duminică, 28 decembrie 2008

Consiliul Judeţean a aprobat nivelul taxelor şi tarifelor pentru 2009

Deliberativul judeţean a aprobat cu unanimitate de voturi în şedinţa de marţi nivelul taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean care vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009. Parte din cele aproximativ 300 de taxe şi tarife instituite de Consiliul Judeţean vor rămâne la nivelul anului 2008. Enumerăm aici taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, taxele pentru serviciile prestate de Compartimentul Arhitect Şef, taxele pentru funcţionarea structurilor de specialitate şi a Comisiei de Acorduri Unice din cadrul Compartimentului Arhitect Şef, tarifele pentru lucrări de proiectare, asistenţă tehnică şi elaborare de documentaţii, taxele şi tarifele pentru eliberarea adeverinţelor, copiilor şi extraselor după documentele din arhiva Consiliului Judeţean precum şi pentru consultanţă şi asistenţă juridică acordate autorităţilor administraţiei publice locale, tarifele percepute de Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri pentru utilizarea zonei drumurilor judeţene, tarifele pentru închirierea spaţiilor cantinelor de la şcolile speciale şi tarifele pentru prestaţii de copiat şi multiplicat acte.

Taxe şi tarife mai mari la chiriile pentru spaţii şi la Complexul Muzeal Bucovina

Taxele şi tarifele percepute de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor au fost majorate cu 20%. Tarife şi taxe mai mari vor fi percepute şi pentru activităţile desfăşurate de Complexul Muzeal Bucovina sau de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului, aici fiind vorba de chiriile percepute pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe care vor fi majorate cu indicele de inflaţie. În 2009 va creşte şi preţul biletelor de intrare la spectacolele Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” dar numai pentru adulţi. Spre exemplu pentru eliberarea certificatului de urbanism taxa este cuprinsă între 4 lei şi 10 lei pe metrul pătrat funcţie de suprafaţă iar pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor. Închirierea salonului de protocol de la „Centrul Călineşti” va costa la anul 220 de lei pe zi iar a unei camere între 110 şi 170 de lei. La Centrul Economic Bucovina spaţiile pentru producţie şi servicii vor fi închiriate cu 6 lei metrul pătrat lunar, iar cele pentru sedii administrative cu 11 lei metrul pătrat. Cantinele de la şcolile speciale din Suceava, Gura Humorului şi Bivolărie pot fi închiriate pentru nunţi şi alte evenimente festive cu sume cuprinse între 400 şi 2000 de lei.