miercuri, 6 februarie 2008

Declararea imobilelor noi construite


  • Declaratia tip, completata in dublu exemplar;
  • Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (eliberat de institutia care a atorizat construirea);
  • Autorizatia de construire (in copie);
  • Certificat de urbanism;
  • Schita imobilului;
  • Copie act de identitate proprietari (in copie);
  • Dosar cu sina.

0 comentarii: