vineri, 29 februarie 2008

Tentativa de manipulare a Patriarhiei


Patriarhia Romana a reactionat neasteptat de prompt la demersul public al IPS Bartolomeu si al staretilor de manastiri din eparhia sa privind infiintarea de stavropighii. Din textul comunicatului de presa al Patriarhiei, pe care il redau mai jos, reiese insa ca: 1. Modificarea din Statutul BOR s-a facut cu stirea Patriarhului Daniel; 2. Ingrijorarea IPS Bartolomeu este intemeiata.; 3. Patriarhia va modifica Statutul in sensul cerut de IPS Bartolomeu.

Sa le iau pe rind. Patriarhia sustine ca reactia IPS Bartolomeu nu este justificata si arata ca "dupa definitivarea textului întregului Statut au fost discutate şi adoptate un număr de alte 25 de amendamente la art.1-89 din Statut, definitivate în şedinţa sinodală anterioară din 23-24 octombrie 2007". Constructia frazei este aiuritoare. Cum adica au fost adoptate amendamente dupa ce s-a finalizat textul Statutului?
Si, culmea, nici vladica Bartolomeu, nici vladica Pimen al Sucevei - care inteleg ca a reactionat la fel - nu-si mai amintesc despre acest amendament fundamental?
Pe urma, Patriarhia pretinde ca nu se anuleaza autonomia eparhiilor. Dar atunci cum se numeste actul de vointa unilaterala a Patrihului de a infiinta manastiri in subordinea sa fara acordul episcopului locului?
Mai la vale, Patriarhia arata ca stavropighia e o realitate veche in Biserica si este intemeiata canonic. Este, sigur. Dar nu este canonica si infiintarea ei fara acordul ierarhului locului.
Adevarata informatie este insa plasata la finalul documentului, unde Patriarhia anunta ca va modifica Statutul din nou, "în sensul că decizia patriarhală de înfiinţare a unei stavropighii se va emite după ce s-a obţinut acordul scris al ierarhului eparhiot şi aprobarea Sfântului Sinod
". Asadar, Patriarhia recunoaste ca este necesara aceasta precizare, care nu exista in Statut azi. Prin urmare, IPS nu a reactionat nici alarmist, nici nejustificat.
Una peste alta, comunicatul Patriarhiei este o mostra de manipulare din speta ignobila a "prostirii pe fata" sau a celei "crede ce-ti spun eu, nu ce vezi cu ochii tai". Ar trebui ca oamenii "de imagine" ai PF Daniel, ca si Patriarhul insusi, sa dovedeasca mai mult respect pentru credinciosi si pentru ierarhi. Nu e frumos si nici recomandabil sa ne insulte inteligenta.


P A T R I A R H I A R O M Â N Ă
SECTORUL COMUNICAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE
BIROUL DE PRESĂ

P A L A T U L P A T R I A R H I E I

ALEEA DEALUL MITROPOLIEI 25, 040163 BUCUREŞTI IV, ROMÂNIA

Telefon: + 40 21 406 71 67 Fax: + 40 21 406 71 72

E-mail: presa@patriarhia.ro, http://www.patriarhia.ro

Nr. 1715 / 28 februarie 2008

Alarmă falsă privind infiinţarea de stavropighii

In legătură cu Comunicatul Biroului de presă al Arhiepiscopiei Clujului din ziua de 28 februarie 2008 referitor la “prezenţa unui text apocrif” în Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii, şi anume atribuţia Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române de a înfiinţa stavropighii (art.26 lit. s), Patriarhia Română face următoarele precizări:

Ne miră şi ne uimeşte această reacţie care, pe lângă faptul că nu este adevărată (sublinierea acestea si urmatoarele, cu bold, sint ale mele - C.T.), dovedeşte o lipsă de atenţie sau o uitare prea rapidă a ceea ce s-a discutat în şedinţa Sfântului Sinod din 28 noiembrie 2007 când, după definitivarea textului întregului Statut, au fost discutate şi adoptate un număr de alte 25 de amendamente la art.1-89 din Statut, definitivate în şedinţa sinodală anterioară din 23-24 octombrie 2007.

În legătură cu scrisoarea IPS Mitropolit Bartolomeu din 18 februarie 2008, la care se face trimitere în Comunicat, precizăm că, în cadrul discuţiei telefonice purtate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu Înaltpreasfinţia Sa, a fost subliniat faptul că poziţia exprimată în scrisoarea respectivă nu este întemeiată şi că problema respectivă va fi înscrisă pe ordinea de zi a şedinţei Sfântului Sinod din zilele de 5-7 martie 2008, când se vor face cuvenitele precizări şi lămuriri, în care scop s-au luat măsurile necesare pentru întocmirea unui documentar privind stavropighia patriarhală în trecut şi prezent, precum şi introducerea acestei prevederi în Statut.

Uimeşte, în egală măsură, şi aserţiunea presupusei anulări a autonomiei eparhiale prin existenţa stavropighiilor şi chiar concertarea acţiunilor Arhiepiscopiei Clujului cu cele similare din Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor care exprimă spirit alarmist fără temei şi nelinişti nejustificate în contextul în care, atât IPS Mitropolit Bartolomeu cât şi IPS Arhiepiscop Pimen au auprobat în anul 1998, împreună cu ceilalţi ierarhi, Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă a mânăstirilor, care prevede următoarele: “Mânăstirile sunt de două feluri: eparhiale, care ţin de chiriarhul locului şi stavropighii, care se află permanent şi direct sub jurisdicţie patriarhală” (art.3) şi că: “Mânăstirea, cu excepţia stavropighiei, este încadrată în organizarea eparhiei în cuprinsul căreia se găseşte” (art.4).

Este necesar să subliniem că pe temeiul tradiţiei străvechi din Ortodoxia universală, stavropighia este o realitate de secole, justificată de canonişti în tratatele de specialitate şi că numai Patriarhul unei Biserici are dreptul de a înfiinţa stavropighii. Stavropighia este însă şi o realitatea prezentă atât în Biserica noastră cât şi în alte Biserici Ortodoxe surori (Patriarhia Constantinopolului cu stavropighii în Constantinopol şi în cuprinsul altor Biserici – singura cu acest drept; Biserica Ortodoxă Rusă - 25 de stavropighii patriarhale, Patriarhia Sârbă - 2 stavropighii patriarhale, Patriarhia Bulgară - 5 stavropighii patriarhale).

Prevederea stavropighiei în Statut, cu aprobarea Sfântului Sinod, nu înseamnă a răpi ceva, cuiva, ci a fost necesară pentru a asigura baza statutară a existenţei stavropighiilor patriarhale de la Techirghiol (jud.Constanţa) şi de la Dragoslavele (jud.Argeş), precum şi a celor de la Călimâneşti şi Olăneşti (jud.Vâlcea), întemeiate de Patriarhii Miron Cristea şi Justinian Marina, care au continuat să funcţioneze cu acest înalt statut patriarhal până azi.

Pentru a preveni orice temeri nejustificate, precizăm că în regulementul ce se va întocmi se vor face precizări suplimentare în sensul că, decizia patriarhală de înfiinţare a unei stavropighii se va emite după ce s-a obţinut acordul scris al ierarhului eparhiot şi aprobarea Sfântului Sinod.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

0 comentarii: