vineri, 30 noiembrie 2007

Tratament în străinătate, pe banii statului

Scandalul produs la nivel naţional în jurul formularului E112, în baza cărora asiguraţii cu boli grave ce nu pot fi trataţi în România au dreptul la asistenţă medicală în clinici din străinătate, a determinat autorităţile sanitare locale să ofere mai multe detalii în acest sens. Purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava, Anda Sălăgean, a arătat că există o serie de condiţii pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească pentru a i se elibera un astfel de document. Potrivit sursei citate, formularul E112 nu se dă decât în două situaţii, prima fiind cea în care asiguratul îşi transferă reşedinţa pe teritoriul unui alt stat membru UE şi necesită menţinerea dreptului la prestaţiile de boală – maternitate acordate până la momentul transferului în România.

A doua este cea în care asiguratul urmează să efectueze un serviciu medical cuprins în pachetul de servicii medicale de bază din România, dar acesta nu-i poate fi acordat la timp, iar starea curentă de sănătate şi evoluţia probabilă a bolii nu suferă amânare.

Solicitări verbale, nereveniri cu documentaţia

În 2007, la CAS Suceava, aproximativ 20 de persoane au solicitat informaţii privind actele de care au nevoie pentru eliberarea formularului E 112. Deşi au primit lămuririle necesare, nici un solicitant nu a revenit ulterior cu documentaţia.

„Au existat cereri verbale din partea unor asiguraţi care doreau eliberarea acestui formular pentru servicii medicale sau investigaţii de înaltă complexitate, care se efectuează doar în centre specializate din Europa, dar aceste servicii nu sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază de care beneficiază asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România şi, prin urmare, nu puteau fi decontate pe baza acestui formular.

De asemenea, au existat solicitări pentru decontarea unor operaţii sau tratamente pe care pacientul putea să le facă în clinicile de specialitate din România, dar au dorit să le facă în străinătate, însă nici acestea nu pot fi decontate, atâta timp cât pot fi accesate în România în timp util”, a punctat Anda Sălăgean.

La anul, buget de 348 milioane de lei

Sursa citată a mai spus că, în acest an, a fost înregistrată o singură cerere pentru eliberarea formularului E112, la sfârşitul lunii august, prin care asiguratul solicita, pe baza recomandării emise de medicul curant specialist în oncologie de la Spitalul Judeţean Suceava, tratament cu un medicament ce poate fi acordat în România doar cu aprobarea Comisiei de expertiză a CNAS.

Având în vedere aceste date, dosarul pacientului a fost trimis spre analiză acestei comisii, care şi-a dat avizul pentru tratamentul cu medicamentul respectiv, pentru perioada solicitată. Aparţinătorul pacientului a fost informat de CAS Suceava în acest sens şi a primit o copie după aprobarea CNAS, dar totuşi a refuzat să efectueze tratamentul în ţară, deoarece terapia era deja începută în Franţa.

De menţionat că, în 2007, la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate au fost alocate 20 de milioane de lei pentru toate prestaţiile medicale acordate asiguraţilor români într-un stat membru al Uniunii Europene, atât pe baza cardului european de asigurări de sănătate, a formularului E112, cât şi a celorlalte formulare europene. În anul 2008, suma propusă spre aprobare, cu aceeaşi destinaţie, este de 348 de milioane de lei.

Documentele necesare

Asiguraţii care solicită formularul E112 vor depune la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparţin următoarele documente: cerere, copie a actului de identitate sau, după caz, a certificatului de naştere, un raport medical care va conţine recomandarea pentru efectuarea tratamentului în străinătate, numai pentru cea de a doua situaţie, dosarul medical din care să rezulte diagnosticul pacientului şi faptul că serviciul medical solicitat nu poate fi efectuat într-un interval de timp normal în nici una din unităţile sanitare din România, precum şi o confirmare scrisă din partea unităţii sanitare din statul membru al Uniunii Europene, din care să rezulte disponibilitatea de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicată de persoana solicitantă.

În situaţia în care asiguratul îşi schimbă reşedinţa va prezenta şi un înscris medical din care să rezulte că deplasarea nu aduce prejudicii stării de sănătate sau primirii tratamentului medical.

Casa de Asigurări de Sănătate nu intervine în întocmirea raportului medical sau a evaluării medicale a pacientului, neavând atribuţii în acest sens, opinia medicală fiind cea care primează.

0 comentarii: