miercuri, 9 ianuarie 2008

SJA are de restituit către CAS 717 milioane de lei vechi pentru servicii raportate eronat


SanatateBiroul Control al CAS Suceava a efectuat o acţiune de control la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Suceava, pentru activitatea din 2006 şi primele 7 luni ale anului 2007, fiind constatate o serie de nereguli, în urma cărora unitatea trebuie să restituie 717 milioane de lei vechi pentru servicii raportate eronat. Şeful CAS Suceava, Cristina Iordăchel a precizat marţi, că în timpul controlului efectuat la furnizorul de servicii medicale din asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar aflat în relaţie contractuală cu CAS Suceava s-au găsit numeroase nereguli în modul de completare a Fişelor de solicitare ambulanţă.

Printre acestea se numără necompletarea tuturor datelor de pe formular privind spitalul unde se internează pacientul, fără menţionarea orei şi minutului sosirii pacientului la camera de gardă, precum şi a faptului dacă pacientul este internat sau nu în unitatea spitalicească; completarea eronată a datelor privind ora solicitării, a orelor de sosire şi de plecare de la locul solicitării sau lipsa consemnării acestora; solicitările la care a fost asigurată asistenţa medicală de către medicul angajat la substaţia Vatra Dornei nu sunt confirmate prin parafa medicului, ci doar printr-o semnătură indescifrabilă; fişele de solicitare nu sunt semnate şi parafate de către medicul de gardă care a preluat bolnavul (condiţie obligatorie prevăzută prin clauză contractuală) situaţie constatată la un număr de 36 solicitări; înscrierea de coduri de afecţiuni greşite care nu corespund diagnosticelor stabilite; din verificarea celor 389 de Fişe de solicitare a ambulanţei de tip B AUR întocmite în luna mai 2007 pentru care s-au raportat numai urgenţe medico chirurgicale majore s-a constatat că numai un număr de 199 de solicitări fac parte din categoria urgenţelor majore, diferenţa de 190 fiind solicitări pentru urgenţe medico chirurgicale de grad 2.

O situaţie gravă a fost găsită, prin actele substaţiei Vatra Dornei, a mai precizat şeful CAS Suceava. „Din analiza modului de asigurare a asistenţei medicale la nivelul ambulanţei de tip B care este destinată intervenţiei de urgenţă şi transportului medical asistat al pacienţilor s-au constatat la nivelul staţiei Vatra Dornei că din totalul de 104 solicitări raportate pentru luna decembrie 2006 - din care 42 de solicitări pentru urgenţe medico chirurgicale majore, a fost asigurată asistenţa medicală de către medicul angajat în cadrul substaţiei numai pentru 6 cazuri. Iar din totalul de 137 de solicitări raportate pentru luna mai 2007 numai pentru un număr de 9 solicitări a fost asigurată asistenţa medicală de către medicul specialist - situaţie înscrisă pe formularele de fişă de solicitare fără a exista parafa medicului.

CAS Suceava a cerut conducerii Serviciului de Ambulanţă să ia o serie de măsuri privind raportările şi respectarea condiţiilor acordării asistenţei de urgenţă. „Având în vedere constatările rezultate ca urmare a analizei modului de

asigurare a asistenţei medicale de urgenţă de către medicul specialist angajat la nivelul substaţiei Vatra Dornei, propunem conducerii Serviciului de Ambulanţă Suceava luarea de măsuri în ceea ce priveşte gradul în care se asigură respectarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de către personalul sanitar” menţionează Cristina Iordăchel, care mai adaugă faptul că CAS va informa şi Autoritatea de Sănătate Publică asupra situaţiei întâlnite la Vatra Dornei” mai spune şeful CAS Suceava.


Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava trebuie să restituie suma totală de 71.704,85 lei reprezentând contravaloarea cazurilor de servicii medicale de urgenţă şi transport medical raportate eronat. „În urma amplului control efectuat constatăm că există în continuare nereguli majore în acordarea serviciilor medicale de urgenţă la nivelul substaţiei Vatra Dornei. Această substaţie are în antecedente un proces civil cu CAS Suceava în urma căruia prin instanţă s-a decis imputarea sumei de 150.095,37 RON. Noi înţelegem foarte bine că deficitul de medici angajaţi la Serviciul de Ambulanţă afectează calitatea şi siguranţa serviciilor oferite asiguraţilor, dar nu putem fi de acord ca un medic angajat cu normă întreagă să presteze în cursul unei luni un număr de 6 sau 9 solicitări”, a declarat preşedintele director general al CAS Suceava, Cristina Iordăchel.

0 comentarii: