolae şi a directorului adjunct Financiar Contabil, Firuţa Bosancu precizează că este vorba despre un „management defectuos din partea managerului general al Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sf. Ioan cel Nou” Suceava”.

Biroul Audit din ASP Suceava a demarat, o acţiune de control în urmă cu două săptămâni după ce s-a aflat de existenţa a zeci de miliarde de lei vechi – fonduri alocate de CAS Suceava necheltuite.

La începutul săptămânii trecute, prin Ordin al Prefectului a fost demarată o altă verificare de către o comisie mixtă formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, Autorităţii de Sănătate Publică Suceava şi ai Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Suceava.

„Analizând execuţia bugetului de asigurări de sănătate (spital + ambulator) pentru primele trei trimestre, am constatat că suma cheltuită de către unitatea sanitară în această perioadă este mult mai mică decât cea prevăzută. La Titlul II – Bunuri şi servicii – suma neconsumată la data de 30.09.2007 este de 3.695.548 lei, calculată ca diferenţă între prevederi bugetare la 9 luni – 17.539.611 lei şi total plăţi la 9 luni din contul de execuţie – 13.844.063 lei. De asemenea, disponibilul aflat în cont la data de 30.09.2007 din bugetul asigurărilor sociale de sănătate ( spital + ambulator) a fost de 6.773.678 lei, din care cheltuieli de personal achitate la 15.10.277 în valoare de 2.181.276 lei” se precizează în raport. Sume necheltuite în primele 9 luni s-au înregistrat la aproape toate articolele, de la materiale de curăţenie, reparaţii curente, materiale sanitare, medicamente până la dezinfectanţi şi hrană.

De exemplu la capitolul reparaţii curente au rămas 8,4 miliarde de lei vechi necheltuite, la hrană 3,7 miliarde, la medicamente 2,8 miliarde de lei vechi, dezinfectanţi 1,4 miliarde, materiale sanitare 4,1 miliarde de lei vechi. Potrivit raportului Spitalul Judeţean de Urgenţă „ Sf. Ioan ce Nou” Suceava este singurul spital din judeţ care nu a întocmit Planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, elaborat, conform nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată, în baza propunerilor consiliului medical. „Deşi activitatea serviciilor de aprovizionare şi administrativ este defectuoasă , spitalul nu a organizat concurs de ocupare a postului de director administrativ conform Ordinului MSP Nr. 558 publicat în MO nr. 226 din 03.04.2007.

Deşi toţi şefii de secţie au susţinut examenul de ocupare a postului prin concurs, nu s-a întocmit contractul de administrare între şefii de secţie şi managerul spitalului conform Ordinului MSP Nr. 320 publicat în MO 136 din 23.02.2007. În anexa la contractul de administrare managerul trebuia sa negocieze cu şefii de secţie indicatorii de performanţă specifici, lucru care până în momentul de faţă nu s-a realizat” se mai stipulează în document. Tot aici se mai menţionează că nu s-au întocmit machetele pe secţii ale bugetului de venituri şi cheltuieli, prin care şefii de secţie ar fi trebuit să cunoască bugetele de care dispun şi în consecinţă să cheltuiască eficient sumele ce le revin.

De la începutul anului 2007 Serviciul de Inspecţie Sanitară de Stat a efectuat la Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sf. Ioan cel Nou” Suceava un număr de 26 de controale igienico-sanitare care s-au soldat cu 15 avertismente şi 8 amenzi în valoare de 9.100 lei, ceea ce denotă o lipsă de preocupare pentru conformarea la normele igienico-sanitare în vigoare., se mai spune în finalul raportului.

0 comentarii: