duminică, 13 iulie 2008

Luni încep înscrierile la Universitatea „Ştefan cel Mare”

Învăţământ superiorUniversitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează, începând de pe 14 iulie 2008 şi până pe 20 iulie (în cazul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Ştiinţe ale Educaţiei) şi până pe 25 iulie în cazul celorlalte facultăţi, prima sesiune de admitere din acest an.

Perioada de admitere la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi la Ştiinţe ale Educaţiei este diferită faţă de restul facultăţilor deoarece candidaţii trebuie să susţină probe de concurs, iar admiterea nu e doar pe bază de dosare.

Pentru admiterea la facultate din această vară, Universitatea Suceava va scoate la concurs peste 3000 de locuri. Peste 2300 dintre aceste locuri sunt cu taxă, în timp ce numărul de locuri fără taxă aprobat de Ministerul Educaţiei este de 878. Dintre acestea, zece locuri sunt pentru absolvenţii de liceu de etnie romă care doresc să urmeze cursurile unei facultăţi.

2000 de locuri la masterat

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport va scoate la concurs 83 de locuri fără taxă şi 210 locuri cu taxă. Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor scoate la admitere 175 de locuri fără taxă şi 240 de locuri cu taxă. Alte 128 de locuri fără taxă şi 40 de locuri cu taxă sunt scoase la concurs de către Facultatea de Inginerie Mecanică, în timp ce Facultatea de Istorie şi Geografie oferă viitorilor studenţi 117 locuri cu taxă şi 695 de locuri fără taxă.

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării va scoate la concursul din vară un număr de 116 locuri fără taxă şi 357 de locuri cu taxă. Absolvenţii de liceu care doresc să urmeze cursurile Facultăţii de Silvicultură vor avea la dispoziţie 47 de locuri fără taxă şi 30 de locuri cu taxă. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică pune la dispoziţia viitorilor studenţi un număr de 145 de locuri fără taxă şi 595 de locuri cu taxă. Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Educaţiei va scoate la concurs 42 de locuri fără taxă şi 100 de locuri cu taxă.

Toate aceste locuri sunt pentru categoria studiilor de licenţă la zi, la acestea adăugându-se 775 de locuri la Învăţământ la distanţă.

De asemenea, Universitatea „Ştefan cel Mare” mai scoate la concurs 580 de locuri fără taxă şi 1559 de locuri cu taxă la masterat.

Scutiri de la taxa de înscriere

În ceea ce priveşte numărul de locuri pentru doctorat, pentru anul universitar viitor se scot la concurs 30 de locuri fără taxă şi 44 de locuri cu taxă şi fără frecvenţă.

Taxele de înscriere sunt cuprinse între 50 de lei şi 150 de lei, în funcţie de facultăţi, dar şi de numărul de specializări pentru care optează candidatul.

Orfanii de ambii părinţi, candidaţii proveniţi din casele de copii sau de plasament, copiii eroilor martiri ai Revoluţiei, copiii personalului didactic, candidaţii bolnavi de TBC, sau cei cu deficienţe motorii, copiii salariaţilor universităţi sau angajaţii instituţiei beneficiază de scutiri de plată a taxei de înscriere, dar numai pentru un singur domeniu.

Toate informaţiile legate de admitere, taxele de înscriere şi de înmatriculare, numărul de locuri scoase la concurs, actele necesare înscrierii şi taxele de şcolarizare se găsesc afişate la Universitatea „Ştefan cel Mare” şi pe site-ul instituţiei, la adresa www.admitere.usv.ro.