miercuri, 12 martie 2008

Posturi de inspectori rămase neocupate după concursul organizat de IŞJ

Învăţământ


Şapte posturi de inspectori şcolari, din cele 21 de posturi vacanate din IŞJ, au rămas neocupate şi după încheierea concursului.Din cei 22 candidaţi înscrişi, au promovat 15, patru candidaţi au fost respinşi , iar trei nu s-au prezentat la concurs. După validarea concursului de către M.E.C.T., candidaţii declaraţi reuşiţi vor fi încadraţi la Inspectoratul Şcolar pe bază de contract managerial, pentru o perioadă de 4 ani.Pentru cele şapte posturi rămase neocupate în urma acestei sesiuni de concurs vor fi numiţi inspectori cu delegaţie, prin detaşare în interesul învăţământului. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspectori şcolari de specialitate s-a desfăşurat în perioada 4-11 martie 2008. Comisia de examen a fost alcătuită din preşedinte – inspector şcolar general Petru Carcalete, iar membrii comisiei au fost inspector general M.Ed.C.T (Direcţia Generală Management Resurse Umane), Adrian Marius Bărbulescu şi pentru fiecare cadru didactic şi fiecare probă de concurs, un cadru didactic universitar.Probele concursului au vizat evaluarea curriculum-ului vitae, inspecţia specială la clasă, proba practică de asistenţă la ore, evaluarea recomandării Consiliului de Administraţie, interviul incluzând un test grilă (legislaţie şi management) şi susţinerea ofertei manageriale.