vineri, 9 noiembrie 2007

Administraţiile locale vor trebui să asigure minim 20 mp de spaţiu verde pentru un locuitor


AdministratieAdministraţiile locale vor trebui să asigure minim 20 mp de spaţiu verde pentru un locuitor Spaţiile verzi au intrat în atenţia Gărzii de Mediu, care a demarat o campanie de conştientizare a tuturor Consiliilor Locale privind obligaţiile care revin Administraţiei Publice Locale conform ultimelor reglementări.

Guvernul a aprobat o ordonanţă în acest sens, ca urmare a degradării spaţiilor verzi de pe teritoriul localităţilor, cauzată de distrugere acestora ca urmare a dezvoltării activităţilor economice şi sociale, în scopul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi din localităţi, al protejării şi gestionării durabile a acestora, precum şi al creşterii standardelor de viaţă ale locuitorilor, ţinând cont de faptul că lipsa unei planificări strategice în acest domeniu conduce la probleme grave de sănătate şi la o calitate scăzută a standardelor de viaţă ale populaţiei, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare.

Şeful Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu Suceava, Constantin Harasim a declarat că, în cadrul campaniei au fost trimise adrese tuturor primăriilor şi consiliilor locale din judeţ, prin care se precizează că „schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora”. De asemenea se mai precizează că actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor sunt lovite de nulitate absolută.

Potrivit ordonanţei autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.

În adresele trimise primăriilor se mai menţionează că Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a întocmi, în termen de 90 de zile de la data întrării în vigoare a actului normativ, un program în care vor fi evidenţiate etapele de realizare, cu indicarea termenelor intermediare propuse.

În cazul în care autorităţile nu ţin cont de asigurarea suprafeţelor minime de spaţiu verde vor fi sancţionate contravenţional.

0 comentarii: