vineri, 25 ianuarie 2008

Primarul din Stroieşti şi-a făcut mama soţie în acte ca să vândă pământ lui Onciu "Capra Neagră"


• Ştefan Crainiciuc spune că terenul este moştenit de la părinţi şi deşi nu fusese pe amplasamentul cumpărat de Vasile Ciprian Onciu, era totuşi "în aceeaşi tarla" • terenul cu pricina, care este făcea parte din rezerva primăriei Stroieşti, într-o zonă riverană DN 17, face parte acum dintr-o latifundie a familiei Onciu
Epopeea tranzacţiilor imobiliare de la Stroieşti, a cărei principali actori sunt primarul Ştefan Crainiciuc şi Vasile Onciu din Şcheia, cunoscut traficant de terenuri, capătă de-acum accente hilare. Familia primarului Crainiciuc avea în proprietate, în baza unui titlu eliberat încă din 1994, o suprafaţă de teren de 5000 de metri pătraţi pe o tarla oarecare. Într-un fel sau altul, acea suprafaţă a fost mutată pe un teren ce aparţinea primăriei, fără acceptul consiliului local al comunei, spun consilierii şi mai apoi a fost vândută lui Vasile Ciprian Onciu, prin mandatarul Vasile Onciu, cunoscutul "Capra Neagră" şi tată a cumpărătorului.
Potrivit articolului 125, alineat 1, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, orice transfer de bunuri din domeniul public se poate face numai cu aporbarea consiliului local. La această categorie intră şi terenul pe care l-a preluat primarul Crainiciuc. Primarul comunei Stroieşti, sincer recunoaşte că suprafaţa de teren pe care a vândut-o lui Onciu a fost mutată de pe un alt amplasament. "E pământul sorei, l-am vândut, asta am făcut. Nu era chiar amplasamentul acela, dar era tot pe aceeaşi tarla", a explicat Ştefan Crainiciuc.
Foarte grav este însă faptul că în actul de vânzare cumpărare, dar şi în cartea funciară, Crainciuc Ştefan apare alături de Crainciuc Natalia ca fiind soţ şi soţie, când ei sunt de fapt fiu şi mamă. "În temeiul titlului de proprietate nr. 427 din 13 aprilie 1994 emis de Comisia Judeţeană Suceava, al planului de situaţie nr. 21550 din 12 decembrie 2005 se întabulează dreptul de proprietate în favoarea: Crainiciuc Ştefan şi Crainiciuc Natalia, soţi în devălămşie".
Câteva zile mai târziu pe data de 16 ianuarie 2006, se operează din nou în cartea funciară, în baza contractului de vânzare - cumpărare din aceeaşi zi întabulându-se dreptul de proprietate pe numele lui Onciu Vasile Ciprian.
Contractul de vânzare - cumpărare, semnat în faţa notarului public Petru Atănăsoaei este la fel de elocvent: "Eu, Onciu Vasile, mandatar pentru soţii Crainiciuc Ştefan şi Crainiciuc Natalia vând lui Onciu Vasile - Ciprian imobilul constrând din suprafaţa de 5000 mp teren arabil situat în extravilanul satului Stroieşti, comuna Stroieşti, judeţul Suceava, la locul numit Fanache, identic cu parcela 3392/160 înscrisă în cartea funciară nr. 3311".
Preţul vânzării, aşa cum apare în acte, este de-a dreptul ridicol: 3.700 de lei noi (37 de milioane de lei vechi) pe care Onciu - Capra Neagră, în calitate de mandatar, spune că i-a primit integral de la cumpărător.
Prin fiul Vasile - Ciprian, familia cunoscutului samsar imobiliar Vasile Onciu şi-a construit deja o moşie de 4,22 hectare lipită de DN 17, pe partea dreaptă a şoselei naţionale ce duce spre Gura Humorului, pornind de la drumul ce pleacă spre Florinta şi până la pârâul Florinta, care traversează şoseaua la câteva sute de metri mai în amonte. Familia Onciu a cumpărat în scurt timp, nu mai puţin de nouă parcele de teren pentru care în data de 2 mai 2006 a solicitat şi i s-a aprobat comasarea de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava. De reţinut că suprafaţa de teren pe care familia Onciu, prin fiul Vasile - Ciprian s-a făcut stăpân a aparţinut Primăriei comunei Stroieşti care, i-a pus în posesie pe feluriţi cetăţeni, unii veterani de război şi urmaşi ai acestora, alţii deţinători ai dreptului de proprietate pe alte amplasamente. Printre aceştia, şi primarul Crainiciuc.
Astfel, parcelele 3392/152 şi 3392/192, aşa cum rezultă din planul de amplasament în baza căruia s-a cerut comasarea terenul a fost atribuit în anul 1994 lui Fedorovici Agripina. Suprafaţa totală de 9800 de metri pătraţi a fost cumpărată Onciu Vasile Ciprian prin contractul de vânzare - cumpărare nr. 2438/13.06.2005 cu suma de 177 milioane de lei vechi. Parcela 3392/151, vecină cu parcelele amintite, cu o suprafaţă de 5000 de metri pătraţi a fost cumpărată pentru suma de 4 milioane de lei în 20 septembrie 2002 de către Mihoc Dimitrie şi Mihoc Liliana - Lenuţa de la Criţan Ion. Familia Mihoc a vândut lui Onciu Vasile în martie 2005 iar în 4 mai 2005, terenul a fost întabulat pe numele lui Onciu - junior, Ciprian Vasile. Parcela 3392/101 a fost întabulată în data de 8.02.2006, în temeiul unui contract de vânzare cumpărare şi a unui titlu de proprietate din martie 2002, de către Onciu Vasile Ciprian. Pe parcelele 3392/155, 3392/156 şi 3392/157 lipite de precedenta, au fost puse în posesie mai multe persoane, cu câte 25 de ari. Toate au vândut iar în începând cu 2.12. 2005, Onciu Vasile Ciprian s-a întabulat cu spuprafeţele respective. În ceea ce priveşte parcela 3392/160, aşa cum rezultă din documente, foaia din carte funciară s-a deschis în data de 9.01.2006. După înregistrarea unei comasări, în temeiul unui titlu de proprietate din 13 aprilie 1994 şi al unui plan de situaţie din decembrie 2005, a fost întabulat dreptul de proprietate pentru Crainiciuc Ştefan şi Crainiciuc Natalia, ca soţi, în devălmăşie,. Cei doi, care sunt de fapt fiu şi mamă, prin contractul de vânzare cumpărare încheiat câteva zile mai târziu, în 16 ianuarie 2006, au vândut suprafaţa de 5000 de metri pătraţi întabulată anterior pentru suma de 37 de milioane de lei vechi. Ultima achiziţie, mergând înspre Florinta de la şoseaua naţională DN 17, a vizat o altă suprafaţă de 5000 de metri pătraţi, deţinută de Poleac Elena cu titlu de partaj şi cu care s-a întabulat în 28.12.2005 după care imediat, în 16.01.2006 a donat terenul lui Mărginean Constantin care, două luni mai târziu, în 22.03. 2006, l-a vândut aceluiaşi Onciu Vasile Ciprian. În mai toate aceste tranzacţii, mandatar a fost Onciu Vasile - Capra Neagră.

1 comentarii:

Anonim spunea...

totul este o minciuna.......acest om nu a facut nici un rau si din momentul cand a ajuns primar pana acum a realizat multe pt concedatenii lui ce au nu au fost capabili.....insa sunt si oameni care ii vor raul...