marți, 25 martie 2008

Ropotă a păgubit bugetul de stat cu aproape 900 de milioane de lei vechi


• constatarea aparţine Curţii de Conturi Suceava • suma reprezintă cheltuielile cu trimiterea somaţiilor la agenţii economici la care s-a demarat executarea silită, care trebuiau recuperate de la aceştia • directorul DGFP Suceava, Petrică Ropotă, a preferat însă ca aceste sume să fie suportate de instituţia pe care o diriguieşte, fiind trecute la cheltuielile poştale • pentru aceasta, Ropotă a fost sancţionat de Curtea de Conturi cu o amendă de 30 de milioane de lei vechi
Controlorii financiari ai Curţii de Conturi Suceava au demonstrat încă odată, dacă mai era nevoie, care sunt adevăratele performanţe manageriale ale directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Suceava, Petrică Ropotă. Conform rezultatelor verificărilor conturilor de execuţie efectuate de Curtea de Conturi la DGFP, directorul executiv, în calitate de ordonator de credite, a prejudiciat bugetul statului cu peste 894 de milioane de lei vechi, mai precis 89.452,3 RON.
Suma reprezintă cheltuielile cu trimiterea somaţiilor la agenţii economici la care s-a demarat executarea silită aferente anului 2007, care trebuiau, potrivit legii, recuperate de la aceştia. Directorul DGFP Suceava a preferat însă ca aceste sume să fie suportate de instituţia pe care o dirguieşte, fiind trecute la cheltuielile poştale. Pentru această importantă gafă managerială, Petrică Ropotă a fost sancţionat de Curtea de Conturi cu o amendă de 30 de milioane de lei vechi.
Astfel, în contul de execuţie încheiat pentru anul 2007, la categoria "poştă, telecomunicaţii, radio, internet", s-au înregistrat plăţi nete de 5,97 miliarde lei vechi - 597.876 RON. Din verificările efectuate s-a constatat faptul că din aceste plăţi totale efectuate în cursul anului trecut s-au efectuat şi plăţi ale unor servicii reprezentând cheltuieli ocazionate de desfăşurarea procedurii de executare silită a creanţelor fiscale, respectiv cheltuieli pentru comunicarea somaţiei. Prin defalcarea cheltuielilor cuprinse în contul de execuţie reprezentând plăţi către Compania Naţională Poşta Română, în vederea determinării valorii cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea procedurilor sus - amintite, s-a stabilit că în anul care a trecut au fost trimise un număr de 32.551 de somaţii, în valoare totală de 89.452,3 lei. Controlorii financiari au explicat că în mod eronat aceste cheltuieli au fost angajate şi efectuate la capitolul 51.01 - "Autorităţi publice şi acţiuni externe" şi nu la capitolul 54.01 - "Alte servicii publice generale, articol bugetar 20.30.09 - "Executarea silită a creanţelor bugetare".
• în loc să adune bani la buget, Ropotă toacă bugetul
Întrucât, conform articolului 141, alineatul (1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, executarea silită începe prin comunicarea somaţiei, cheltuielile aferente transmiterii somaţiei în vederea stingerii creanţelor bugetare reprezintă cheltuieli de executare silită, care sunt în sarcina debitorului. În acest fel, suma de 89.452,3 lei, cheltuieli ocazionate cu desfăşurarea procedurii de executare silită, reprezintă cheltuieli angajate şi efectuate în mod ilegal, întrucât acestea au fost angajate din bugetul de stat, fără a fi recuperate în contul cheltuielilor de excutare silită, care se fac venit la bugetul de stat. În plus, organele de executare din cadrul DGFP Suceava nu au întocmit documentele care să ateste că aceste cheltuieli ocazionate pentru transmiterea somaţiilor au fost efectuate în scopul executării silite, deşi sumele care se încasează ca urmare a transmiterii somaţiilor sunt luate în calcul la constituirea fondului de stimulente, ca şi sume încasate în cadrul procedurii de executare silită. Controlorii Curţii de Conturi au apreciat că au fost încălcate cu responsabilitatea lui Ropotă, mai multe prevederi legale - articolul 14 alineatul (1) şi (2) din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; articolul 165, alinetul (1), (2) şi (5) din Ordonanţa nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la 1 ianuarie 2007; articolul 165, alineatele (1), (2) şi (5) din aceeaşi Ordonanţă 92; punctul 164.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG 92/2003; articolul 1, litera a) din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.
Consecinţa angajării şi efectuării cheltuielilor privind desfăşurarea procedurii de executare silită - procedură iniţiată prin transmiterea somaţiilor, în vederea stingerii creanţelor bugetare, fără a fi recuperate de la debitori în contul cheltuielilor de executare silită, care se fac venituri la bugetul de stat a condus la efectuarea de plăţi ilegale în cuantumul amintit.
• Ropotă a primit amenda maximă, fiindcă abaterea constatată are caracter de continuitate
Persoana răspunzătoare pentru abaterea financiară constatată este, spun controlorii Curţii de Conturi, Petrică Ropotă, directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Suceava, în calitate de ordonator de credite în conformitate cu atribuţiile conferite de prevederile articolului 22, alineatul (2) leterele a-c din Legea 500/2002 privind finanţele publice.
Nerespectarea prevederilor articolului 14 alin (2) din Legea 500/2002, cu modificările ulterioare, constituie contravenţie potrivit articolului 72, alineatul (1), litera a) din acelaşi act normativ şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 de lei, conform articolului 72 alineatul (2) din acelaşi act normativ. De asemenea, neprespectarea prevederilor articolului 22 alineat (2) din Legea 500/2002 privind finanţele publice constituie contravenţie potrivit articolului 72 alineat (1) litera c) , care se sancţionează cu amendă de la 2000 la 3000 de lei.
Întrucât abaterea constatată are caracter de continuitate, fiindcă nici în prezent nu au fost constituite venituri la bugetul de stat prin recuperarea cheltuielilor de executare silită, în timpul controlului, Petrică Ropotă a fost sancţionat cu amendă de 3000 de lei (30 de milioane de lei vechi) în baza articolului 72, alineat (1), litera c) din Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Precum se ştie, controlul Curţii de Conturi la Direcţia Generală a Finanţelor Publice este în derulare, de la o zi la alta controlorii descoperind noi şi noi abateri, care mai de care mai grave. Zilele acestea vor fi depuse împotriva lui Petrică Ropotă cel puţin trei sesizări penale, care au ca obiect modul în care a gestionat afacerile Perla Rădăuţilor, Bucovina Ecoterm Gaz, achiziţionarea unor sedii de unităţi financiare locale, dar şi alte abateri, prezentate pe larg în numărul de sâmbătă al cotidianului Obiectiv de Suceava.