miercuri, 6 februarie 2008

Acte necesare in vederea depunerii dosarului de alocatie dubla pentru copiii cu handicap


  • Cerere;
  • Copie dupa certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala;
  • Copie dupa actul de identitate al persoanei cu handicap (B.I./certificat de nastere);
  • Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal care a intocmit cererea;
  • Adeverinta eliberata de autoritatea care a efectuat anterior plata, din care sa rezulte ultima luna pentru care s-a achitat alocatia;
  • Copie dupa ultimul talon de alocatie dubla (in cazul in care a mai beneficiat).

0 comentarii: