marți, 20 noiembrie 2007

Revoluţionarii suceveni vor fi împroprietăriţi de către primării


Prefectura Suceava le-a cerut conducerilor celor 114 unităţi administrativ-teritoriale din judeţ să rezolve problema atribuirii de suprafeţe de teren revoluţionarilor şi să nu mai trimită documentaţiile la Comisia judeţeană de fond funciar.

Potrivit subprefectului Ştefan Alexandru Băişanu, atribuţii pe linia aplicării Legii nr 341/2004 au exclusiv autorităţile administraţiei publice locale, respectiv primăriile, comisiile locale nefiind abilitate pe această linie. "Conducerile primăriilor trebuie să ştie că au obligaţia de a-i împroprietări pe revoluţionari. Această activitatea este atributul lor şi nu a comisiilor locale de fond funciar, care funcţionează pe lîngă primării", a subliniat adjunctul Prefecturii. Potrivit legii, eroii martiri şi luptătorii din Revoluţia din Decembrie 1989 au dreptul, în limita posibilităţilor, la un hectar de teren în intravilan sau jumătate de hectar în extravilan. Această din urmă suprafaţă este destinată ridicării unei locuinţe şi poate fi acordată doar dacă solicitantul nu a deţinut sau nu are în proprietate un spaţiu de locuit. Revoluţionarii pot beneficia de aceste facilităţi numai cu condiţia neînstrăinării terenului într-un interval de timp mai scurt de 10 ani de la data constituirii dreptului de proprietate. Subprefectul Ştefan Alexandru Băişanu a făcut demersul amintit după ce tot mai multe primării se "spală pe mîini" de obligaţia legală, orientîndu-i pe cei în drept către Prefectură.

0 comentarii: