vineri, 7 decembrie 2007

Guvernul a aprobat hotãrârea privind constituirea secretariatelor tehnice comune si a punctelor de informare


Guvernul a aprobat în sedinta de joi, 6 decembrie, Hotãrârea privind constituirea Secretariatelor Tehnice Comune si a Punctelor de Informare în vederea implementãrii programelor operationale de cooperare teritorialã europeanã transfrontalierã gestionate de Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor.

Desemnarea Birourilor Regionale de Cooperare Teritorialã Transfrontalierã ca Secretariate Tehnice Comune si Puncte de Informare, în conformitate cu prevederile comunitare este necesarã pentru a asigura implementarea corectã a programelor operationale de cooperare teritorialã, prin sprijinirea si informarea potentialilor beneficiari.

În acest sens, pentru programele operationale pentru care Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor este desemnat autoritate de management/autoritate comunã de management sau autoritate nationalã, se vor constitui Secretariate Tehnice Comune, în cadrul Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontalierã (Cãlãrasi, Timisoara si Suceava), respectiv un Punct de Informare, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Oradea:

Secretariatul Tehnic Comun este o structurã distinctã, fãrã personalitate juridicã, constituitã în cadrul Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontalierã. Acestea participã la implementarea programului operational, prin contributiile aduse la pregãtirea documentelor de programare, sprijinirea generãrii de proiecte, sprijinirea potentialilor beneficiari în identificarea partenerilor, lansarea licitatiilor de proiecte, evaluarea proiectelor, monitorizarea implementãrii proiectelor, precum si prin activitãti de promovare a programului operational. Secretariatul Tehnic Comun poate stabili Puncte de Informare/birouri de lucru, în tarã sau în strãinãtate, în vederea desfãsurãrii activitãtilor legate de implementarea programului.

Punctul de Informare reprezintã structura ce se aflã sub coordonarea Secretariatului Tehnic Comun si desfãsoarã activitãti legate de informare si publicitate, sprijinind dezvoltarea de proiecte la nivel local.

0 comentarii: