duminică, 1 februarie 2009

Cum sa obtii ajutorul de şomaj

În cazul în care nu mai aveţi în prezent un loc de muncă, din diverse motive, puteţi primi lunar un ajutor din partea statului, în anumite condiţii.

Puteţi beneficia de ajutorul de şomaj dacă aveţi un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni şi dacă va aflaţi în una din situaţiile de mai jos:
- nu realizaţi venituri sau acestea sunt mai mici decât indemnizaţia de şomaj;
- v-a încetat contractul de muncă din motive care nu au ţinut de dv.;
- aţi lucrat pe baza unei convenţii civile şi v-aţi încheiat activitatea;
- firma la care lucraţi a dat faliment;
- aţi absolvit o instituţie de învăţământ, aveţi minimum 18 ani şi într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu aţi reuşit să vă încadraţi în muncă, potrivit pregătirii;

Pentru cei care au cotizat între 1 şi 3 ani, cuantumul indemnizaţiei de şomaj este de 75% din salariul de baza minim brut pe ţară. Cei care au cotizat peste 3 ani primesc cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează: 3% din media salariului de baza brut pe ultimele 12 luni pentru un stagiu de cel puţin trei ani, 5% pentru cel puţin 5 ani; 7% pentru cel puţin 10 ani; 10% pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani. Pe perioada şomajului, sunteţi obligaţi să vă căutaţi de lucru.

Iată actele necare obţinerii ajutorului de şomaj:
1. Act de identitate, în original şi copie;
2. Actele de studii şi de calificare, în original şi copie;
3. Certificat de naştere, în original şi copie;
4. Certificat de cădătorie, în original şi copie
5. Adeverinţă medicală, din care se rezulte că solicitantul este apt de muncă sau că are eventuale restrucţii medicale;
6. Actele eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu raelizează venituri şi că nu prestează activităţi autorizate potrivit legii, cu venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj;
7. Declaraţie pe propre răspundere din care să rezulte că nu are loc de muncă, nu realizează venituri şi nu realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii mai mici decât indemnizaţia de şomaj.

0 comentarii: