marți, 16 septembrie 2008

Consiliile Suceava şi Cernăuţi s-au reunit într-o "şedinţă istorică"


Premieră la graniţa cu Ucraina. Consiliul Judeţean Suceava şi Consiliul Regional Cernăuţi (Ucraina) s-au reunit ieri în sala Teatrului din Cernăuţi într-o şedinţă comună pentru a dezbate o serie de probleme de interes pentru ambele părţi. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus chiar la debutul reuniunii că această întâlnire este istorică fiind prima de acest gen „pe granţia de est a Uniunii Europene”. Flutur a subliniat că această zonă trebuie să devină cea mai dinamică şi că există premisele pentru acest deziderat. În opinia şefului administraţiei judeţene, pentru dezvoltarea acestei zone există posibilitatea atragerii de o sută de milioane de euro prin proiecte transfrontaliere. „De aceea am început acţiuni concrete cu colegii noştri din Cernăuţi pentru a realiza proiecte comune”, a spus Flutur care a menţionat că vor fi promovate proiecte „care să deschidă Suceava spre Ucraina”. „Vrem să fim ambasadori ai dumneavoastră în drumul spre Uniunea Europeană”, a adăugat Flutur care a invitat membrii Adunării Deputaţilor Regiunii Cernăuţi la Suceava unde se va organiza următoare şedinţă comună. La rândul său, şeful Administraţiei de Stat din Cernăuţi şi preşedinte în exerciţiu al Consiliului Euroregiunii „Prutul de Sus”, Vladimir Culiş, a precizat că această şedinţă dovedeşte că după o sută de ani, Bucovina revine în Uniunea Europeană, în Europa regiunilor.

Culiş a arătat că această întâlnire este un eveniment fără precedent în istoria Ucrainei şi României şi că această şedinţă comună vine după o îndelungată colaborare între puterile regionale locale din Cernăuţi şi Suceava.

Scrisoare deschisă guvernelor român şi ucrainean pentru sprijinirea modernizării legăturilor de transport transfrontaliere

Adunarea deputaţilor regiunii ucrainene Cernăuţi şi consilierii judeţeni suceveni au decis să transmită o scrisoare comună guvernelor celor două ţări pentru acordarea de sprijin în vederea modernizării legăturilor de transport transfrontaliere. Reprezentanţii celor două regiuni au subliniat importanţa dezvoltării şi modernizării coridoarelor transfrontaliere de transport care trec prin Bucovina pentru a realiza potenţialul de tranzit în ambele ţări şi asigurarea necesităţilor populaţiei locale şi dezvoltării social economice ale teritoriilor de frontieră din ambele ţări. Cele două regiuni au mai stabilit să coopereze pentru reconstrucţia infrastructurii transfrontaliere prin atragerea de fonduri europene. În acest sens, în şedinţa comună s-a decis ca până la sfârşitul anului 2008, împreună cu ceilalţi membri ai Euroregiunii „Prutul de Sus” şi cu sprijinul organelor centrale, să fie elaborate proiectele transfrontaliere, cu argumentarea lor tehnico-economică, proiectarea şi coordonarea cu structurile internaţionale pentru dezvoltarea căilor de transport transeuropene şi locale transfrontaliere şi realizarea infrastructurii de frontieră necesare pentru includerea în Programul Operaţional Comun „România-Ucraina-Moldova” şi Programul Sud-Est 2007-2013, cu asigurarea cofinanţării acestor lucrări. Cele două regiuni au convenit ca reprezentanţii regiunii Cernăuţi şi judeţului Suceava să prezinte aceste propuneri la şedinţa adjuncţilor ministerelor de Transport ale Ucrainei şi României şi să propună realizarea unor întâlniri de lucru pe aceste probleme la punctul internaţional de trecere auto Siret-Porubnoe. Autorităţile din cele două zone propun un program de a restabili căile de transport dintre Marea Baltică spre Marea Mediterană care să tranziteze Cernăuţi şi Suceava, cu legături spre culoarele rutiere III, V şi IX, arătând că o zonă cu şase milioane de locuitori este ocolită de drumuri modernizate, ceea ce presupune că dezvoltarea zonei nu este posibilă fără drumuri adecvate.

Program comun de monitorizare, avertizare, prevenire în caz de calamităţi

De asemenea s-a mai decis un program comun de monitorizare, avertizare, prevenire şi lichidare a consecinţelor situaţiilor de urgenţă în bazinele râurilor de frontieră. Şedinţa comună Suceava-Cernăuţi a stabilit să depună la Guvernele României şi Ucrainei propuneri coordonate privind instalarea, în Bucovina, a Secretariatului Permanent al Convenţiei Carpatice şi stabilirea unui parteneriat cu regiunile ţărilor Convenţiei Alpilor. Cele două regiuni consideră că astfel se va obţine cea mai bună experienţă europeană şi finanţarea instrumentelor UE pentru susţinerea proiectelor din domeniul siguranţei în domeniul tehnogeno-economice a regiunii. Aleşii regionali din Suceava şi Cernăuţi au stabilit ca până la sfârşitul anului 2008 să refacă proiectul „Reformarea bazei de prevenire integrată transfrontalieră a poluărilor, de control şi transfer a celor mai accesibile tehnologii în bazinele râurilor de frontieră”, proiect ce a fost elaborat de APM Botoşani şi Suceava şi din regiunea Cernăuţi.

Reprezentanţii celor două regiuni au mai decis ca autorităţile regionale pentru protecţia mediului şi a celor din domeniul situaţiilor de urgenţă să realizeze planuri comune de acţiune pentru monitorizarea, avertizarea, prevenirea şi lichidarea consecinţelor negative ale situaţiilor de urgenţă în bazinele râurilor de frontieră. Autorităţile din cele două regiuni consideră că este necesar să fie sprijinite pentru realizarea acestui sistem de alertă, arătând că ultimele inundaţii au provocat pagube de aproximativ 700 de milioane de euro în Euroregiunea „Prutul de Sus”.

Ghid turistic comun

Autorităţile din Cernăuţi şi Suceava au mai stabilit să realizeze o prezentare comună a regiunii la Bruxelles, în anul 2009, iar până atunci să participe împreună la mai multe manifestări unde să promoveze zona, dar şi să realizeze un ghid turistic comun. S-a decis să se realizeze o prezentare comună a Euroregiunii „Prutul de Sus” la întâlnirea de la Iaşi cu comisarul european Danuta Hubner, dar şi să se prezinte această euroregiune la Forumul Economic şi Summit-ul Iniţiativei Central-Europene de la Chişinău. Totodată, Euroregiunea „Prutul de Sus” urmează să fie prezentată la Forumul Economic din octombrie de la Suceava şi la cea de-a treia întâlnire ICE-Bucovina „transferul transfrontalier comercial-tehnologic-o provocare a mileniului III” din noiembrie de la Cernăuţi. S-a stabilit de asemenea ca cele două regiuni să colaboreze pentru editarea unui ghid turistic „Bucovina” care să fie realizat în comun de structurile specializate din cele două zone împreună cu cele mai bune agenţii turistice.