marți, 16 octombrie 2007

Aplicaţie în tunelul CFR Mestecăniş


Miercuri, la ora 11,30, la tunelul CFR Mestecăniş–comuna Iacobeni, va avea loc o aplicaţie tactică de cooperare pentru situaţii de urgenţă avînd tema "Activitatea Companiei Naţionale de Căi Ferate SA" a Sucursalei Regionale Iaşi, a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al Judeţului Suceava, a Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Vatra Dornei şi Iacobeni, în cooperare cu celelalte structuri ale sistemului judeţean, pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de incendiu la o garnitură de tren de călători în Tunelul Mestecăniş.

Potrivit purtătorului de cuvînt al ISU "Bucovina", căpitanul Emilian Ţehaniuc, această activitate de pregătire are drept scop perfecţionarea deprinderilor participanţilor pentru organizarea, conducerea şi executarea intervenţiei operative în situaţii de urgenţe civile, identificarea şi eliminarea deficienţelor şi necorelărilor constatate în situaţii similare produse anterior şi care pot pune în pericol vieţi omeneşti, bunuri materiale, vecinătăţi şi mediu. Exerciţiul urmăreşte verificarea concepţiei de acţiune stabilită prin planul organizării şi desfăşurării aplicaţiei, avîndu-se în vedere şi conţinutul planului de intervenţie; aprecierea nivelului eficienţei manageriale în situaţii de urgenţă pentru gestionarea unui accident de cale ferată produs într-un tunel urmat de incendiu şi degajare de gaze fierbinţi şi substanţe toxice; verificarea viabilităţii planurilor de intervenţie de la localităţile limitrofe şi a operatorilor economici nominalizaţi să acţioneze în situaţii de urgenţe civile şi modul de punere a lor în aplicare, în diferite variante; verificarea sistemului de alarmare din zonă şi stabilirea gradului de audibilitate; verificarea stadiului de pregătire a serviciilor profesioniste şi voluntare (publice sau private) pentru situaţii de urgenţă şi acţiunea lor întrunită; antrenarea cadrelor din grupa operativă a ISU, a comandanţilor detaşamentelor Vatra Dornei şi Cîmpulung Moldovenesc, a şefilor gărzilor de intervenţie şi a subofiţerilor operativi din Dispecerat în gestionarea situaţiilor create; cooperarea cu alte structuri ale MIRA/MApN din raion; realizarea unei informări complexe a populaţiei privind modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă la calea ferată şi în particular la un tunel; pregătirea psihologică a efectivelor şi populaţiei pentru cunoaşterea modului de comportare (procedurilor) pe timpul acţiunilor de intervenţie şi de salvare –evacuare în situaţia creată, conform temei tactice etc. În cadrul aplicaţiei se vor simula operaţiunile de intervenţie pentru stingerea unui incendiu produs la un vagon de călători din cadrul unei garnituri de tren oprită de urgenţă în interiorul tunelului, precum şi operaţiunile de evacuare, salvare şi acordare a primului ajutor medical pentru cetăţenii aflaţi în tren.

0 comentarii: