marți, 27 mai 2008

Marea păcăleală a finanţărilor nerambursabile norvegiene


- Există fonduri nerambursabile, dar nu aveţi nici 1% şanse să le accesaţi! - aşa sună "informarea" făcută de Ministerul Economiei şi Finanţelor agenţilor economici din Regiunea Nord-Est în legătură cu existenţa unor finanţări norvegiene nerambursabile
- Aşa-numita informare a avut loc şi în Moldova, după ce firmele din celelalte regiuni au fost înştiinţate cu şase luni în urmă, iar acum proiectele sunt deja depuse
- Firmele din Regiunea Nord-Est au aflat despre existenţa acestei oportunităţi când cererea de proiecte este pe punctul de a expira, în termen de mai puţin de o lună
După jumătate de an de la aducerea la cunoştinţa mediului economic din Bucureşti a oportunităţilor de finanţare oferite de două programe norvegiene de cooperare, managerii de instituţii private şi publice din Regiunea Moldovei au aflat ultimii din ţară despre existenţa acestor fonduri. Faptul că suntem ultimii care află despre oportunitatea obţinerii unor fonduri nerambursabile nu ar fi chiar atât de grav dacă cererea de proiecte nu ar fi pe punctul de a expira, în termen de mai puţin de o lună.
Astfel, banii sunt deja ca şi absorbiţi prin proiecte depuse, în număr destul de mare, din informaţiile Ministerului de Finanţe, de către oameni de afaceri din celelalte regiuni ale ţării, unde s-au organizat întâlniri de informare încă din luna noiembrie a anului trecut.
Vestea bună: "se dau bani"; vestea proastă: "nu aveţi şanse să-i obţineţi"
Neştiind că sunt, practic, luaţi în râs de către organizatori, aproximativ 60 de reprezentanţi ai mediului economic, dar şi ai sectorului public din cele şase judeţe ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est au participat, miercuri, 14 mai 2008, la Seminarul Regional de Promovare a Programului Norvegian de Cooperare şi a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) pentru România.
Manifestarea a avut loc la Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, în prezenţa Ambasadorului Norvegiei în România, Qystein Hovdkinn, şi a prefectului Marius Bodea, printre organizatori numărându-se gazda manifestării, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Ambasada Norvegiei în România şi Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Vestea bună dată celor prezenţi este că cele două fonduri însumează aproximativ 100 milioane de euro ce ar putea să intre în economia şi societatea românească, în general, pe bază de proiecte eligibile.
Vestea proastă pentru posibilii beneficiari din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care au aflat ultimii de existenţa acestor fonduri este că, pentru Programul Norvegian de Cooperare, cererea de proiecte expiră la sfârşitul lunii mai, iar pentru Programul SEE, se mai primesc proiecte până la data de 13 iunie 2008.
Ministerul de Finanţe a discriminat accesul Regiunii Moldova la banii SEE
Termenele atât de scurte fac, practic, imposibilă realizarea unui proiect, conform tuturor exigenţelor din ghidul solicitantului, găsirea unui partener de implementare în Norvegia şi depunerea la Ministerul de Finanţe.
În mod paradoxal, la acest seminar, practic inutil, auditoriul din Regiunea Moldovei a fost mai activ decât la alte manifestări organizate pentru popularizarea fondurilor nerambursabile, de exemplu.
Prin oferirea de informaţii în mod discriminatoriu de la o regiune la alta, Ministerul Economiei şi Finanţelor, împreună cu ceilalţi organizatori, a restricţionat accesul agenţilor economici din Moldova la cei circa 100 milioane de euro, bani care ar fi putut contribui la reducerea disparităţilor socio-economice, atât de des trâmbiţate, dintre Regiunea de Nord-Est şi celelalte zone ale ţării.
Beneficiari eligibili: instituţiile publice, companiile şi ONG-urile
Atât Mecanismul Financiar SEE, cât şi Programul Norvegian de Cooperare sunt concepute pentru a susţine coeziunea economică şi socială în Europa prin creştere economică şi dezvoltare durabilă. În rândul aplicanţilor eligibili se înscriu instituţiile publice şi private, companiile şi organizaţiile neguvernamentale din România.
Sesiunea de deschidere a seminarului a oferit participanţilor o perspectivă practică asupra modului în care operează cele două mecanisme financiare şi informaţii privind criteriile de eligibilitate, procedurile de depunere a proiectelor şi de acordare a finanţării.
50,5 milioane de euro, cu "termen de valabilitate" redus
Primul program de finanţare prezentat a fost Mecanismul Financiar SEE ce operează pe baza acordului de includere a României în Spaţiul Economic European (SEE), semnat în luna iulie 2007. Prin Acordul SEE, trei ţări care nu sunt membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, participă la Piaţa Internă Comună.
"În ceea ce ne priveşte, prin Mecanismul Financiar SEE, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein oferă 50,5 milioane de euro României, până în aprilie 2009, iar 95% din totalul acestor sume, adică 47,5 milioane de euro, reprezintă contribuţia Norvegiei. Mecanismul Financiar SEE operează pe baza unor reguli asemănătoare celor impuse de programele Uniunii Europene, pentru fondurile structurale, adică pe bază de proiecte, cereri de finanţare întocmite conform unui ghid al solicitantului, trei etape de evaluare, decontare în tranşe, defalcare pe costuri eligibile şi neeligibile", a afirmat Ştefan Ciobanu, director în cadrul MEF.
Cofinanţarea variază între 10-40%, în funcţie de beneficiar
Reprezentantul Guvernului a menţionat, în treacăt, faptul că cererea de proiecte lansată de MEF, încă de anul trecut, se va închide pe 13 iunie 2008. Discutarea şi aprobarea dosarelor se va face până pe 30 aprilie 2009, iar implementarea proiectelor declarate admise trebuie încheiată până pe 30 aprilie 2011.
MEF, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, va realiza primele două etape de evaluare a aplicaţiilor depuse spre finanţare, etapa decisivă în stabilirea proiectelor câştigătoare desfăşurându-se la nivelul instituţiilor europene. Finanţarea nerambursabilă minimă pe proiect oferită este de 250.000 euro, iar cea maximă, de 5 milioane euro. Cofinanţarea pe care o aduc beneficiarii de fonduri variază între 10%-40% din valoarea proiectului, în funcţie de tipul de beneficiar (10% cofinanţare pentru ONG-uri).
Despre mecanismul de folosire a banilor europeni, Ştefan Ciobanu a precizat că beneficiarii cheltuie, în prima fază, cofinanţarea, apoi primesc un avans de 10% din valoarea proiectului, iar în continuare, se va merge pe principiul decontării cheltuielilor beneficiarului.
Programul Norvegian de Cooperare, "uite-l, dar nu mai e!"
Cu toate că, iniţial, termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare pe Programul Norvegian de Cooperare era acelaşi ca pentru fondurile SEE, administratorul programului, "Innovation Norway", a scurtat data cu două săptămâni, din cauza numărului mare de proiecte deja depuse.
Programul Norvegian de Cooperare, pune la dispoziţia României asistenţă financiară suplimentară în valoare de 48 milioane de euro, pentru finanţarea de proiecte în România.
Anne Lise Rognlidalen, reprezentantul "Innovation Norway", a recunoscut faptul că această alocaţie financiară este deja acoperită de cererile depuse, până în prezent, însă a făcut totuşi o prezentare şi pentru auditoriul din Moldova.
"Programul Norvegian de Cooperare se concentrează pe identificarea proiectelor mature, dezvoltate în concordanţă cu strategiile regionale şi locale de dezvoltare, şi care au capacitatea de a genera un impact major. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, se aşteaptă ca acestea să contribuie la întărirea cooperării durabile între o serie largă de entităţi din ţările donoare şi cele din ţara beneficiar", a declarat Anne Lise Rognlidalen, consilier comercial în cadrul Ambasadei Regale a Norvegiei/Innovation Norway.
Domenii şi subdomenii de interes pentru Mecanismul Financiar SEE
Mecanismul Financiar SEE se adresează cu prioritate următoarelor domenii
I. Protecţia mediului
- Sprijinirea biodiversităţii şi a rezervelor naturale, inclusiv folosirea durabilă a resurselor de apă;
- Sisteme de monitorizare pentru apele de suprafaţă, apa uzată şi poluarea aerului;
- Reducerea poluării apelor rezultată din activităţile miniere;
- Dezvoltarea colectării sustenabile a apelor uzate şi promovarea sistemelor de reciclare;
- Consolidarea prevenirii inundaţiilor;
- Întărirea managementului integrat al zonei costiere;
- Dezvoltarea resurselor de energie regenerabile, inclusiv energia geotermală şi hidro
II. Dezvoltarea resurselor umane
- Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor publice centrale şi locale, inclusiv în ceea ce priveşte planificarea integrată şi folosirea tehnologiei informaţiei;
- Dezvoltarea instrumentelor şi a bazelor de date pentru planificare teritorială;
- Sprijinirea schimburilor şi a cursurilor de pregătire pentru studenţi şi profesori din sistemul preuniversitar şi universitar între instituţiile relevante din România şi statele SEE;
- Consolidarea societăţii civile prin înfiinţarea unui fond pentru ONG-uri
- Promovarea dialogului social;
- Creşterea competenţelor în sectorul justiţiei şi afacerilor interne;
- Dezvoltarea atractivităţii, accesului la şi a participării la educaţia vocaţională şi pregătirea profesională.
III. Sănătatea şi protecţia copilului
- Sprijinirea copiilor aflaţi în situaţie de risc;
- Reabilitarea clădirilor, modernizarea echipamentelor şi a sistemelor manageriale;
- Implementarea măsurilor preventive pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;
- Prevenirea şi îmbunătăţirea tratamentelor pentru bolile transmisibile (HIV/AIDS şi TB);
IV. Conservarea patrimoniului cultural european
Informaţii detaliate despre acest program se regăsesc pe paginile de internet www.fonduri-ue.ro/eeagrants şi www.eeagrants.org.