duminică, 17 februarie 2008

Asociaţiile de proprietari din Suceava nu-şi fac datoriaDeşi reclamaţiile sucevenilor privind facturile la utilităţi „încărcate” fără explicaţie curg în valuri, acestea nu se materializează niciodată în sesizări scrise.

Fie că este vorba despre încălzire, fie despre apă caldă sau rece, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari reclamă, în cadrul fiecărei şedinţe lunare, desfăşurate la Primăria Suceava, facturile prea mari care, lunar, îi determină pe suceveni să ceară explicaţii la casieria asociaţiei din care fac parte.

În acest sens, a fost constituită, la nivelul municipiului Suceava, o comisie formată din reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari, ai Primăriei Suceava, ai Termica şi ACET, precum şi ai Metrologiei de Stat şi Oficiului Judeţean de Protecţie a Consumatorului.

Comisia poate fi convocată în cazul unor diferenţe mai mari cu 15% între cantităţile de apă facturate de ACET şi Termica şi cele declarate de proprietarii blocurilor respective, în baza citirilor apometrelor de apartament, sau în cazul unor avarii sau pierderi de apă generate de cauze obiective la nivelul conductelor, după branşament.

Potrivit şefului Serviciului Asociaţii de proprietari, din cadrul Primăriei Suceava, Mihai Hanceriuc, deşi comisia a fost constituită de o lună, nici o asociaţie de proprietari nu a depus vreo sesizare scrisă la Primărie.

Conform regulamentului de funcţionare a acestei comisii, asociaţia de proprietari, sesizată în legătură cu o astfel de problemă, trebuie să demareze verificările apometrelor de apartament pe scara de bloc unde au fost semnalate diferenţele mari de consum la apă caldă şi rece. Preşedinţii şi administratorii asociaţiilor trebuie să verifice dacă apometrele sunt corect instalate, dacă sunt corect citite de locatari, dacă sigiliile nu sunt rupte, dacă proprietarii au procese verbale de verificare metrologică a acestora şi, mai ales, dacă indicii au fost citiţi la o dată apropiată citirii apometrului de branşament.

Verificări numai pe bază de documente

Conducerea asociaţiilor de proprietari trebuie să prezinte la Serviciul Asociaţii de proprietari procesul verbal de verificare a apometrelor de branşament, situaţia cu citirea indicilor declaraţi de locatari şi indicii citiţi de comisia de verificare, din care să reiasă diferenţele reclamate, dar şi factura cu cantitatea de apă caldă şi apă rece, facturată în luna respectivă. Comisia constituită la nivel de municipiu, odată ce are toate aceste documente, verifică cele sesizate la asociaţia de proprietari şi la furnizorii de utilităţi, stabilind şi măsurile ce se impun pentru reglementarea situaţiei.

În funcţie de rezultatele anchetelor comisiei, vor putea fi dispuse atât măsuri de corectare a situaţiei, cât şi măsuri coercitive (de la amenzi până la dosare penale).

Cât despre nemulţumirile legate de factura la încălzire, sucevenii nu au nici o şansă să-şi găsească dreptatea nici la Primărie, nici la Oficiul pentru Protecţia Consumatorului.

Întrucât proprietarii au contracte individuale cu firmele de repartitoare, singurul lucru ce se poate face este depunerea unei reclamaţii la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC). Din păcate, de acolo răspunsurile vin fie foarte greu, fie deloc.

0 comentarii: