vineri, 30 noiembrie 2007

Schimbări majore în criteriile de acordare a locuinţelor ANL

Locuinţele ANL pentru tineri vor fi repartizate în alte condiţii decât până în prezent, fiind posibile schimbări mari de situaţii în cadrul listelor de priorităţi existente.

Noile criterii de acordare a locuinţelor ANL au fost discutate astăzi în cadrul şedinţei de Consiliu Local. Primele repartiţii, în baza acestora, se vor face în prima parte a anului 2008, pentru apartamentele din cele şase blocuri care sunt în curs de finalizare în cartierul Privighetorii.

Pentru prima dată, au şansa de a obţine astfel de locuinţe şi tinerii care au depăşit vârsta de 35 de ani, dacă au depus cererea înainte de împlinirea acesteia şi dacă repartiţia locuinţelor se face în cel mult 12 luni de la depăşirea limitei de vârstă.

Punctaje speciale pentru anumite categorii

Una din principalele modificări aduse criteriilor de repartizare a locuinţelor ANL se referă la acordarea unor punctaje speciale pentru cei cu situaţii locative sau sociale deosebite.

Astfel, tinerilor proveniţi din centrele de plasament şi care au împlinit 18 ani li se acordă 15 puncte – punctajul maxim care poate fi obţinut la vreun criteriu de ierarhizare a cererilor.

O noutate o reprezintă şi acordarea a 10 puncte pentru tinerii care au adoptat sau adoptă copii, în vreme ce tinerilor evacuaţi din casele naţionalizate li se acordă 5 puncte.

Condiţii necesare

În afară de limita de vârstă, pentru ca o persoană să poată beneficia de locuinţe ANL trebuie să nu deţină sau să nu fi deţinut o altă locuinţă proprietate personală sau o locuinţă cu chirie, de la stat, iar titularul cererii trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Suceava sau pe o rază de maxim 10 km distanţă de municipiu.

Viceprimarul Sucevei, Angela Zarojanu, a precizat că o mare importanţă la acordarea locuinţelor o vor avea criteriile de departajare.

“Ţinând cont de faptul că în prezent avem depuse aproape 1200 de cereri pentru locuinţe, vor avea şanse mai mari cei care au depus această cerere cu mai mult timp în urmă şi care au grijă să-şi actualizeze dosarele. Se punctează foarte mult vechimea cererii şi pregătirea profesională a solicitanţilor”, a precizat Angela Zarojanu.

Numărul copiilor – o influenţă neglijabilă

Faptul că locuinţele ANL nu sunt pentru persoane cu cazuri sociale reiese clar din punctajele foarte mici care se acordă celor cu copii.

Astfel, dacă un tânăr provenit dintr-un centru de plasament primeşte 15 puncte din start, pentru o familie care are 4 copii nu se acordă decât 5 puncte, iar pentru cei care au mai mult de 4 copii, li se acordă câte un punct în plus de fiecare. Tinerii cu un copil primesc 2 puncte, iar cei cu 2 copii, 3 puncte. Pentru alte persoane aflate în întreţinere se mai pot obţine 2 puncte.

În continuare se acordă două puncte pentru bolile de care suferă solicitantul sau oricare alt membru al familiei.

Vechimea cererii – punctaj mai mare ca niciodată

Dacă până acum vechimea cererii pentru obţinerea unei locuinţe nu influenţa aproape deloc listele de repartiţii, odată cu modificarea criteriilor, situaţia se schimbă total. Astfel, pentru cereri de până la 1 an se acordă 1 punct, între 1 şi 2 ani – 3 puncte, între 2 şi 3 ani – 6 puncte iar între 3 şi 4 ani – 9 puncte. Pentru fiecare an de vechime care trece de 4 ani se acordă câte 4 puncte.

Starea civilă a solicitantului poate influenţa de asemenea acordarea unei locuinţe, dar într-o măsură mai mică, pentru cei căsătoriţi acordându-se 10 puncte, iar pentru cei necăsătoriţi – 8 puncte.

Situaţia locativă este de asemenea importantă, pentru cei care stau în chirie fiind acordate 10 puncte iar pentru cei care stau cu părinţii ori alte rude – 7 puncte. Punctaj se acordă şi pentru suprafaţa locuibilă, cel mai mult – 10 puncte, obţinând cei cărora le revine mai puţin de 8 metri pătraţi de persoană.

Solicitanţii care nu au nici studii şi nici pregătire profesională primesc doar 5 puncte, iar pentru cei cu şcoală generală, dar fără pregătire profesională, se acordă 8 puncte.

Persoanele cu studii medii primesc 10 puncte, în vreme ce solicitanţii cu pregătire profesională, care au şi studii medii, primesc 13 puncte. Solicitanţii cu studii superioare primesc 15 puncte.

Noile criterii vor fi aplicate de anul viitor, odată cu aprobarea lor de către ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, care finanţează realizarea tuturor locuinţelor ANL.

0 comentarii: