joi, 27 decembrie 2007

Administraţie agricolă de nivel european


La sfîrşitul acestui an, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) se poate mîndri cu realizări notabile.

Directorul executiv Dragoş Juravle susţine că prin investiţiile ce au fost realizate în 2007 a fost finalizată modernizarea a 7 centre agricole zonale. Clădirile au fost dotate cu instalaţii moderne, iar paza este asigurată cu sisteme de alarmare la incendiu şi efracţie. În acestea îşi desfăşoară activitatea specialiştii agricoli care deservesc comunele arondate. "Fiecare angajat al DADR beneficiază de calculator, aparatură de birotică şi de comunicare", a spus dl Juravle. Tot în 2007, a fost dotat cu aparatură specifică laboratorul de nematologie, structură acreditată în conformitate cu normele europene. Pe de altă parte, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au fost depuse, în vederea aprobării, studiile de fezabilitate pentru reabilitarea Unităţilor de Ameliorare şi Reproducţie Zootehnică (UARZ) din Suceava şi Siret. În prezent, sînt executate lucrări de amenajare a laboratorului de control al calităţii laptelui, dar şi la reamenajarea laboratorului seminalogic, investiţii care vor fi inaugurate în martie 2008. "În aceste circumstanţe şi realizări, administraţia agricolă suceveană tinde tot mai mult înspre atingerea exigenţelor europene", a adăugat dl Juravle.

0 comentarii: