miercuri, 27 februarie 2008

Cererile pentru Euro200 se primesc până la sfârşitul lunii martieElevii şi studenţii care doresc să beneficieze de ajutorul de 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator au la dispoziţie o lună pentru a depune cerere. Potrivit legislaţiei, elevii şi studenţii cu vârsta de maxim 26 de ani pot solicita ajutorul de 200 de euro în vederea achiziţionării unui calculator. Deponenţii de cereri trebuie să aibă venitul brut pe membru de familie sub 150 de lei şi să nu mai fi primit un asemenea ajutor din partea statului. Cererea se depune la secretariatul şcolilor în care studiază elevii sau studenţii şi trebuie însoţită de o copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate, în cazul studenţilor, iar în cazul elevilor şi de o copie a actului de identitate a părintelui sau tutorelui legal. De asemenea, la dosar mai trebuie ataşate câte o copie după certificatul de naştere al fiecărui membru al familiei, o adeverinţă din care să reiasă calitatea de elev sau student a deponentului şi acte doveditoare în original privind veniturile membrilor familiei.După analizarea dosarelor, lista beneficiarilor va fi publicată la începutul lunii mai.

0 comentarii: