miercuri, 6 februarie 2008

Acte necesare pentru dobandirea licentei de transport rutier in regim de taxi


 1. Certificat de inmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului;
 2. Cod fiscal;
 3. Statutul - din care sa reiasa obiect de activitate transport rutier in regim de taxi;
 4. Lista autovehicule detinute pentru care se solicita licenta de executie;

 5. Dovada spatiu de parcare si intretinere (act proprietate, contract de inchiriere intre persoana fizica si firma - legalizat sau inregistrat la Administratia Financiara, contract prestari servicii);
 6. Acte persoana desemnata:
  • dovada calitate de angajat - contract de munca;
  • decizie de numire;
  • certificat de pregatire profesionala;
  • cazier judiciar al persoanei desenmate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier;
  • aviz medical si psihologic obtinut de la unitatile specializate din reteaua sanitara a Ministerului transporturilor, constructiilor si turismului;
  • copie buletin sau carte de identitate.
 7. Raportul unui auditor autorizat intocmit pe baza bilantului contabil vizat de directia finantelor publice;
 8. Copia bilantului contabil;
 9. Cazier judiciar al administratorului;
 10. Recomandarea gratuita din partea camerelor taximeriatilor ca filiale judetene sau din partea asociatiilor profesionale representative.

 11. Pentru filiale:


 12. Certificat de inmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului pentru filialele pentru care se solicita exemplar de serviciu;
 13. Acte persoana desemnata pentru filiale (la fel ca la punctual 5).

Plata licentei se efectueaza prin ordin de plata in contul agentiei Autoritatii Rutiere Romane - ARR respective.

0 comentarii: