miercuri, 23 ianuarie 2008

Fălticeni – prima primărie din judeţ care are un regulament unic pentru alimentarea cu apă şi canalizare

Din această lună a intrat în vigoare un nou regulament al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Fălticeni. Noul regulament are la bază Ordinul 88 din 2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală. Actul reglementează relaţiile dintre Agenţia Fălticeni a S.C. ACET Suceava şi abonaţii din Fălticeni. Regulamentul vine în sprijinul agenţilor economici, în sensul că stabileşte exact cantitatea de ape pluviale pe care o va plăti fiecare societate comercială, modul de calcul şi repartizarea cheltuielilor pe un an calendaristic.

„Până la elaborarea unui regulament unic de către noul operator, noi suntem prima primărie din judeţul Suceava care face lucrul acesta. Eliminăm şi discordanţele şi disputele pe care ACET le are cu agenţii economici, se revine, practic, de la o cotă multianuală de 0,048 mc/mp, la una de 0,05, cât a rezultat din estimările noastre. ACET nu intră pe pierdere, iar agenţii economici cu suprafeţe foarte mari vor plăti mai puţin”, şi-a motivat primarul Vasile Tofan proiectul de hotărâre privind noul regulament.

În luna octombrie 2007, agenţii economici din municipiul Fălticeni şi-au exprimat nemulţumirea faţă de modul în care Agenţia Fălticeni a S.C. ACET Suceava facturează serviciile de preluare a apelor meteorice. Prin practicarea unui tarif de 0,86 lei/mc pen-tru apele meteorice, acelaşi ca pentru apele uzate, directorii mai multor societăţi comer-ciale au declarat că se împo-vărează şi mai mult cheltuie-lile agenţilor economici şi au cerut stabilirea unui preţ în concordanţă cu cheltuielile reale făcute de operatorul sis-temului canalizare-epurare pentru apele meteorice.

Pentru luna septembrie 2007, agenţii economici care deţin suprafeţe mai mari de teren au primit facturi de la ACET de 5 ori mari faţă de lunile precedente, motiv pentru care s-au adresat Consiliului Local, for deliberativ care stabileşte preţul la apa – canal – epurare în municipiul Fălticeni.

De partea cealaltă, agenţii economici caută tot felul de soluţii pentru a nu mai plăti apa pluvială, iar în urma dis-cuţiei din Consiliul Local se va întocmi o întâmpinare către ACET, către ANRSC şi către Prefectura Suceava.

„Dacă dă o viitură putem declara deja falimentul sau dacă plouă tare o luăm la vale din punct de vedere financiar. Când ajungi să plăteşti de 5 ori mai mult la ACET, te gândeşti dacă nu e mai bine să faci o groapă de 3 metri în mijlocul curţii societăţii, groapă din care să cari apa cu vidanja. Pun borduri în jurul curţii şi bag toată apa în groapă, apoi o car pe câmp. Una e să plăteşti cu 10 – 15 % mai mult şi alta e de 5 ori” – a fost opinia ing. Arald Drăgan, director tehnic al SC Goscom, în timp ce directorul SC Faltin, ing. Mircea Rotaru, era hotărât, dacă nu se va găsi o soluţie, să spargă asfaltul, să scoată betonul, să are cur-tea şi să dărâme spaţiile de producţie, pentru că factura la apă pluvială îi bagă societatea în faliment.

Şi pentru bugetul local apa meteorică a însemnat, la ultima factură, peste 400 de milioane de lei vechi. Conform primarului Vasile Tofan, Primăria Fălticeni plăteşte apă pluvială pentru străzile unde există canalizare, trotuare, parcuri, alei pieţe publice, curţile şcolilor etc. “Suntem a treia sau a patra primărie din România care elaborează un asemenea regulament. Acum, ca să găsim o cale de mijloc dacă vreţi, elaborarea regulamentului conform ordinelor 88, 89 şi câte or mai fi date de ANRSC, permite CL, după studii şi măsurători făcute împreună cu operatorul, să stabilească procentul. Procentul de cuantificare a apei meteorice, a apei pluviale era de 100, adică se primea indicativul de la Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie cu cota de ploaie de pe luna respectivă, se înmulţea cu suprafaţa şi se făcea preţul. Până la apariţia acestui ordin al ANRSC se mergea cu o medie multia-nuală de 0.048 mc/mp/lună. Acum, ca să salvăm situaţia şi pentru a evita un blocaj la ACET şi la agenţii economici care au ajuns să plătească 70 de milioane de lei apă me-teorică pe lună, am decis să trecem la o cotă de 0,6 mc/mp/an, ceea ce înseamnă 0,05 mc/mp/lună. Am mărit cu 2 litri, de la 48 la 50 de litri metru pătrat”, a declarat primarul Vasile Tofan.

Edilul-şef consideră că este nevoie de elaborarea unui regulament unitar la nivel de operator, la nivel de judeţ, după discuţii cu fiecare municipalitate din judeţ care beneficiază de servicii publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare furnizate de ACET, astfel încât să se ajungă cât mai repede la un preţ unitar.

„Dacă nu se va ajunge la aşa ceva, fiecare primar se înfoaie că face nu ştiu ce, că uite ce viteaz e el că nu a mărit preţul la apă… Şi vă dau un exemplu. O hotărâre grea de luat, dramatică, a fost mărirea preţului la apă în 2007. Celelalte municipalităţi au mai amânat, au crezut ei că sunt mai cu moţ, au dus-o până au ajuns să se rupă cureaua. Au dus-o până la nivelul lunii august în rate… La momentul de faţă au ajuns să facă majorări mai mari decât Fălticeniul, au preţuri la apă şi canal mai mari decât la noi, agenţiile locale de acolo sunt pe pierderi. (…) Agenţia de la Fălticeni, după Suceava şi Humor, este a treia, din ultima care era în tot judeţul Suceava când am intrat în ACET”, a declarat primarul Vasile Tofan.

0 comentarii: