duminică, 2 decembrie 2007

Sistem informatic integrat la Primăria Suceava


Primăria Suceava va primi fonduri nerambursabile în valoare de 108.000 de euro pentru eficientizarea activităţii serviciilor publice. Finanţarea este asigurată prin Programul PHARE "Reforma sectorului administraţiei publice-proiecte la nivel local pentru întărirea capacităţii administraţiei publice locale de a gestiona servicii publice descentralizate" şi are drept scop realizarea unui sistem informatic integrat.

Obiectivul principal al proiectului SIVECO îl constituie dezvoltarea capacităţii administrative şi consolidarea managementului informaţional prin extinderea sistemului informatic existent, în vederea creşterii eficienţei şi transparenţei activităţii serviciilor publice. Astfel, vor fi achiziţionate două servere, nouă calculatoare şi software specializat, beneficiare fiind compartimentele care lucrează cu cetăţenii, cum ar fi cele de audienţe, arhivă, telefonul cetăţeanului, autoritate tutelară, evidenţa autorizaţiilor pentru desfăşurarea de activităţi economice, gestiunea contractelor de administrare a domeniului public şi privat, stare civilă, achiziţii publice, resurse umane şi arhivarea activităţilor Consiliului Local. Partenerul Primăriei în proiectul SIVECO este Prefectura Suceava, municipalitatea participînd cu 12.000 de euro, sumă ce reprezintă un procent din cheltuielile de personal şi administrative.

0 comentarii: