marți, 20 noiembrie 2007

Sănătatea sucevenilor, pe muchie de bisturiu


Conducerea PRM Suceava consideră că nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Sănătatea este în pragul falimentului. Preşedintele organizaţiei, ex-senatorul Gheorghe Acatrinei, precizează că, aceste conduceri ale unităţilor sanitare se văd puse în faţa unei acute lipse de fonduri, finanţarea de la casele de asigurări fiind insuficientă.

Domnia sa reliefează că spitalele reclamă creşterea datoriilor către furnizori, lipsa banilor pentru salarii sau insuficienţa resurselor financiare pentru achitarea medicamentelor şi materialelor sanitare. "În România, fondurile alocate sănătăţii sînt cu mult sub cele cheltuite în ţările europene. Aşa s-a ajuns ca spitalele să fie silite să facă economii la hrana bolnavilor, ajungîndu-se pînă acolo încît aceştia să fie supuşi la un adevărat post negru. Deşi situaţia este îngrijorătoare, responsabilii consideră că se poate şi aşa, reclamînd o mai chibzuită administrare a puţinului pus la dispoziţie", a explicat ex-parlamentarul sucevean. Dl Acatrinei evidenţiază că, la Spitalul Judeţean "Sfîntul Ioan cel Nou" din Suceava, numărul de paturi a fost redus în mod drastic, chiar dacă, şi pînă acum, într-un pat erau repartizaţi cîte doi bolnavi. Şeful sucevean al partidului PRM spune că este strigător la cer faptul că, pe fondul asigurării unei alimentaţii proaste pentru pacienţi şi slabei asigurări a medicaţiei necesare, conducerea celei mai mari unităţi spitaliceşti din judeţ face economii de milioane de euro. Şi asta în condiţiile în care bolnavii trebuie să vină cu medicamente şi materiale sanitare de acasă. Gheorghe Acatrinei mai subliniază, de asemenea, că salariul unui medic debutant nu depăşeşte 150 de euro pe lună şi creşte lent în timp, o asemenea remuneraţie fiind de neconceput la slujitorii unei aşa nobile meserii cum este medicina. "Nefiind stimulaţi financiar, medicii şi asistenţii părăsesc locurile de muncă, preferînd să lucreze în ţările vestice. PRM Suceava consideră că, în acest context, trebuie luate măsuri urgente de ameliorare a acestei stări de fapt. Altfel, România va deveni o ţară de bolnavi, fiind deja pe poziţii fruntaşe în Europa din acest punct de vedere", a încheiat preşedintele judeţean al PRM.

0 comentarii: