joi, 21 august 2008

Guvernul introduce permisul şi pentru armele nelatale

Armele neletale din categoria celor cu aer comprimat şi a celor confecţionate special pentru a împrăştia proiectile din cauciuc se supun procedurii autorizării în vederea procurării şi, ulterior, emiterii permisului de armă. Armele neletale din categoria celor confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare se supun în continuare procedurii de notificare prealabilă. Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005.Î;n vederea asigurării cadrului juridic necesar aplicării prevederilor Legii nr. 295/2004, actul normativ stabileşte reglementarea distinctă a procedurilor referitoare la condiţiile de procurare, deţinere, port şi folosire a armelor neletale, potrivit categoriei acestora: arme neletale supuse autorizării şi arme neletale supuse notificării prealabile. Autorizaţia de procurare a armelor neletale supuse autorizării se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile şi poate fi prelungită o singură dată de către autoritatea care a emis-o, pentru o nouă perioadă de 90 de zile. Armele neletale supuse autorizării nu pot fi introduse pe teritoriul României decât în cazul în care titularul dreptului de port şi folosire face dovada deţinerii legale a acestora sau urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv afiliat la Federaţia Română de Tir Sportiv sau Federaţia Română de Schi şi Biatlon sau, după caz, prezintă invitaţia unui colecţionar de arme român.În cazul armelor neletale supuse în continuare procedurii de notificare prealabilă, notificarea trebuie însoţită şi de certificatul de cazier judiciar al solicitantului. Normele, care până la data adoptării OUG nr. 26/2008 se aplicau tuturor armelor neletale, fără distincţie, prin modificările operate, devin incidente doar armelor neletale supuse notificării prealabile. Actul normativ introduce proceduri noi, specifice armelor neletale supuse autorizării, prin adaptarea condiţiilor şi situaţiilor de procurare, deţinere, port şi folosire utilizate în cazul armelor letale. Acestea se referă la etapa autorizării procurării armelor, la obligaţiile titularului după procurarea armei, pentru înscrierea armei în permisul de armă sau la obligaţiile titularilor care înstrăinează ori care moştenesc aceste categorii de arme.