miercuri, 23 ianuarie 2008

Suceava riscă să se dezvolte disproporţionat

Ieri, conducerile Consiliului Judeţean (CJ) şi Prefecturii au anunţat că începînd din 3 martie 2008, comunităţile sucevene pot depune proiecte în cadrul Programului "Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală", Măsura 3.2.2 "Renovarea şi dezvoltarea satelor şi îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală", care, de la data amintită devine operaţională. Preşedintele CJ, Gavril Mîrza, a arătat că, potrivit Agenţiei Naţionale de Plăţi, Dezvoltare Rurală şi Pescuit Bucureşti, pînă la această dată, un număr de 29 de primării de comune au depus 61 de proiecte. Prefectul Orest Onofrei a declarat că, în intervalul rămas, autorităţile locale rurale trebuie să se prezinte la Oficiul judeţean Suceava sau la Agenţia regională cu sediul la Iaşi, în vederea verificării şi eventualei completări ulterioare a documentaţiei, astfel încît, la depunerea efectivă, proiectele să fie eligibile. Din cele 98 de comune din judeţul Suceava, au depus proiecte doar un număr de 29, adică sub 30 la sută. Prefectul a reliefat că se poate vorbi de reticenţă, inerţie, dar şi o lipsă de informare a primarilor, în ciuda faptului că factorii de răspundere suceveni au organizat seminarii şi sesiuni de informare pe această linie. Orest Onofrei a menţionat că există unităţi administrativ-teritoriale cu proiecte multiple, iar altele, de regulă sărace, cu nici o astfel de iniţiativă. Astfel se iveşte pericolul dezvoltării absolut disproporţionate a judeţului.

0 comentarii: