duminică, 17 februarie 2008

Cursă cu obstacole pentru a proba asigurarea medicalăObţinerea unui document care să ateste calitatea de plătitor de asigurări de sănătate, neapărat necesar în cazul unei spitalizări sau a unei vizite la medic, înseamnă ca cel în cauză să piardă cel puţin o zi pe la ghişeele instituţiilor statului.

Legislaţia prevede că salariaţii, persoanele fizice autorizate, persoanele care obţin venituri impozabile din agricultură şi şomerii nu au obligaţia de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate calculată la veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, dividende şi dobânzi şi din drepturi de proprietate intelectuală (invenţii, know-how, mărci înregistrate, franciză, drepturi de autor).

Numai că, pentru a dovedi categoria în care se încadrează acest venit, persoanele din categoriile menţionate trebuie să depună la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, pe lângă adeverinţa de salariat, o adeverinţă de la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, în cazul şomerilor, şi decizia de impunere de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice.

Preşedintele – director al CAS, dr. Cristina Iordăchel, a explicat că instituţia pe care o conduce solicită asiguraţilor aceste adeverinţe de venit impozabil eliberate de Fisc deoarece Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava nu a transmis până la ora actuală baza de date cu persoanele fizice autorizate, neexistând un protocol între ministere în acest sens.

Aberaţii legislative

Paradoxal este că cei acceptaţi de legislaţie ca persoane fără venituri, care au obligaţia de a se asigura, dar nu pot plăti contribuţia sunt obligaţi, pentru a obţine calitatea de asigurat, să achite contribuţia legala lunară pe ultimele 6 luni, dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale în ultimii 5 ani. Aceasta se calculează la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, plus majorările de întârziere. Deci legiuitorul acceptă că un om poate fi atât de sărac încât să nu aibă câteva sute de mii în fiecare lună pentru asigurarea de sănătate, dar se gândeşte că acelaşi sărac are bani să plătească suma cumulată pe 5 ani şi majorările de întârziere.

Doar copiii până la 18 ani nu sunt obligaţi să treacă pe la Fisc. Ei beneficiază de asistenţă medicală gratuită doar în baza actului de identitate sau certificatului de naştere, până la obţinerea adeverinţei de asigurat eliberată de CAS. Tinerii care au împlinit 18 ani, până la 26 ani au nevoie de act de identitate, adeverinţă de la Finanţe, din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, precum şi de un document care atestă calitatea de elev sau student, până la obţinerea adeverinţei de asigurat eliberată de CAS. Tinerii cu vârsta de până la 26 ani, care au crescut în orfelinate, au nevoie, suplimentar, de actul care atestă că provin din sistemul de protecţie a copilului şi de adeverinţă de la primăria de domiciliu care să ateste că nu au ajutor social.

De Fisc nu scapă nici veteranii de război sau persoanele cu handicap

Pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate trebuie act de identitate, certificat de căsătorie, un document care atestă relaţia de rudenie, adeverinţă eliberată de organul fiscal teritorial din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, plus o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă.

Veteranii de război, foştii deţinuţi politici, refugiaţii şi alte categorii de persoane beneficiare ale legilor speciale trebuie să-şi probeze această calitate şi, de la Fisc, să aducă adeverinţă că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele provenite din legile speciale.

Aceeaşi procedură este valabilă şi pentru persoanele cu handicap şi bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice.

Acestora le mai trebuie, însă, şi o adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate. La fel şi femeilor însărcinate sau lăuze.

Persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la doi, respectiv, 3 ani trebuie să treacă şi pe la Direcţia Judeţeană de Muncă, Familie şi Egalitate de şanse, pentru decizia de încadrare în această categorie.

Alergătură şi nervi pentru o hârtie

Cei care fac parte dintr-o familie beneficiară de ajutor social au nevoie de actul de identitate şi o adeverinţă eliberată de primărie care atestă că se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social, iar pensionarii, de act de identitate, cupon de pensie şi adeverinţă eliberată de Direcţia de Finanţe.

Salariaţii merg la medic cu adeverinţă eliberată de angajator, iar persoanele care desfăşoară activităţi independente, administratori, asociaţi unici, cu adeverinţă eliberată de CAS.

Asiguraţii au obligaţia de a anunţa în termen de 15 zile calendaristice medicul de familie şi CAS despre orice schimbare care poate duce la modificarea condiţiilor de dobândire a calităţii de asigurat fără plata contribuţiei, valabilitatea adeverinţei încetând de drept de la acea dată.

Mai trebuie spus că persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, chiar dacă sunt salariaţi, agricultori, şomeri, pensionari, au obligaţia depunerii la CAS Suceava a deciziilor de impunere anticipate şi anuale pentru calcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pe ultimii 5 ani.

Având în vedere distanţa dintre instituţiile pe la care trebuie să treci pentru hârtiile de care ai nevoie, programul de lucru şi cozile de la ghişee, este lesne de apreciat că doar dacă ai mare noroc poţi obţine într-o singură zi râvnita dovadă că în fiecare lună plăteşti milioane de lei vechi drept contribuţie la asigurările de sănătate.

Altfel, după două, trei zile de alergătură şi nervi poţi pune pe biroul medicului care se ocupă de tine adeverinţa de asigurat medical, în baza căreia asistenţa medicală pe care urmează s-o primeşti sau ai primit-o deja, eventual spitalizarea, este gratuită.

Trecem peste inutilitatea practică a documentului şi precizăm că toate aceste curse între instituţii ar putea fi evitate foarte uşor, prin comunicarea informaţională între Casa de Asigurări de Sănătate şi Direcţia de Finanţe.

0 comentarii: