miercuri, 6 februarie 2008

Acte necesare in vederea scutirii de la plata abonamentului radio si tv pentru persoanele cu handicap grav (in cazul nevazatorilor cu handicap grav, s

Acte necesare in vederea scutirii de la plata abonamentului radio si tv pentru persoanele cu handicap grav (in cazul nevazatorilor cu handicap grav, scutite si de la plata abonamentului la curentul electric

  • Cerere;
  • Copie dupa certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap grav;
  • Copie dupa actul de identitate al persoanei cu handicap;
  • Copie dupa ultima factura Electrica.

In cazul in care factura este emisa pe numele altei persoane fata de persoana cu handicap, se vor depune acte din care sa rezulte gradul de rudenie dintre acestea precum si dovada ca domiciliaza la aceeasi adresa.

0 comentarii: