luni, 17 decembrie 2007

Restituirea sumelor platite in plus la asigurari de sanatate


A aparut ORDINUL Nr. 905 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Modalitãtilor unitare de aplicare în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.645/2007, Monitorul Oficial Nr. 802/23 noiembrie 2007.

Se aprobã procedura de restituire a sumelor reprezentând contribuþie de asigurãri sociale de sãnãtate, plãtite în plus fatã de obligatia fiscalã sau din eroare, precum si a garantiilor constituite pentru înlesnirile la platã acordate în baza prevederilor legale în materie, rãmase neutilizate la sfârsitul anului bugetar 2003 în contul de disponibil al Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate si virate în contul 87.98 “Excedent al bugetului Fondului national unic de asigurãri sociale de sãnãtate“, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

0 comentarii: