miercuri, 6 februarie 2008

Eliberarea, de catre Primarie, a autorizatiei de construire • cerere tip completata;

 • certificatul de urbanism pentru imobilul in cauza (copie);

 • dovada titlului solicitantului asupra terenului;

 • proiectul pentru autorizatia de construire (PAC), in doua exemplare, intocmit de un proiectant autorizat, contine:

  • -piese scrise - memoriu succint pentru fiecare specialitate;

  • -piese desenate :

   • - plan de incadrare in teritoriu;

   • - planul de situatie al imobilelor;

   • - plan fundatii;
    - planurile tuturor fundatiilor;

   • - sectiuni (transversala si orizontala);

   • - planul invelitorii;
    - toate fatadele;

   • - alte piese scrise si desenate solicitate prin Certificatul de urbanism.

 • avizele, acordurile, punctele de vedere, studiile si verificatorii pentru exigentele solicitate prin Certificatul de urbanism;

 • dovada achitarii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire (chitanta sau ordin de plata).

Taxa se poate achita la Trezorerie sau cu numerar la casieria consiliului.

0 comentarii: