miercuri, 22 august 2007

Spitalul Municipal Rădăuţi a decontat nejustificat servicii medicale de peste 170.000 de lei

Spitalul Municipal Rădăuţi a decontat nejustificat servicii medicale de peste 170.000 de lei

• spitalul Municipal Rădăuţi va trebui să restituie Casei de Asigurări de Sănătate(CAS) Suceava peste 170.000 de lei, după ce, in urma unui control, s-a constatat că spitalul a decontat nejustificat peste 2.500 de internări in regim de spitalizare de zi din cele peste 11.000 de astfel de internări

Potrivit CAS Suceava, controlul efectuat la Spitalul Municipal Rădăuţi a vizat activitatea desfăşurată in anul 2006 şi in primele cinci luni ale anului 2007, fiind verificate serviciile medicale spitaliceşti efectuate in regim de spitalizare de zi inscrise in 11.082 fişe de spitalizare, in corelaţie cu serviciile medicale raportate ca fiind efectuate şi decontate de CAS Suceava.
In urma controlului au fost nevalidate 2.374 de cazuri de spitalizare de zi. Dintre acestea, 641 de cazuri au fost nevalidate la secţia Chirurgie pentru că au fost cazuri de fracturi sau contuzii vechi, deja tratate, fără complicaţii acute la data internării, reprezentând de fapt consultaţii de control periodice cu un diagnostic cunoscut, care se acordă in ambulatoriu de specialitate pentru urmărirea evoluţiei pacientului, iar in aceste situaţii pacienţii nu au beneficiat de nici un tip de ingrijiri medicale in cursul acestei spitalizări.
Totodată au mai fost găsite fişe de spitalizare de zi duble, deschise in aceeaşi lună pentru acelaşi pacient cu acelaşi diagnostic şi parafate de medici diferiţi, in care este consemnată aceeaşi radiografie cu interpretarea aceluiaş medic radiolog.
Alte 335 de cazuri nevalidate au fost raportate in regim de spitalizare de zi la secţia de Ortopedie, din care mai mult de jumătate sunt cazuri cu diagnostice de contuzii şi fracturi vechi, deja tratate, fără complicaţii acute la data internării, reprezentând de fapt consultaţii de control periodice cu un diagnostic cunoscut. De asemenea, s-a constatat că in aceste cazuri, deşi este secţie de ortopedie, medicul curant care parafează fişele este medic chirurg;
Controlul a mai evidenţiat un număr de 85 de cazuri raportate in regim de spitalizare de zi la secţia de Medicină Internă şi 66 de cazuri la secţia Neurologie, care apar la aceeaşi dată sau cu o zi inainte de data internării de zi cu consultaţii şi servicii raportate ca fiind efectuate in ambulatoriu de specialitate, fără ca in cadrul internării ulterioare să se mai acorde servicii medicale.
Au mai fost identificate 379 de cazuri raportate in regim de spitalizare de zi la secţia Obstetrică Ginecologie, reprezentând consultaţii specifice specialităţii care pot fi efectuate in regim ambulatoriu, dar fără acordarea in cadrul internării de alte servicii medicale, alte 199 de cazuri la secţia de Boli Infecţioase reprezentând servicii medicale minime, cum ar fi efectuarea unei injecţii intra musculare, care nu justificau internarea, iar pentru fiecare serviciu de acest tip s-a efectuat câte o internare separată.
CAS Suceava a atenţionat conducerea Spitalului Rădăuţi să respecte normele privind inregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi şi să restituie suma de 132.486,54 lei, considerată necuvenită.
La această sumă au fost calculate majorări pentru incasarea nejustificată din F.N.U.A.S.S. in sumă de 40.228,37 lei, astfel incât suma totală pe care Spitalul Municipal Rădăuţi trebuie să o restituie CAS Suceava este de 172.714,91 lei.
"Probabil din dorinţa de a obţine cât mai multe fonduri, Spitalul Rădăuţi a prestat servicii medicale de tip ambulator, neacordând o ingrijire medicală adecvată serviciilor spitaliceşti şi la parametri stabiliţi prin contract. Este ingrijorător faptul că un număr insemnat de pacienţi, deşi internaţi cu diagnostic de urgenţă, cum ar fi hipertensiune arterială, nu au beneficiat de nici un tratament in cursul spitalizării. Vom informa Autoritatea de Sănătate Publică Suceava şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra deficienţelor constatate şi asupra sancţiunilor administrate", a declarat luni, preşedintele director general al CAS Suceava, Cristina Iordăchel.
function openWin_printare(link, handler, width, height) { window.open(link, handler, 'scrollbars=yes, width='+width+', height='+height+', ScreenX=100, ScreenY=50, left=200,top=5'); }

0 comentarii: