miercuri, 6 februarie 2008

Obtinerea de autorizatii de mediu


Autoritatile pentru protectia mediului conduc procedura de autorizare si emit acorduri si autorizatii de mediu in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.Acordul de mediu este actul tehnico - juridic prin care sunt stabilite conditiile de realizare a unui proiect sau a unei activitati din punct de vedere al impactului asupra mediului.Cererea de acord de mediu este obligatorie pentru investitii noi, modificarea celor existente si pentru activitati din domeniul transporturilor, energiei, constructiilor hidrotehnice (prevazute in Legea nr. 137/1995 a protectiei mediului)
Autorizatia de mediu este actul tehnico - juridic prin care sunt stabilite conditiile si parametrii de functionare, pentru activitati existente si pentru cele noi, pe baza acordului de mediu.Cererea de autorizatie de mediu este obligatorie la punerea in functiune a obiectivelor noi care au acord de mediu si, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru activitatile existente.Acordul si/sau autorizatia de mediu se elibereaza dupa obtinerea tuturor celorlalte avize necesare, potrivit legii. Valabilitatea acordului si a autorizatiei de mediu este de maximum 5 ani.
Pentru obtinerea acordului de mediu sunt necesare urmatoarele: • cerere pentru eliberarea acordului de mediu;

 • dovada ca a facut publica solicitarea si adresa de la administratia publica locala din zona respectiva din care sa rezulte daca au fost contestatii , propuneri si modul de rezolvare.

 • memoriu tehnic intocmit dupa anexa nr. 6 din Ordinul nr. 125/1996 al M.A.P.P.M.;

 • certificat de urbanism;

 • aviz I.S.C.L.P.U.A.T. in cazul in care se fac modificari in constructia existenta;

 • aviz I.P.S.M.P.;

 • aviz P.S.I.;

 • contract din partea furnizorului de apa sau avizul R.A. Apele Romane;

 • acceptul proprietarului retelei de canalizare pentru evacuarea apelor uzate sau acceptul descarcarii in statia de epurare a apelor uzate vidanjabile ;

 • contract sau acord pentru depozitarea deseurilor nerecuperabile;

 • avizul Consiliului local pentru executarea obiectivului de investitii;

 • actul de proprietate al terenului sau al cladirii;

 • avizul O.C.O.T. in cazul cand terenul este extravilan;

 • statutul societatii si certificatul de inmatriculare pentru societati comerciale;

 • dupa caz, avizele solicitate prin certificatul de urbanism.Avizele enumerate mai sus se vor prezenta in copie.

Pentru obtinerea autorizatiei de mediu sunt necesare urmatoarele: • cerere pentru eliberarea autorizatiei de mediu;

 • fisa de prezentare si declaratie avand continutul intocmit in conformitate cu Ordinul nr. 125/1996 al M.A.P.P.M.;

 • dovada platii taxei de autorizare;

 • dovada ca a facut publica solicitarea;

 • acte de societate (statut, certificat de inmatriculare, cod fiscal);

 • acte proprietate (autorizatie construire, act proprietate/teren, contract de inchiriere etc);

 • contracte utilitati (in functie de ce s-a declarat: apa, gunoi, canal, etc)

0 comentarii: