miercuri, 6 februarie 2008

Asociatii familiale


Baza legala: Decret lege 54 / 1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati pe baza liberei initiative (extras).Dezvoltarea liberei initiative in sectoarele de activitate economico - sociala ce intereseaza nemijlocit populatia este de natura sa conduca la cresterea si diversificarea gamei de produse si servicii in conditiile pietei libere.Asociatiile familiale se constituie intre membrii unei familii cu gospodarie comuna.
Ele se pot constitui din initiativa unei persoane sau a mai multor persoane asociate in acest scop. Categoriile de activitati pentru care se pot constitui intreprinderi mici pe baza de libera initiativa se stabilesc de guvern. Mijloacele financiare necesare activitatii acestora se asigura din resurse proprii, precum si prin credite acordate de banci, pe baza de garantii asiguratorii.Primariile pot inchiria intreprinderilor mici suprafete disponibile in cladiri proprietate de stat, inclusiv terenul aferent, daca acestea nu detin suprafetele de constructii si terenul necesar sau daca nu isi construiesc cladirile sau isi amenajazeaza suprafetele construite si terenurile pe care le detin cu orice titlu. Preturile si tarifele pentru bunurile si serviciile intreprinderilor mici se stabilesc in mod liber. Autorizatia pentru constituirea asociatiilor familiale se emite de primariile localitatilor respective.Etape de obtinere:


 1. acord de principiu - documente necesare:


  • cerere tip;

  • timbru fiscal;

  • atestarea capacitatii solicitantului de a desfasura activitatea pentru care cere autorizatie;


  Valabilitatea acordului : 30 de zile de la data emiterii (nota : acordul nu tine loc de autorizatie);


 2. eliberarea autorizatiei - documente necesare:


  • cerere tip;

  • acordul de principiu obtinut anterior (original) ;

  • avizele solicitate de consiliul local inscrise in acordul de principiu ;

  • dovada platii taxei de autorizare conform Hotararii Consiliului local;


Obligatiile asociatiilor autorizate:


Obtinerea vizei anuale se face anual intre 1-31 ianuarie asociatiile autorizate au obligatia de a solicita viza anuala.


Documentele care se vor depune in acest sens vor fi: • cerere tip;

 • dovada platii taxei de autorizare;

 • dovada platii datoriilor fiscale aferente anului precedent.


Posesorii acestor autorizatii au obligatia: • de a exercita activitatea in limita obiectului inscris in autorizatie ;

 • de a solicita modificarea continutului autorizatiei in baza documentelor care le atesta (includerea sau excluderea unui membru al asociatiei, schimbarea adresei, locului de desfasurare a activitatii, obiectului de activitate;


Anularea autorizatiei. Aceasta se poate anula: • din initiativa detinatorului care trebuie sa depuna in acest caz o cerere si o adresa de la organul financiar teritorial ;

 • din initiativa emitentului sau a oricareia dintre institutiile in situatia retragerii sau neprelungirii avizului favorabil.

0 comentarii: