miercuri, 6 februarie 2008

Formulare tipizate

AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de somaj

Cerere de repartitie

Contract de prestari de servicii pentru masuri destinate stimularii ocuparii fortei de munca

Contract de asigurare pentru somaj

Certificat privind stagiul de cotizare

Instiintare privind salariatii care urmeaza sa primeasca preaviz


CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Declaratie privind obligatiile de constituire si plata fondului de asigurari sociale de sanatate


CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE

Cerere pentru acordarea pensiei de urmas

Cerere pentru plata sumelor ramase neincasate de catre pensionarul decedat

Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat

Formular privind legislatia aplicabila R/TR 1

Totalizarea perioadelor de asigurare pentru persoanele indreptatite la prestatii in caz de boala si maternitate R/TR 2

Formular privind dreptul la prestatii medicale pe durata resedintei R/TR 3

Formular pentru prestatii de boala si maternitate acordate pensionarilor R/TR 4

Formular pentru acordarea prestatiilor de boala si maternitate pensionarilor care primesc pensie conform legislatiei ambelor parti si membrilor lor de familie R/TR 5

Formular pentru acordarea prestatiilor de boala si maternitate pentru membrii de familie pe teritoriul partii contractante unde isi au domiciliul R/TR 6

Notificare privind suspendarea sau incetarea dreptului la prestatii de boala si maternitate pe perioda domiciliului R/TR 7

Formular pentru acordarea protezelor si a altor prestatii substantiale R/TR 8

Notificare in caz de incapacitate de munca tratament in spital si acordare de prestatii medicale R/TR 9

Formular privind decontarea cheltuielilor R/TR 10

Notificare TR/R 11

Cerere pentru acordarea pensiei R/TR 12

Formular privind totalizarea perioadelor de asigurare R/TR 13

Raport medical detaliat R/TR 14

Comunicarea deciziei R/TR 15

Formular pentru ajutorul de deces R/TR 16

Cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale altele decat pensiile

Contract de asigurare sociala

Act aditional la contractul de asigurare sociala

Declaratie de asigurare conform legii nr. 19/2000

Solicitare de retragere a declaratiei de asigurare

Comunicare de modificare

Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate

Cerere pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensie anticipata, pensie anticipata partiala


CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

Cerere de inscriere la examenul de admitere

Fisa personala pentru persoane fizice

Declaratie anuala persoane fizice

Fisa pentru societati comerciale

Declaratie anuala persoane juridice


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Cerere pentru eliberarea carnetului de identitate pentru straini

Cerere de acordare a statului de refugiat

Cerere pentru eliberarea actului de identitate

Cerere de eliberare (prelungirea valabilitatii pasaportului)

Cerere de eliberare a unui certificat de cazier

Cerere pentru eliberarea unui nou pasaport

Cerere pentru stabilirea resedintei

Cerere pentru includerea copiilor sub 14 ani în pasaport

Cerere pentru eliberarea unui nou pasaport in caz de furt, pierdere, deteriorare

Cerere pentru emiterea pasaportului si stabilirea domiciliului in strainatate a minorilor, cetateni romani adoptati de cetateni straini

Cerere pentru dobindirea statutului de cetatean roman cu domiciliul în strainatate

Cerere pentru aprobarea stabilirii domiciliului în Romania a cetatenilor straini

Fisa de evidenta pentru persoanele care au (re)dobindit cetatenia romana

Cerere de viza

Cerere pentru eliberarea (prelungirea valabilitatii) pasaportului pentru persoane fara cetatenie cu domiciliul in Romania

Adeverinta de identitate


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

Cerere pentru acordarea rentei viagere

Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Decizie de inregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului (actul normativ de aprobare OANAF nr.526/2004)

Notificare privind domiciliul fiscal al contribubilului potrivit art.75 alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 (actul normativ de aprobare OMFP nr.526/2004)

Decizie privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului potrivit art.75 alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 (actul normativ de aprobare OMFP nr.526/2004)

Declaratie privind sediile secundare (actul normativ de aprobare OMFP nr.1329/2004)

010 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiare si asociatii fara personalitate juridica, cod MFP 14.13.01.10.11/1 (actul normativ de aprobare OMFP nr.1600/2004)

020 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane, cod MFP 14.13.01.10.11/2 (actul normativ de aprobare OMFP nr.1600/2004)

030 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine, cod MFP 14.13.01.10.11/3 (actul normativ de aprobare OMFP nr.1600/2004)

040 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutiile publice (actul normativ de aprobare OMFP nr.300/2004)

050 - Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului, cod MFP 14.13.04.16 (actul normativ de aprobare OMFP nr.1600/2004)

060 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare, cod MFP 14.13.01.99/c (actul normativ de aprobare OMFP nr.1600/2004)

205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cod 14.13.01.13/I (actul normativ de aprobare OMFP nr.1850/2003)

225 - Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate (actul normativ de aprobare OMFP nr.31/2003)

227 - Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane fara domiciliul in Romania si persoane fizice straine care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate (actul normativ de aprobare OMFP nr.31/2003)

100 - Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat general consolidat, formular 100, cod 14.13.01.01/a (actul normativ de aprobare OMFP nr.281/10.02.2004)

300 - Decont de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02 (actul normativ de aprobare OMPF nr.256/2004)

301 - Decont special de taxa pe valoare adaugata, cod 14.13.01.02/s (actul normativ de aprobare OMFP nr.257/2004)

710 - Declaratie rectificativa, formular 710, cod 14.13.01.00/r (actul normativ de aprobare OMFP nr.600/2004)

101 - Declaratie privind impozitul pe profit (actul normativ de aprobare OMFP nr.35/2005)

Instructiuni privind completarea declaratiei 101 - impozitul pe profit (actul normativ de aprobare OMFP nr.35/2005)

120 - Decont privind accizele (actul normativ de aprobare OMFP nr.35/2005)
Instructiuni privind completarea formularului 120 - decontul privind accizele (actul normativ de aprobare OMFP nr.35/2005)

130 - Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna (actul normativ de aprobare OMFP nr.35/2005)

Instructiuni privind completarea formularului 130 - decontul privind impozitul la titeiul si gazele naturale din productia interna(actul normativ de aprobare OMFP nr.35/2005)

Situatia principalilor indicatori financiari realizati din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc (actul de aprobare OMFP nr.1313/1999)

Cerere de eliberare a certificatelor de atestare fiscala pentru persoane juridice (actul de aprobare OMFP nr.448/1999)

Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala valabila pentru persoane fizice (actul de aprobare OMF nr.1801/1995)

Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal (actul de aprobare OMFP nr.40/2003)

Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal (actul de aprobare OMFP nr.40/2003)


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

Asistenta Sociala

Cerere de acordare a drepturilor cuvenite persoanelor adulte cu handicap vizual

Cerere de acordare a drepturilor cuvenite copiilor cu handicap vizual

Cerere de acordare a statutului de refugiat

Cerere pentru acordarea ajutorului rambursabil pentru refugiati

Cerere pentru acordarea ajutorului social

Cerere pentru acordarea indemnizatiei lunare de hrana pentru adulti

Cerere pentru acordarea indemnizatiei lunare de hrana pentru copii

Cerere pentru acordarea indemnizatiei lunare de hrana pentru copiii incredintati sau dati in plasament

Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

Declaratie privind veniturile realizate de familie

Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare / alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala

Cerere pentru acordarea alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap

Formular audienta

Model contestatie

Model de solicitare informatii publice

Model reclamatie

Resurse Umane

Formular de inscriere

Sanatate si Securitate in Munca

Cerere producere - comercializare echipamente individuale de protectie

Cerere de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si de instruire in domeniul protectiei muncii

Cerere pentru abilitarea persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

Lista documentelor solicitate angajatorilor de inspectoratele teritoriale de munca


MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Autorizatie de functionare a laboratorului de examinari psihologice pentru candidatii la obtinerea permisului de conducere


OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Cerere de autorizare functionare sedii, obiective, activitati, reautorizare

Cerere de inregistrare persoane fizice si asociatii familiale

Cerere de inregistrare persoane juridice

F1 - Cerere verificare disponibilitate si/sau rezervare firma

F2 - Cerere verificare disponibilitate si/sau rezervare emblema

F6 - Cerere de depunere si/sau mentionare acte

F8 - Cerere indreptare erori materiale

F9 - Cerere eliberare acte

F10 - Cerere depunere situatii financiare anuale

F11 - Cerere furnizare informatii

F12 - Cerere de preschimbare certificat de inmatriculare, inregistrare fiscala, inregistrare

Anexa 2 Declaratie

Anexa 2.2 Model 1 Declaratie pe propria raspundere conditii igienico sanitare

Anexa 2.2 Model 2 Declaratie pe propria raspundere conditii igienico sanitare

Anexa 2.3 Fisa de prezentare a sediului si a domeniului de activitate

Anexa 3.2 Model 1 Declaratie pe proprie raspundere

Anexa 3.2 Model 2 Declaratie pe proprie raspundere

Anexa 3.3 Memoriu tehnic

Anexa 4.3 Model 1 Declaratie privind respectarea legislatiei de protectia mediului

Anexa 4.3 Model 2 Declaratie privind respectarea legislatiei de protectia mediului

Anexa 4.3 Model 3 Declaratie privind respectarea legislatiei de protectia mediului

Anexa 4.4 Fisa de prezentare a activitatilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului

Anexa 5.2 Model 1 Declaratie pe propria raspundere

Anexa 5.2 Model 2 Declaratie pe propria raspundere

Anexa 7 Specimen de semnaturi

Anexa D Declaratie pe proprie raspundere - fara activitate

PSI Model 1 Declaratie pe propria raspundere

PSI Model 2 Declaratie pe propria raspundere

Extras din situatiile financiare anuale pe anul - anexa la cererea de depunere situatii financiare anuale

Optiune de comunicare


REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL

Aprobarea publicarii pierderii/furtului certificatului de inmatriculare a autovehiculului - persoana fizica

Aprobarea publicarii pierderii/furtului certificatului de inmatriculare a autovehiculului - persoana juridica

Aprobarea publicarii pierderii permisului de conducere

Cerere de publicare pierdere acte de studii

Cerere de publicare pierderi acte - pentru persoane fizice

Cerere de publicare pierderi acte - pentru persoane juridice

Cerere de publicare pierderi carti de identitate vehicul - persoane fizice

Cerere de publicare pierderi carti de identitate vehicul - persoane juridice


SERVICIUL POLITIEI RUTIERE

Delegatie pentru a radia/inmatricula auto

Contract de vanzare - cumparare pentru un vehicul folosit

Fisa de inmatriculare

Cerere de eliberare a unei autorizatii de circulatie provizorie

Cerere de radiere a autovehiculului

Cerere pentru eliberarea unui duplicat al cartii de identitate a vehiculului

Cerere de inmatriculare a autovehiculului

Fisa detinatorului permisului de conducere

Fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor

0 comentarii: