luni, 4 februarie 2008

Bilanţ la instanţele judeţului

> Cauze subiective, dar mai ales obiective în ceea ce priveşte întârzierea soluţionării dosarelor la judecătoriile Câmpulung. Humor, Rădăuţi, Fălticeni şi Vatra Dornei
În anul 2007, cei 13 judecători ai Judecătoriei Rădăuţi au avut o încărcătură medie pe şedinţă de 42 de dosare, soluţionând, de asemenea statistic, 588 de cauze. Numărul total al cauzelor înregistrate a fost de 7038, din care 6254 – civile, 784 – penale, 764 – cu minori şi familie, 1574 – de contencios administrativ şi fiscal, 220 – comerciale şi 826 – de fond funciar

Cumulându-se dosarele înregistrate în 2007 cu stocul existent la 31 decembrie 2006, de 1558 de dosare, rezultă că judecătorii acestei instanţe au avut de soluţionat un total de 8596 de cauze.

S-au pronunţat 6858 de hotărâri, stocul înregistrat la finele anului 2007 fiind de 1742 de cauze, cu 184 mai multe decât cel din anul precedent.

În 2007, 1353 de dosare au rămas nesoluţionate, dintre acestea, având drept temei suspendarea judecăţii, potrivit procedurii civile, existând 308.

Au fost înregistrate 404 sentinţe penale recurabile, din care au fost recurate 184. Instanţa a primit spre casare 230 de dosare, din care 41 în materie penală.

Factorii de decizie din cadrul Judecătoriei Rădăuţi au opinat, în şedinţa de bilanţ de zilele trecute, că, în general „hotărârile pronunţate sunt convingătoare, clare şi concise, însă nu totdeauna se procedează la o verificare amă-nunţită a modului de tehnoredactare a acestora, fapt ce generează reveniri ale părţilor, cu sesizări pentru a se proceda la îndreptarea greşelilor materiale”.

La Judecătoria Fălticeni, comparativ cu 2006, au rămas de soluţionat, în perioada de referinţă, cu 150 de cauze mai mult, fiind soluţionate 3540. Cei 7 judecători din schemă au avut fiecare de soluţionat, în medie, între 500 şi 550 de dosare, încărcătura medie pe şedinţă fiind de 60 de cauze. „Activitatea de judecată în 2007 a scos în relief şi factori obiectivi de amânare a soluţionării cauzelor, determinaţi de părţile litigante, cum ar solicitarea terme-nelor pentru angajarea unui apărător şi pregătirea apărărilor, termene pentru studiul rapoar-telor de expertiză, reformularea unor obiecţii la expertize, dar şi prin neefectuarea la termen a expertizelor dispuse. Un aspect îngrijorător de frecvent şi care afectează soluţionarea cu celeritate a cauzelor este acela al îndeplinirii procedurilor şi comunicării actelor procedurale către părţi, tot mai multe dintre acestea fiind plecate la lucru în spaţiul comunitar”, se arată în concluziile magistraţilor care conduc destinele Judecătoriei din oraşul de pe malul Şomuzului.

La Câmpulung Moldovenesc, în 2007, cei 6 judecători existenţi au soluţionat în medie 793 de dosare fiecare, încărcătura medie pe şedinţă fiind de 42. Faţă de 2006, numărul dosarelor intrate a fost cu 97 mai mare. Operativitatea pe instanţă a fost de 81,65%. (82,80% în materie civilă şi 74,73 în penal). Au fost soluţionate 2403 cauze, faţă de 2354 în 2006. Pe princi-palele materii, durata de soluţionare a cauzelor se prezintă astfel: în materie civilă – 5 luni, în materie penală – 4 luni, în materie de minori şi familie – 2 luni, în materie de contencios administrativ – 2 luni, în materie comercială – 2 luni.

La Judecătoria Gura Humorului, cei 6 judecători existenţi au soluţionat în medie, fiecare, câte 458 de cauze, încărcătura pe şedinţă fiind, în 2007, de 38 de dosare. Instanţa a fost investită cu 3222 de dosare, cu 88 mai multe decât anul trecut, din care 1352 – civile, 454 – penale, 322 – cu minori şi familie; 334 de cauze s-au referit la plângeri contravenţionale, iar 750 – au fost de domeniul comercial. Indicele general de operativitate al instanţei a fost, în perioada de referinţă, de 83,23%, mai mic cu 2,68% faţă de 2006. Şi la Gura Humorului unul dintre principalele motive care au condus la depăşirea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, în special a dosarelor mai vechi de un an, a fost cel legat de neefectuarea sau efectuarea cu întârziere a rapoartelor de expertiză sau formularea unor rapoarte necorespunzătoare. Conducerea Judecătoriei Humor apreciază însă că au existat şi factori subiectivi: lipsa de fermitate privind aplicarea sancţiunilor procedurale acolo unde se impunea şi, nu în ultimul rând, lipsa de eficienţă a sancţiunilor aplicate.

0 comentarii: