joi, 5 iunie 2008

Prefectul cere urgentarea depunerii rapoartelor financiare ale campaniei


Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, primarii aleşi din primul tur de scrutin, Consiliile Locale şi Consiliul Judeţean Suceava îşi vor putea începe activitatea doar după ce partidele vor înregistra la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele financiare cu sumele cheltuite în campania electorală. Prefectul judeţului Suceava, Alexandru Băişanu, a declarat că va înainta o adresă către conducerile tuturor partidelor politice sucevene prin care va solicita urgentarea depunerii acestor situaţii financiare. El a precizat că atât Consiliul Judeţean, cât şi Consiliile Locale nu pot fi constituite până în momentul în care partidele nu vor prezenta raportul cu veniturile şi cheltuielile din perioada campaniei. „Pe această cale fac un apel către toţi preşedinţii de partide pentru a încerca să depună cât mai rapid aceste rapoarte în vederea monitorizării lor la Bucureşti şi pentru publicarea în Monitorul Oficial. Aceste rapoarte trebuie să fie depuse în 15 zile de la alegeri, însă sperăm că partidele îşi vor îndeplini această obligaţie înainte de termen”, a declarat Băişanu. Potrivit prevederilor legale, constituirea consiliilor locale şi validarea alegerii primarilor şi a preşedintelui Consiliului Judeţean se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. „Pentru că avem 62 de localităţi care au primar din primul tur, este nevoie ca preşedinţii partidelor să trimită cât mai rapid rapoartele financiare. Şi asta pentru că vrem ca în toate aceste localităţi, primarii şi Consiliile Locale să-şi înceapă activitatea cât mai repede”, a spus Băişanu.

Modalitatea de constituire a Consiliului Judeţean Suceava

Validarea alegerii noului preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a tribunalului, de către preşedintele Tribunalului Suceava. În termen de două zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii de validare, preşedintele CJ Suceava trebuie să depună în faţa preşedintelui Tribunalului şi a prefectului, în şedinţă publică, următorul jurământ în limba română: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Suceava. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. Demn de remarcat este faptul că în situaţia în care preşedintele Consiliului Judeţean refuză să depună jurământul, este considerat demisionat de drept. Constituirea CJ Suceava se face în termen de trei zile de la data depunerii jurământului de către preşedinte. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către preşedintele CJ Suceava, şedinţa fiind legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste două zile, la convocarea preşedintelui CJ Suceava. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare, peste alte două zile. În situaţia în care CJ Suceava nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei fără motive temeinice a consilierilor, preşedintele va declara vacante, prin dispoziţie, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele trei convocări anterioare, urmând să fie completate cu supleanţii de pe listele de candidaţi.