marți, 18 decembrie 2007

A fost lansată oferta de studii în străinătate pentru anul universitar 2008-2009


Invatamantstudenti Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Centrul Naţional pentru Burse de Studii (CNBSS) în Străinătate, anunţă lansarea ofertei de burse pentru anul universitar 2008 - 2009. Oferta conţine burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate, instituite prin H.G. nr. 697/1996, modificată prin H.G. nr. 533/1998 şi burse de studii sau cercetare acordate în baza documentelor de colaborare bilaterală sau oferite în mod unilateral de alte state.

Bursele din prima categorie sunt atribuite pentru stagii de studii universitare, postuniversitare, stagii de cercetare/specializare postuniversitară şi postdoctorală în străinătate cu durata de 2-10 luni, în limita a 600 de luni de bursă într-un an universitar acordate fracţionat candidaţilor eligibili, în funcţie de solicitările acestora. Participarea la concursul naţional are ca scop obţinerea unei finanţări din partea statului român pentru efectuarea stagiului de studii sau de cercetare în străinătate la universităţile la care au fost acceptaţi în urma demersurilor personale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin CNBSS, asigură cheltuielile de transport internaţional până la locul de stagiu şi retur, o singură dată în perioada stagiului, precum şi cheltuielile de întreţinere a bursierului în străinătate, prin bursă cu un cuantum lunar de până la 1000 de dolari USD, în funcţie de cheltuielile estimate de instituţia primitoare şi de cuantumul pe ţări aprobat prin ordin de ministru.

Calendarul desfăşurării concursului naţional are următoarea configuraţie: 21 martie 2008 - termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură, 24 martie - 18 aprilie: verificarea administrativă a dosarelor, 21 aprilie - 30 mai: evaluarea candidaturilor, 02 - 13 iunie: selecţia candidaturilor şi afişarea rezultatelor, 16 - 18 iunie: depunerea contestaţiilor, 19 iunie - 2 iulie: soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale.

Bursele din a doua categorie sunt atribuite pentru stagii de studii universitare, postuniversitare, stagii de cercetare/specializare postuniversitară şi postdoctorală sau studii complete universitare, de masterat sau doctorat, în străinătate, conform ofertelor valabile pentru anul universitar 2008 - 2009.

Candidaţii depun un dosar de candidatură la Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, urmând să fie acceptaţi sau nu de partea externă, ulterior câştigării concursului naţional. MECT, prin CNBSS, asigură transportul internaţional din Bucureşti până la locul de stagiu şi retur, o singură dată pe an universitar, şi burse în valută în funcţie de cuantumul pe ţări aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, suplimentare faţă de bursele finanţate de guvernul ţării primitoare. Ţara primitoare poate acoperi cheltuielile de şcolarizare, de întreţinere în străinătate, asistenţă medicală în caz de urgentă şi transport intern.

Calendarele desfăşurării concursurilor naţionale pentru bursele de studii sau cercetare acordate în baza documentelor de colaborare bilaterală sau oferite în mod unilateral vor fi stabilite de Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, în funcţie de termenele limită de transmitere a dosarelor de candidatură către partea externă şi vor fi anunţate pe site-ul www.roburse.ro.

Ţările cu care România are încheiate acorduri de colaborare bilaterală, în domeniul burselor de studii sau cercetare sunt următoarele: Azerbaidjan, Armenia, Belgia (pentru partea valonă), Grecia (oferta City College şi a Universităţii Sheffield), Italia, Luxemburg, Nigeria, Norvegia, Polonia, Pakistan şi Siria).

Cei interesaţi pot obţine informaţii despre conţinutul dosarului de candidatură sau oferta completă de burse accesând site-ul CNBSS, www.roburse.ro, sau adresându-se direct Centrului (telefon: 021/310.19.05, 021/314.24.40; fax: 021/310.19.05, 021/310.22.17) e-mail: burse@roburse.ro.

0 comentarii: