miercuri, 6 februarie 2008

Eliberarea, de catre Primarie, a autorizatiei de desfiintare a unui imobil • cerere tip corect completata;

 • certificatul de urbanism pentru imobilul in cauza;

 • dovada titlului solicitantului asupra terenului si constructiei care confera dreptul de desfiintare;

 • proiectul pentru autorizatia de desfiintare (PAD), in doua exemplare, intocmit de un proiectant autorizat, care contine:

  • - piese scrise - memoriu succint asupra constructiei care trebuie desfiintata (scurt istoric, mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale care au fost prelevate, fotografii format 9x12 cm si fotografii de perspectiva);

  • - piese desenate:

   • plan de incadrare in zona a imobilului;

   • planurile tuturor nivelurilor;

   • planul de situatie al imobilelor;

   • sectiuni (transversala si longitudinala);

   • plan fundatii;

   • toate fatadele;

   • alte piese scrise si solicitate prin Certificatul de urbanism;

   • proiectul organizarii de santier a lucrarilor de desfiintare a constructiei (POD) in situatia cand desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe;

 • avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism;

 • dovada achitarii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire (chitanta sau ordin de plata). Taxa se poate achita la Trezorerie sau la casieria consiliului.

0 comentarii: