vineri, 29 februarie 2008

Institutiile sunt obligate sa achizitioneze online cel putin 20% din bunuri si servicii


Orice autoritate contractanta va utiliza, incepand cu 2008, mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe, intr-o proportie de cel putin 20% din valoarea efectiva a achizitiilor publice efectuate de aceasta in cursul unui an.

Valoarea anuala totala a achizitiilor publice efectuate prin mijloace electronice-online se determina prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul licitatiei deschise, licitatiei restranse si cererii de oferte, licitatiei electronice sau achizitiei directe, daca aceasta este realizata prin intermediul catalogului electronic.
Executivul a aprobat o hotarare pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1660/2006.
Potrivit hotararii de guvern, pana la data de 1 septembrie 2008, operatorul SEAP - Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice - va fi obligat sa prezinte Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, proiectul tehnic aferent realizarii sistemelor de achizitie dinamice, in scopul adoptarii normelor de aplicare specifice pentru punerea in practica a acestei modalitati speciale de atribuire a contractelor de achizitie publica.
SEAP asigura nu numai publicarea la nivel national a tuturor anunturilor si invitatiilor de participare, dar si transmiterea automata, atunci cand este cazul, a respectivelor anunturi catre Monitorul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Functionarea acestui sistem asigura o reducere ''automata'' a perioadelor de aplicare a procedurilor de atribuire cu 7 zile.
Romania se situeaza pe primul loc in randul statelor membre UE din punct de vedere al procentului de transmitere pe cale electronica a anunturilor, spre publicare in JOUE (99,8%, locul al doilea revenind Finlandei, cu 92,9%).
La nivelul mediului de afaceri, este de asteptat o crestere consistenta a numarului de utilizatori IT, in special in randul societatilor comerciale din Romania care, in noile conditii, vor fi din ce in ce mai mult interesate de achizitiile realizate de administratia publica.

0 comentarii: