marți, 18 decembrie 2007

Suceava nu va avea prea curînd un parc industrial


Ieri, aleşii locali, întruniţi în ultima şedinţă din acest an, au respins proiectul de hotărîre privind demararea procedurilor de trecere a unei suprafeţe de 10 hectare din domeniul public şi administrarea Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Suceava, în domeniul privat al municipiului reşedinţă, în vederea construirii unui parc industrial.

Potrivit iniţiatorului, consilierul local Viorel Seredenciuc, acesta urma să ia fiinţă prin asociere în participaţiune între Consiliul Local Suceava, alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii de cercetare, agenţi economici sau diverşi parteneri interesaţi. Demersul survine în contextul în care toate statisticile naţionale şi europene plasează Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, din care face parte şi judeţul Suceava, pe ultimul loc în ceea ce priveşte dezvoltarea economică, motiv pentru care forţa de muncă pleacă în străinătate. A fost respinsă şi propunerea ca, la fundamentarea bugetului pe anul 2008, să se prevadă o sumă de 50.000 de lei în vederea întocmirii studiului de fezabilitate al viitorului parc industrial. Viceprimarul Angela Zarojanu a declarat că o investiţie pe această linie nu este oportună, atît timp cît, pînă acum, nu s-a înregistrat "un interes general în domeniu". Aleşii au mai propus ridicarea parcului industrial pe un teren al Termica, şi nu în "centrul municipiului", aşa cum ar fi rezultat din proiectul de hotărîre. Alesul social-democrat Ovidiu Donţu, director al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului, a menţionat că, la instituţia pe care o reprezintă, există o iniţiativă similară încă din 1999, dar a fost abandonată ca urmare a retragerii facilităţilor acordate investitorilor. În final, primarul a promis că, în bugetul pe anul viitor, va fi prevăzută o sumă pentru realizarea unui studiu de fezabilitate din care să rezulte eficienţa viitorului parc industrial.

0 comentarii: