miercuri, 24 octombrie 2007

Ocolul silvic bisericesc al Protopopiatului Fălticeni sancţionat cu avertisment


ActualitatePadureÎn cadrul unei acţiuni comune realizată de comisarii judeţeni de mediu şi lucrători ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, aceştia din urmă au aplicat o sancţiune cu avertisment S.C. OCOLUL SILVIC SILVA-BUCOVINA S.R.L.- Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor- Protopopiatul Fălticeni pentru depozitare de material lemnos pe malurile şi în zona de protecţie a pârâului Slatina.

Potrivit Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu Suceava controlul a avut ca obiect verificarea activităţilor de exploatare masă lemnoasă desfăşurate pe teritoriul Ocolului Silvic Silva- Bucovina fiind verificată zona bazinului hidrografic al pârâului Ostra şi a afluenţilor: pr. Slatina, pr. Porcăreţ şi pr. Cornadiu – pe teritoriul administrativ al comunei Ostra.

În urma deplasării în teren s-au constatat depozitări de resturi de exploatare şi lemn rotund secţionat pe malul stâng al pârâului Slatina; buşteni, cioate, resturi de exploatare în albiile pâraielor Slatina şi Ostra – antrenate de viitura din 05-06 august 2007.

De asemenea în zona parchetului de exploatare a masei lemnoase aferent partizii nr. 195 – U.P. IV Bucovina, u.a. 58B – cu un volum brut de 860 mc (Natura produsului; principale codru; Tratament: tăieri rase pe parchete mici), s-a constatat existenţa unor depozitări de lemn rotund secţionat în vecinătatea platformei primare, cu sprijin direct pe vegetaţia lemnoasă pe picior ( din specia Alnus incana – arin) cu rol de consolidare a taluzului drumului forestier Slatina, din vecinătatea pr. Slatina; pe o lungime de cca. 60 m ( 2 tronsoane: primul de cca. 20 m, al doilea de cca. 40 m) şi o înălţime medie de cca. 12 m, drumul forestier Slatina a fost distrus (terasament surpat) de viitura din 05-06 august 2007; din această cauză, întrucât masa lemnoasă exploatată nu poate fi scoasă la drumul auto forestier şi în platforma primară, se impune reabilitarea drumului forestier Slatina sau devierea traseului de apropiat materialul lemnos prin parchetul în exploatare – prin amenajarea unui drum de coastă, aceasta nemaipunând defrişare de vegetaţie lemnoasă.

Fondul forestier este administrat de către S.C: OCOLUL SILVIC SILVA-BUCOVINA S.R.L. începând cu luna aprilie 2006, fiind preluat de la R.N.P. – D.S. Suceava – O.S. Stulpicani. După această dată, S.C. OCOLUL SILVIC SILVA- BUCOVINA S.R.L. a executat lucrări de regularizare a unor cursuri de apă şi apărări de maluri (pr. Arşiţa Băisescului, pr. Păltiniş, pr. Ascunsă, pr. Glodete) – din fonduri financiare proprii (cca. 390.000 RON).

Un control asemănător a fost realizat şi la S.C. OCOLUL SILVIC BISERICESC ILIŞEŞTI S.R.L.- Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor – Protopiatul Suceava, însă neregulile constatate au fost mult mai puţine. Aici s-a verificat zona bazinului hidrografic al pârâului Voroneţ (afluent de dreapta al râului Moldova) – în zona Voroneţ şi amonte, fiind depistaţi buşteni, cioate, resturi de exploatare în zona albiei pârâului Voroneţ şi a afluenţilor: pr. Slătioara şi pr. Brusturosu – antrenate de viitura din 05-06 august 2007 iar în parchetele de exploatare aferente partizilor contractate în zonă, datorită intemperiilor şi cailor de acces (scos-apropiat) impracticabile, nu se desfăşurau activităţi de exploatare masă lemnoasă. În urma viiturii din 05-06 august 2007, au fost afectate (degradate parţial) un număr de 3 drumuri forestiere (D.F.. Brusturosu, D.F. Slătioara – administrate de către R.N.P.- D.S. Suceava – O.S. Gura Humorului şi D.F. + comunal Axial Voroneţ) – pe o lungime totală de cca. 150 m.Din această cauză, întrucât masa lemnoasă exploatată nu poate fi scoasă la drumul auto, se impune reabilitarea acestora.

0 comentarii: