luni, 7 ianuarie 2008

Locuri de muncă în Germania, pentru studenţiStudenţii care doresc să lucreze în perioada vacanţei de vară au posibilitatea de a opta pentru un loc de muncă în Germania.

Oferta angajatorilor germani, lansată prin Centrala pentru medierea străinilor şi specialiştilor (ZAV) din Bonn, se adresează studenţilor înmatriculaţi la o universitate sau facultate, care posedă cunoştinţe de limba germană corespunzătoare a cel puţin trei ani de studiu.

Studenţii solicitanţi care intenţionează să lucreze pe o perioadă de cel puţin 2 luni, în timpul vacanţei de vară, vor putea să depună dosarele de înscriere şi să susţină testarea cunoştinţelor de limba germană în perioada 7 – 21 ianuarie 2008, activităţi ce vor avea loc la sediul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, str. Spătaru Preda nr.12, sector 5, între orele 9.00 şi 15.00.

Studenţii solicitanţi au nevoie de un certificat de înmatriculare

Dosarul de înscriere trebuie să conţină copie după buletin sau carte de identitate (cu valabilitate de minim şase luni), copie paşaport (cu valabilitate de minim şase luni), adeverinţa de la facultate în care să se specifice anul de studii şi ce tip de cursuri urmează solicitantul, dovada acreditării facultăţii în situaţia unei facultăţi particulare, foaie matricolă, recomandare de la unul din dintre profesorii de cursuri, două fişe de solicitare, un certificat de limbă străină, un certificat de înmatriculare în original, cinci poze tip paşaport.

Certificatul de înmatriculare, eliberat de facultate, trebuie să conţină următoarele informaţii: nume, prenume, data naşterii studentului, specializarea, confirmarea actuală că studentul este înscris la o universitate sau facultate de specialitate, anul începerii studiilor şi anul probabil de finalizare a acestora, durata exactă a vacanţelor semestriale (zi, lună, an, până la zi lună an), precizarea că studiul va fi continuat şi după vacanţa semestrială oficială, semnătura şi ştampila originală a universităţii, respectiv facultăţii de specialitate.

Pentru precizări suplimentare solicitanţii se pot adresa la telefon 0230 523279 sau la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava, din strada Tudor Vladimirescu f.n., camera 14.

0 comentarii: