vineri, 18 ianuarie 2008

În judeţul Suceava, declaraţiile fiscale pot fi depuse on-line


Şeful Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Suceava, Petrică Ropotă, a declarat că începând cu data de 1 februarie 2007, declaraţiile fiscale pentru plata impozitelor şi taxelor se vor putea depune on-line, folosind internetul. Aceasta după ce DGFP Suceava va beneficia, printre primele din ţară, de serviciul de „Depunere electronică a declaraţiilor”, folosind site-ul de internet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.„Toţi contribuabilii suceveni vor avea acces la acest mijloc modern şi eficient de depunere on-line a declaraţiilor fiscale. Este o facilitate pentru agenţii economici, în primul rând pentru că vor economisi foarte mult timp”, a declarat Petrică Ropotă. El a precizat că vot putea fi depuse on-line declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, privind impozitul pe profit, declaraţia rectificativă, decontul de taxă pe valoarea adăugată, decontul special de TVA şi decontul privind accizele.„Trebuie subliniat că odată cu implementarea acestui sistem, pentru declararea unei obligaţii bugetare, pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se pot utiliza simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale”, a subliniat şeful DGFP Suceava. Petrică Ropotă a explicat că pentru a putea depunere on-line declaraţiile precizate anterior, contribuabilii au obligaţia să solicite un certificat digital, care se va elibera gratuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor, pe numele persoanelor împuternicite să semnarea documentelor în cauză. Solicitarea acestui certificat se prin înregistrarea persoanei împuternicite pentru semnarea declaraţiilor ca utilizator al serviciului „Depunere declaraţii”, şi prin depunerea formularului „Cerere pentru obţinerea certificatului digital”, aflat pe site-ul de internet al ANAF. După completarea acestei cereri şi trimiterea ei on-line la ANAF, formularul se listează la imprimantă, şi se depune, însoţit de o serie de documente solicitate la sediul DGFP Suceava. „După verificarea documentelor depuse la noi, transmitem la ANAF confirmarea privind veridicitatea lor, iar în termen de 24 de ore contribuabilul va primi un mesaj pe e-mail, care va conţine adresa de internet de unde poate instala certificatul digital. Dacă în acest interval nu primeşte nici un răspuns, va trebui să se adreseze DGFP Suceava”, a mai spus Petrică Ropotă.

0 comentarii: