duminică, 3 mai 2009

Cetăţenii cer, printr-un proiect de lege, ca Sănătatea să primească cel puţin 6% din PIB

Un Comitet de iniţiativă legislativă cetăţeanească cere, printr-un proiect de lege pe care îl propune spre dezbatere Parlamentului, alocarea a cel puţin 6% din PIB pentru Sănătate, proiectul primind aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, iar Senatul este prima cameră sesizată.

Proiectul de lege prevede ca "totalul fondurilor anuale destinate finanţării sănătăţii să reprezinte cel puţin 6% din produsul intern brut anual, iar fondul anual destinat asistenţei medicale primare să reprezinte minimum 12% din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate". În acest sens, iniţiativa legislativă propune modificarea articolului 81 din Legea nr.95/2006.

În expunerea de motive, membrii Comitetului de iniţiativă spun că sănătatea a fost declarată prioritate naţională de către toţi guvernanţii postdecembrişti, dar finanţarea acestui sector a avut permanent de suferit, procentul alocat sănătăţii din PIB fiind mult sub nivelul alocat de statele membre ale UE. "Chiar ţări din vecinătatea României au alocate procente mai mari decât ale statului român" se precizează în expunerea de motive a proiectului de lege.

Finanţarea pe segmentul medicinii de familie, care este "gestionarul stării de sănătate a întregii populaţii" trebuie "să aibă un nivel corespunzător, pentru a-şi putea realiza menirea", mai spun membrii Comitetului.

Iniţiatorii amintesc, în expunerea de motive, că "subfinanţarea nu a permis funcţionarea optimă ca număr de personal medical calificat şi nici atingerea unor venituri corespunzătoare pentru personalul de specialitate la toate nivelurile de asistenţă" şi "în consecinţă asistăm la un veritabil exod al medicilor şi asistentelor către ţări europene capabile să susţină sistemul".

Scopul declarat al iniţiativei legislative cetăţeneşti este de a asigura creşterea calităţii serviciilor medicale, diversificarea acestora şi modernizarea şi dotarea unităţilor medicale.

Proiectul de lege a fost iniţiat de un Comitet de iniţiativă legislativă format din 11 membri şi condus de Gabor Dorin-Marius.

Conform Legii 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată în 2004, "promovarea iniţiativei legislative a cetăţenilor se asigură de către un comitet de iniţiativă alcătuit din cel puţin zece cetăţeni cu drept de vot". Din comitetul de iniţiativă nu au voie să facă parte parlamentari, membri ai Guvernului sau ai adminitraţiei publice aleşi prin vot universal. Orice iniţiativă legislativă cetăţenească trebuie să fie susţinută de 100.000 de semnături.

Potrivit Constituţiei cetăţenii nu pot avea iniţiativă legislativă în cazul problemelor fiscale, al celor cu caracter internaţional, amnistiei şi graţierii.

Propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei se publică gratuit în Monitorul Oficial al României, partea I.

Proiectul de lege al Comitetului de iniţiativă legislativă cetăţenească a primit avizul Consiliului Legislativ în 15 aprilie 2009 şi a fost publicat în Monitorul Oficial la 29 aprilie 2009.

0 comentarii: