miercuri, 6 februarie 2008

Inmatricularea firmelor (societati comerciale, persoane fizice, asociatii familiale)


Acte necesare pentru inmatriculare (valabile indiferent de tipul societatii): • Copie Buletin Identitate

 • Dovada sediului firmei (acte proprietate , contract de inchiriere etc)

 • Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinerea conditiilor legale pentru comercianti persoane fizice, fondatori, administratori , imputerniciti , experti, cenzori, lichidatori

 • Procura autentica in cazul in care cererea se face prin imputernicit


La actele enumerate mai sus se adauga acte specifice:


 1. Pentru persoane fizice si asociatii familiale

  • Autorizatia pentru exercitarea comertului ( de la primarie)

  • Actul de studii

  • Declaratie pe proprie raspundere privind averea si evaluarea acesteia de catre declarant


 2. Pentru societati comerciale

  • Actul constitutiv in forma autentica

  • Dovada efectuarii varsamintelor capitalului social

  • Actele privind proprietatea asupra aportului in natura la capitalul social

  • Raportul de expertiza a bunurilor in natura

  • Chitanta taxa judiciara (100000 lei - de la Trezorerie)

0 comentarii: